Home > Παλιά Δράμα > 1939-Δραμινός ο πρώτος αιωροπτεριστής- Ο αιωροπτερισμός στη Δράμα

1939-Δραμινός ο πρώτος αιωροπτεριστής- Ο αιωροπτερισμός στη Δράμα

Δραμινός ο πρώτος αιωροπτεριστής

Ο αιωροπτερισμός στη Δράμα

  Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

Αμφιβάλει κανείς πως οι Έλληνες δεν είναι αυτοί που πέταξαν πρώτοι στον αέρα; Ο μύθος του Δαίδαλου και του Ίκαρου, που πέταξαν στους ουρανούς με τεχνικά φτερά για να δραπετεύσουν από το παλάτι του Μίνωα στη Κρήτη, είναι Παγκοσμίως γνωστός.

Από τότε μέχρι και σήμερα ακόμη ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθειες να κατακτήσει τους … αιθέρες αλλά και τους πλανήτες. Τι αεροπλάνα, τι πύραυλοι, τι δορυφόροι, που σε λίγο θα δημιουργήσουν το αδιαχώρητο στους ουρανούς μας, που μάλλον θ΄ αρχίσουν να …… συγκρούονται και μεταξύ τους.

Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό.

Είναι ο αιωροπτερισμός και μάλιστα στη Δράμα.

Πότε πρωτοεμφανίστηκε στη Δράμα, ποιοι είναι οι πρωτοπόροι και ποιοι αυτοί που δημιούργησαν την αερολέσχη με την επωνυμία «ΑΙΟΛΟΣ».

Ο αιωροπτερισμός λοιπόν είναι αεράθλημα, χόμπι, απασχόληση, παθητική εμπειρία, ή ακόμα και επάγγελμα κατά το οποίο ο άνθρωπος πιλοτάρει το αιωρόπτερο (Αετό). Μπορεί να γίνεται για ψυχαγωγικούς λόγους ή στα πλαίσια ενός αεραθλητικού αγώνα. Αν και άρχισε ως απλή κατολίσθηση από μικρούς λόφους με χαμηλών επιδόσεων αετούς, ο αιωροπτερισμός έχει εξελιχθεί τόσο που δίνει πια τη δυνατότητα να πετάξει κανείς στα ύψη για ώρες, να κερδίσει χιλιάδες μέτρα ύψους εκμεταλλευόμενος τα θερμικά ανοδικά ρεύματα του αέρα, να εκτελέσει ακροβατικά, και να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Το άθλημα αυτό είναι παρόμοιο με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και το ανεμόπτερο, με τη διαφορά ότι ο αετός είναι αρκετά πιο απλός και πιο φθηνός σε σχέση με το ανεμόπτερο, και σαφώς πιο γρήγορος και πτητικά ικανός από το αλεξίπτωτο πλαγιάς.

 «Αερολέσχη Αίολος

 Δράμας»

Τις ηλιόλουστες μέρες βλέπουμε τους αιωροπτεριστές μας να αλωνίζουν τον ουρανό της Δράμας και να θαυμάζουμε αυτά τα άφοβα παιδιά,  που ακολουθούν τα βήματα του Ίκαρου και του Δαίδαλου.

Δύσκολο το επιχείρημα. Χρειάζεται τόλμη, θάρρος, δύναμη, αποφασιστικότητα, δεξιότητα αλλά και γνώσεις κυρίως ως προς τον αέρα που επικρατεί την ώρα της πτήσης.

Όμως ας δούμε και το ιστορικό των ανθρώπων αυτών που δημιούργησαν και τη λέσχη τους.

 Ιστορική αναδρομή

των αεραθλημάτων

στον Νομό Δράμας.

Στο διαδίκτυο διαβάζουμε:

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο στην περιοχή μας ένας Αρμένιος στην καταγωγή κατασκεύασε αιωρόπτερο και προσπάθησε να απογειωθεί από την περιοχή μεταξύ Καλλιφύτου και Ταξιαρχών. Σύμφωνα δε με όσα λέγονται, μαζεύτηκε αρκετός κόσμος και κατά την πρώτη απόπειρα του σκοτώθηκε.

Η πρώτη πτήση από τον Κορύλοβο έγινε το 1985 από τον Θεσαλλονικιό Τσιτσιμάκα.

Μέχρι σήμερα διακρίνονται τα σανίδια ανάμεσα στα πουρνάρια της πρώτης Ράμπας που έγινε στον Κορύλοβο.

Περίπου την ίδια εποχή στην περιοχή της Πτελέας απογειώθηκε το πρώτο Αιωρόπτερο.

Αλλά ας γυρίσουμε στην αρχή των όσων διαβάσαμε για τον αιωροπτερισμό στη Δράμα.

Εκεί, διαβάζουμε, πως ο πρώτος αιωροπτεριστής στη Δράμα είναι ένας Αρμένιος.

Ευτυχώς που υπάρχουν και τα γραπτά γιατί αυτά μένουν και με αυτά γράφεται η ιστορία. Και συγχρόνως αποδεικνύεται η αποστολή του γραπτού τύπου. Η εφημερίδα είναι αυτή που γράφει, αυτή που μένει και δια του γραπτού της, δεν αμφισβητείται το γεγονός.

Ο πρώτος λοιπόν αιωροπτεριστής στη Δράμα, δεν ήταν Αρμένιος αλλά ένα 13χρονο Δραμηνό παιδί. Και το όνομά αυτού ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ.

Αυτό μας το διαβεβαιώνουν δύο δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τα οποία συναντάμε τον Μάιο του 1939.

Στο πρώτο δημοσίευμα με τον τίτλο « Ένας Δραμηνός έκαμε πτερά και επέταξε» η εφημερίδα γράφει:

APOKOMA (PALIA DRAMA)

«ΔΡΑΜΑ. ( Του ανταποκριτού μας). Μία σοβαρά προσπάθεια νεαρού Δραμηνού απασχολεί κατ΄ αυτάς ολόκληρον την κοινωνίαν Δράμας. Πρόκειται περί του 13ετούς Θεοδώρου Μαστορίδη, ορφανού πατρός, υπαλλήλου του εργοστασίου ηλεκτρολογίας Καλαβάση. Ούτος έχων ιδιαιτέραν κλίσιν προς την φυσικήν και την μηχανολογίαν κατόπιν μελετών και παρατηρήσεων κατεσκεύασε πτέρυγας από ύφασμα τας οποίας προσήρμοσεν εις χείρας του και ανελθών εις ύψος 40 περίπου μέτρων ερρίφθη εις τι κενόν και προσεγειώθη εις μήκος ακτίνος 50 μέτρων.

Ο Μαστορίδης συνεχίζει τας προσπαθείας του δια να επιτύχη την σύμπτυξιν και έκτασιν των πτερύγων, ώστε να ίπταται ελευθέρως.

Ούτος έχει κατασκευάση πομπόν ασυρμάτου και κινηματογραφικήν μηχανήν.

aerolexh

Ο Μαστορίδης ομιλεί μετά πεποιθήσεως ότι συντόμως θα επιτύχη του σκοπού του, αρκεί να εύρη προς τούτο τα αναγκαιούντα υλικά μέσα στην απαιτουμένην ηθικήν ενίσχυσιν»

Η εφημερίδα επανέρχεται με νέο δημοσίευμα και μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον πρώτο αιωροπτεριστή όχι μόνο της Δράμας αλλά και Πανελληνίως θα λέγαμε.

Στο δημοσίευμα τονίζονται:

«ΔΡΑΜΑ Μάιος ( Του ανταποκριτού μας). Η προσπάθεια του νεαρού συμπολίτου μας Θεοδώρου Μαστορίδη περί της οποίας ανέγραψεν η «Μακεδονία» εις το φύλλον της 16ης Μαϊου, αποτελεί μίαν ακόμη ένδειξιν ότι τα περισσότερα ανήσυχα πνεύματα εμφανίζονται εις την εποχήν μας.

Ο Θεόδωρος Μαστορίδης εκ Δράμας, ηλικίας 13 ετών και ορφανός πατρός εργάζεται ως υπάλληλος εις το ηλεκτρολογικόν εργαστήριον του διπλωματούχου ηλεκτρολόγου κ. Καλαβάση.

Ούτος, έχων ιδιαιτέραν κλίσιν προς την φυσικήν και μηχανολογίαν επλούτισε τας γνώσεις του εις το εν λόγω εργαστήριον και ήρχισε να ασχολείται με την εύρεσιν καταλλήλου τρόπου κατασκευής μέσου πτήσεως του ανθρώπου, άνευ ουδεμιάς ιδιαιτέρας κινητηρίου δυνάμεως.

aerolexh11

Ημέρας και νύκτας ολοκλήρους ο μικρός Θεόδωρος προσεπάθει να εύρη το μέσον τούτο και τελικώς κετέληξεν εις την ιδέαν της κατασκευής πτερύγων.

Εις τούτο σπουδαίως επέδρασαν αι παρατηρήσεις του επί της πτήσεως διαφόρων πτηνών και αεροπλάνων. Ο μεγάλος του καϋμός ήτο να πετάξη με φτερά όπως τα πουλιά. Αυτή η σκέψις κατέτρωγε  το ανήσυχο μυαλό του νεαρού.

Κατ΄ αρχάς κατασκεύασε πτέρυγας, την επιφάνειαν των οποίων εκάλυψε με χαρτί, το οποίον ήτο φυσικόν να μη παρουσιάση ουδεμίαν αντοχήν εις την πίεσιν του αέρος. Εν τούτοις ο μικρός Μαστορίδης, είχε μεγάλην υπομονήν και επιμονήν.

Μίαν ημέραν βροχεράν ενώ μετέβαινεν εις την οικίαν του παρεσύρετο από ισχυρώς πνέοντα άνεμον, όστις εις μιαν στιγμήν επίεσεν εκ των κάτω τόσον πολύ την ομβρέλλαν του, ώστε αύτη ανεστράφη.

Το γεγονός τούτο ετόνωσε τας ενεργείας του Μαστορίδη, ο οποίος εσκέφθη ότι, εάν η ομβρέλλα του ήτο ισχυροτέρα και μεγαλυτέρας επιφανείας, ασφαλώς θα ηδύνατο να ανυψώση και αυτόν τον ίδιον, κρεμάμενον εκ της λαβής.

Αμέσως λοιπόν ο Θεόδωρος επί το έργον. Σχεδιάζει πτερά, όμοια με της νυκτερίδος, τα οποία την φοράν αυτήν επενδύει με ύφασμα κάπως ενισχυμένον, τα προσαρμόζει εις το σώμα του, ανέρχεται εις έν υψηλόν σημείον και ……. η πρώτη επιτυχής δοκιμή του Μαστορίδη έγινεν.

aerolexh2

Από ύψους 40 μέτρων ρίπτεται εις το κενόν και προσγειούται κανονικώς εις απόστασιν 50 μέτρων. Το πείραμα επανελήφθη πολλάκις μέχρι σήμερον.

Ήδη ο μικρός  Θεόδωρος συνεχίζει τας προσπαθείας του, τας οποίας κατευθύνει τώρα εις την εξευρεσιν το τρόπου δια να ανοίγη και κλείη τας πτέρυγας όπερ θα επιτρέψη εις αυτόν να ίπταται ελευθέρως.

Ο Μαστορίδης ομιλεί με πεποίθησιν δια τας προσπαθείας του και βεβαιώνει ότι συντόμως θα επιτύχη του σκοπού του.

Φαντασθήτε λοιπόν ποία αναστάτωσις θα επέλθη όχι μόνον εις την κίνησιν, αλλά και εις την ζωήν του ανθρώπου εάν η προσπάθεια του νεαρού Δραμηνού στεφθή υπό επιτυχίας. Ημείς του το ευχόμεθα ολοψύχως».

ΛΕΩΝ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

Τώρα θα αναρωτηθείτε ποια η συνέχεια. Καμία. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Σιγά μη ενδιαφέρονταν η πολιτεία. Πολύ δε περισσότερο, όταν η κάθε προσπάθεια ξεκινούσε από την άκρη της Ελλάδας. Από τη Δράμα.

 

Η ίδρυση της πρώτης

Αερολέσχης Δράμας:

Στην Δράμα ιδρύθηκε η πρώτη «Αερολέσχη Δράμας» το 1986.

Ένωση Αιωροπτεριστών

Δράμας Αίολος.

Στις 22 Νοεμβρίου 1990 γίνεται η πρώτη πτήση από τον Κορύλοβο.

Πίστα απογείωσης 30 μέτρα μετά το γήπεδο του Κορυλόβου, ακριβώς κάτω από τις κεραίες ραδιοφωνίας τηλεόρασης.

Στις 3 Απριλίου 1991 ιδρύθηκε η «Ένωση Αιωροπτεριστών Δράμας Αίολος» με πρόεδρο τον Αντώνη Χριστιανόπουλο.

Το 1991 γίνεται συνάντηση με αεραθλητές από Σέρρες, Καβάλα και Θάσο.

Αρκετοί αεραθλητές επισκέφθηκαν τα διάφορα πρωταθλήματα που γίνονταν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

AIOLOS_ARXEIO

15 Ιουνίου 1991 στην 2η συνάντηση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Αιωροπτερισμού που έγινε στο Νυμφαίο Φλώρινας οι αεραθλητές Χριστιανόπουλος Α. και Σιδηρόπουλος Χ. καταλαμβάνουν την 6η και 7η Θέση στην Β’ κατηγορία.

Μετά από ενέργειες της Ένωσης Αιωροπτεριστών (Κωνσταντινίδης Χρήστος & Ιωαννίδης Ιωάννης) ο Δήμος Δράμας το 1992 κατασκεύασε την πίστα απογείωσης του Κορυλόβου.

14 Μαΐου 1995 στο Κύπελλο Σερρών στην Β’ κατηγορία καταλαμβάνει την δεύτερη θέση ο Ιωαννίδης Ιωάννης.

29 Ιουνίου 1996 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αιωροπτερισμού στις Πλαταιές απονέμεται το κύπελλο για την τρίτη πανελλαδική θέση στην Β΄ κατηγορία στον Ιωαννίδη Ιωάννη.

Κατά σειρά εισόδου στον σύλλογο τα νέα ενεργά μέλη (δηλαδή με πτήσεις) ήταν τα εξής.

Αντώνης Χριστιανόπουλος πρόεδρος ,Σιδηρόπουλος Χρήστος (Εργολάβος), Γκλαβόπουλος Χρήστος (Σουηδός), Κωνσταντινίδης Χρήστος (Γιαμάχας), Αλεξανδρίδης Γιάννης (Μπορντό), Αντωνιάδης Αθανάσιος, Τσουβελέκης Στέφανος, Ιωαννίδης Ιωάννης (Καμπανάς).

Άλλα μέλη που εργάσθηκαν με ζήλο για την προώθηση του αεραθλητισμού και την διάδοση του, είναι τα εξής Καλόφας Άγγελος , Βασιλειάδου Όλγα, Αβραμίδης Αναστάσιος, Χατζηαντωνίου Δημήτριος, Χατζηπαρασκευάς Κίμων, Ανδρέας Σαλπιγγίδης,

Αερολέσχη

Αεραθλημάτων

 Δράμας.

Δημιουργείται ο πρώτος οργανωμένος πυρήνας από αλεξίπτωτα πλαγιάς στον Ξηροπόταμο Δράμας.

Στις 24 Ιουνίου 1998 αναγνωρίζεται με απόφαση 111/98 η Αερολέσχη Αεραθλημάτων Δράμας με πρόεδρο τον Ιωαννίδη Ιωάννη (Καμπανάς), Αντιπρόεδρος Βούλτσιος Άγγελος (Ολύμπικ), Γραμματέας Αλεξανδρίδης Γιάννης ( Μπορντό).

Στις 2 και έως 5 Ιουλίου 1998 διοργανώνεται στο Νομό Δράμας στην πίστα απογείωσης (Κέδρος) Πετρούσης Πύργων αγώνες κυπέλλου 1998 με την επωνυμία «ΑΙΟΛΕΙΑ 98». Έλαβαν μέρος 16 Αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος.

AEROLESXOI - NORBHGOI 1

Στις 19 Ιουνίου 1999 διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλεξιπτώτου Πλαγιάς ΑΙΟΛΕΙΑ 1999 στον Νομό Δράμας και στην Πίστα απογείωσης (Κέδρος) Πετρούσης Πύργων με διευθυντή αγώνα τον Παλιάτσο Ανέστη. Έλαβαν μέρος 42 Αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την Δράμα συμμετείχαν οι : Σταυρόπουλος Ευάγγελος, Σανοζίδης Μωυσής και Μέλιος Ιωάννης Τα πρώτα μέλη με πτήσεις στο ενεργητικό τους είναι τα εξής.

Αλεξανδρίδης Γιάννης, Βασιλειάδης Βασίλης, Βάσσος Κωνσταντίνος, Βούλτσιος Άγγελος, Βούλτσιος Αθανάσιος, Βλατίτσης Κωνσταντίνος, Ιωαννίδης Ιωάννης, Κωνσταντινίδης Χρήστος, Μπουλγούρης Γιώργος, Πινδώνης Νίκος, Χλής Κωνσταντίνος, Δραγάνης Γιώργος .

Αερολέσχη

Αίολος Δράμας

Στις 9 Φεβρουαρίου 2000 στις 7.00 μμ σε μια γενική συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Δράμας όπου μαζεύτηκαν όλοι όσοι ασχολούνται με το Αλεξίπτωτο πλαγιάς και τα αιωρόπτερα μετά από πρόσκληση των προέδρων Ιωαννίδη Ιωάννη , Χριστιανόπουλο Αντώνη , Μαβίδη Παναγιώτη των συλλόγων που ασχολούνται με τα αεραθλήματα και με Νομικό Σύμβουλο τον Δομνίδη Βασίλειο, αποφασίσθηκε ομόφωνα η δημιουργία ενός νέου Συλλόγου με την ονομασία «Αερολέσχη Αίολος Δράμας» με Έδρα την Δράμα, εκλέχθηκε ομόφωνα μια επιτροπή εννέα μελών από Αλεξανδρίδης Γιάννη, Βασιλειάδη Βασίλη, Βούλτσιος Αθανάσιο, Βούλτσιος Άγγελο, Ιωαννίδη Ιωάννη, Κωνσταντινίδη Χρήστο, Μαβίδη Παναγιώτη, Σταυρόπουλο Ευάγγελο, Χριστιανόπουλο Αντώνη.

Στην συνέλευση αυτή εκλέχθηκε ομόφωνα ως πρόεδρος της Αερολέσχης Αίολος Δράμας ο Ιωαννίδης Ιωάννης (Καμπανάς).