Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963 ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ – ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ – Η διοίκησις του σωματείου Χειριστών Δράμας, δια τηλεγραφήματος της, προς την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων και τους κ.κ. πρόεδρον Κυβερνήσεως και υπουργόν Βιομηχανίας, διαμαρτύρεται εντόνως δια

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963   ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΘΕΣΗ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ – Αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της πόλεως μας κ. Χαράλ. Καρυπίδης, όπου θα παραμείνη επί ολιγοήμερον και θα επισκεφθή

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963   ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ & ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ – Προερχόμενος εξ Σερρών αφίκετο εις την πόλιν μας ο διευθυντής της αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας κ. Αναλυτής. Ο κ. Αναλυτής, άμα τη αφίξει του ενταύθα επεσκέφθη, μετά του προϊσταμένου της Νομοκτηνιατρικής υπηρεσίας κτηνιάτρου Παπανικολάου, τας

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΜΑΙΟΥ 1963

24 ΜΑΙΟΥ 1963   ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ «ΝΗΣΑΚΙ» - Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΩΝ – ΚΦΙ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – Το βράδυ της περασμένης Τρίτης εορτήν των Αγίων Κων/νου και Ελένης, εώρτασαν την σωματειακήν των επέτειον τα μέλη της Ενώσεως Επισιτιστών Δράμας. Κατ’ αρχήν εψάλη αρτοκλασία

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 10 ΜΑΙΟΥ 1963

10 ΜΑΙΟΥ 1963   ΛΑΜΠΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΘ κ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – Την 8.30 μ.μ. της Τρίτης εδόθη παρουσία των Διευθυντών της Νομαρχίας κ. Τσιακίρη, στρατ. Διοικητού κ. Λιαράκου και εκλεκτού ακροατηρίου εις την αίθουσαν της ΧΕΕΝ διάλεξις με ομιλητήν τον εκλεκτόν λογοτέχνην

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963   Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΕΞΗΤΑΑΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΘΕΡΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΔΙ’ ΟΣΑ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΠΡΑΞΕΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ – ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΕΝΤΗ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ – ΚΑΒΑΛΑ (Του αντ/του μας). Ο υπουργός της Γεωργίας κ. Βουρδούμπας

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963   ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΟΧΥΡΟΝ – ΥΠΕΓΡΑΜΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ – Σχετικώς με τα αποχετευτικά έργα του λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου, το υπουργείον Γεωργίας εις ο δι’ υπομνήματος της απετάθη η κοινότης Οχυρού, απέστειλε το κατωτέρω έγγραφον, προς το υπουργείον Δημοσίων Έργων. «Έχομεν

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963   ΗΡΧΙΣΕΝ ΗΔΗ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΞΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΕΠΑΝΕΚΑ,ΨΕΝ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Επανήλθον εξ Αθηνών χθες οι κ.κ. Γ. Κούρογλου, Κων. Καζάκος και Χρ. Λιανίδης, πρόεδροι Κοινοτήτων Οχυρού Περιθωρίου και Δασωτού αντιστοίχως και οι κ.κ. Στυλ. Θεοδωρίδης και Ι. Σιδηρόπουλος αντιπρόεδρος της

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963   ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ – Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ – ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ – Υπό του Νομαρχιακού Ταμείου Δράμας επρογραμματίσθη δια το 1963 η εκτέλεσις ωρισμένου αριθμού κοινωφελών έργων εις διαφόρους Κοινότητας του Νομού. Μεταξύ των έργων τούτων είναι η

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΠΝΟΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963   Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΠΝΟΠΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ – Παρουσία του γενικού προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της πόλεώς μας κ. Γρηγ. Κασάπη και των ενταύθα αντιπροσώπων σιγαρέττων «Παπαστράτος» και «Ματσάγγου» κ.κ. Σάντα και Ζήση εβρτασθή την εσπέραν προχθές εις το κέντρον ο «Μπούφος» η ετήσια

Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com