Η παρακολούθηση του εντόμου Lymantria dispar στην Π.Ε. Δράμας - Πρωινός Τύπος
Home > Νέα > Η παρακολούθηση του εντόμου Lymantria dispar στην Π.Ε. Δράμας

Η παρακολούθηση του εντόμου Lymantria dispar στην Π.Ε. Δράμας

Η παρακολούθηση του εντόμου

Lymantria dispar στην Π.Ε. Δράμας

 

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου Lymantria dispar στην Π.Ε. Δράμας κατά τα έτη 2016-2019, έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας.

Όπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο, κατά τα έτη 2016  έως και 2018 καταγράφηκε κατ’ επανάληψιν η παρουσία έντονων προσβολών από το έντομο Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) σε βοσκότοπους όπου επικρατεί το πουρνάρι, σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Δράμας, όπως επίσης και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων με πουρνάρι υπέστησαν πλήρη αποφύλλωση από τις προνύμφες του εντόμου στην Π.Ε. Δράμας κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου-Ιουνίου εκάστου έτους.

Η οικονομική επίπτωση προς τους αιγοτρόφους ήταν σημαντική καθώς στερήθηκαν για μεγάλο διάστημα τη βοσκήσιμη ύλη. Επιπλέον, είχε αναφερθεί η έντονη όχληση από την πυκνή παρουσία προνυμφών σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και περιστατικά αλλεργικής αντίδρασης σε ευαίσθητα άτομα μετά από επαφή με τις κνηστικές τρίχες των προνυμφών.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, η Υπηρεσία της ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας, πραγματοποίησε πιλοτική έρευνα προς εξαγωγή συμπερασμάτων για τη δυνατότητα πρόγνωσης των πληθυσμιακών εξάρσεων του εντόμου σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»).

Ύστερα από δύο συνεχόμενα έτη κατά τόπους πληθυσμιακής έξαρσης, διαπιστώθηκε ότι στη μείωση των επιπέδων προσβολής συνέβαλε αποφασιστικά το επίπεδο παρασιτισμού των ωών στις ωοθεσίες του προηγούμενου έτους, καθώς καταγράφηκε υψηλός παρασιτισμός από το παρασιτοειδές Ooencyrtus kuvanae (Howard) (Υμενόπτερα: Encyrtidae).

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, η εκτίμηση των επιπέδων παρασιτισμού των ωών του εντόμου σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της πτήσης των αρσενικών ατόμων του προηγούμενου έτους μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την έγκαιρη πρόγνωση των αναμενόμενων επιπέδων των πληθυσμών του εντόμου κατά τους εαρινούς μήνες του επόμενου έτους. Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμα, στοχεύει στη συνέχιση παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου, με τοποθέτηση και έλεγχο παγίδων, καθώς και λήψη δειγμάτων ωοπλακών, σε αντιπροσωπευτικές περιοχές βοσκότοπων με πουρνάρι στην Π.Ε. Δράμας, σε στενή συνεργασία με το Ι.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας βάσης δεδομένων πτήσεων του L. dispar στην περιοχή, την έγκαιρη προειδοποίηση και την ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργείων.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com