Home > νέα > Ανάγκη να περάσει γρήγορα το «Βοήθεια στο Σπίτι» από τη ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας

Ανάγκη να περάσει γρήγορα το «Βοήθεια στο Σπίτι» από τη ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας

Ένα λάθος ξανάφερε το «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάγκη να περάσει γρήγορα

το «Βοήθεια στο Σπίτι» από

τη ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας

Ομόφωνα ψήφισε το Δημ. Συμβούλιο τις διορθώσεις

 

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΣΤΙΣ 25 Ιανουαρίου, δημοσιεύαμε ένα άρθρο σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο πλέον περνάει στο Δήμο Δράμας και φεύγει από τη ΔΕΚΠΟΤΑ. Και το ουσιαστικό μέρος αυτής της υπόθεσης, είναι ότι πλέον οι εργαζόμενοι γίνονται μόνιμοι υπάλληλοι. Το θέμα συζητήθηκε στη 1η τακτική συνεδρίαση του 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο και πέρασε ομόφωνα.

Μόνο που την επόμενη μέρα της ψήφισής του, διαπιστώθηκε ότι έγινε κάποιο λάθος και το θέμα επανήλθε στην κατεπείγουσα και έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Ιανουαρίου 2019.

Έτσι, το έκτακτο θέμα ήρθε προς συζήτηση με τον παρακάτω τίτλο: [Ανάκληση της αριθ. 13/2019 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση του 1/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, περί εισήγησής της για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας / Σύσταση νέων θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας (παρ. 7 άρθρο 91 ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/18-12-2018 τ.Α)» και λήψη εκ νέου απόφασης, βάσει του 3/2019 αποσπάσματος πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας.]

Στο θέμα αναφέρθηκε ο προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αιμίλιος Αθανασίου, ο οποίος εξήγησε ότι «υπήρξε ένα λάθος», ότι δηλαδή υπήρξε «δημιουργία θέσεων προσωποπαγών αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας». Όπως τόνισε ο κ. Αθανασίου, «αυτό δεν μπορεί να ισχύει» και γι’ αυτό κίνησε στη συνέχεια την απαραίτητη διαδικασία, ώστε να επανέλθει στο σωστό η απόφαση.

Όπως εξήγησε, «εκ παραδρομής αποφασίστηκε η εισήγηση προς το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε σύσταση προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου του κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών και σύσταση μίας θέσης επίσης προσωποπαγούς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για Κοινωνική Λειτουργό. Οι αποφάσεις όμως αυτές δεν είναι σωστές. Και ο λόγος ότι, οι προσωποπαγείς θέσεις συνοδεύουν πάντα τα πρόσωπα τα οποία τις κατέχουν και δεν είναι δυνατόν να συστήνονται αυθύπαρκτα σε έναν οργανισμό, εάν και τα ίδια τα πρόσωπα δεν είναι εδώ τη στιγμή αυτή».

Αυτό σημαίνει ότι, αν ένα πρόσωπο που κατέχει προσωποπαγή θέση, φύγει από τον Οργανισμό, αυτό σημαίνει ότι η θέση χάνεται. «Πάντοτε, πρόσωπο και θέση πάνε μαζί».

Εξηγώντας μεταξύ άλλων τη διαδικασία ο κ. Αθανασίου, είπε ότι σωστά δημιουργούνται συνολικά 10 θέσεις – 9 είναι οι θέσεις οι οποίες είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων οι 8 ισχύουν μέχρι 31/12/2019. Η 9η θέση, είναι επίσης ιδιωτικού δικαίου, 8 μηνών μόνο η οποία λήγει σε ενάμιση μήνα από τώρα.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μλεκάνης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι, «πρέπει το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσουμε στη μεταφορά του προγράμματος (σ.σ. Βοήθειας στο Σπίτι εννοεί), στο Δήμο. Η μεταφορά των εργαζομένων στο πρόγραμμα γίνονται με ορισμένες διατάξεις που αναφέρονται από το Υπουργείο και αυτό  πρέπει να γίνει άμεσα, διότι μπορεί, πέραν του ότι προτείνεται από την εγκύκλιο, μπορεί να βρεθούμε στην κατάσταση να γίνει η μεταφορά των εργαζομένων στο Δήμο και να εξακολουθεί το πρόγραμμα να λειτουργεί από τη ΔΕΚΠΟΤΑ». Όπως είπε, επειδή οι διαδικασίες θα γίνουν πολύ γρήγορα, θα πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα το πρόγραμμα στο Δήμο.

Ο επικεφαλής της «Αυτοδιοίκησης Πολιτών» κ. Ηλιόπουλος, σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό, το ότι η δομή αυτή περνάει στο Δήμο και δεν θα βρίσκεται πλέον στη ΔΕΚΠΟΤΑ «είναι θετικό ότι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν τόσα χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου θα μονιμοποιηθούν, από την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε όλες οι ενέργειες που θα γίνουν να είναι σύννομες και δεύτερον να φροντίσουμε για τη μεταφορά των πιστώσεων από τη ΔΕΚΠΟΤΑ προς το Δήμο. Γιατί χωρίς τους απαραίτητους πόρους δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Επίσης, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν είναι σίγουρο, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι θα καλύψουν αυτές τις θέσεις και πρέπει αυτό να διευκρινιστεί σ’ αυτούς τους ανθρώπους».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Στεφανίδης, σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που αποψιλώνεται σιγά-σιγά αυτό το παραμάγαζο που λέγεται ΔΕΚΠΟΤΑ από δράσεις. Και θεμελιώνεται το δικαίωμα στους εργαζόμενους να έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία».

Τέλος, το σώμα ψήφισε ομόφωνα τις αλλαγές, με τις επιφυλάξεις που έθεσε ο κ. Μλεκάνης: «για την μία υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που επιθυμεί να κάνει εφαρμογή της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 91 του Ν.4583/18 και να μεταταγεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, η οποία ασκεί καθήκοντα προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού στην ΔΕΚΠΟΤΑ ενώ παράλληλα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Οι θέσεις

Έτσι, αναλυτικότερα, οι νέες θέσεις που ορίζονται είναι:

  1. – Αποφασίζει την προσθήκη στον πίνακα της παραγράφου 2 (κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), του άρθρου 22 «Οργανικές Θέσεις με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου» μίας (1) θέσης ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
  2. – Αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 4, του άρθρου 22 «Οργανικές Θέσεις με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου», ως εξής: Ο αριθμός θέσεων στη σειρά ΔΕ Νοσηλευτών από ένας (1) να γίνει τρεις
  3. – Αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 3, του άρθρου 22 «Οργανικές Θέσεις με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου», ως εξής: Ο αριθμός θέσεων στη σειρά ΤΕ Νοσηλευτών από τρεις (3) να γίνει έξι (6).
  4. – Αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 5, του άρθρου 22 «Οργανικές Θέσεις με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου», ως εξής: Ο αριθμός θέσεων στη σειρά ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών από δύο (2) να γίνει πέντε (5).
  5. – Αποφασίζει την τροποποίηση της παραγράφου 2, του άρθρου 22 «Οργανικές Θέσεις με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου», ως εξής: Ο αριθμός θέσεων στη σειρά ΠΕ Ψυχολόγων από δύο (2) να γίνει τρεις (3). Η θέση αυτή δημιουργείται από την προσαύξηση του 7%, της παρ. 1, του άρθρου 91 του Ν. 4583/18.