Home > Αρθρα > Αναστοχασμός στη σχολική χρονιά που πέρασε – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας – Γράφει ο Δρ. Θανάσης Διαλεκτόπουλος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναστοχασμός στη σχολική χρονιά που πέρασε – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας – Γράφει ο Δρ. Θανάσης Διαλεκτόπουλος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναστοχασμός στη σχολική

χρονιά που πέρασε – Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας

 

Γράφει ο Δρ. Θανάσης Διαλεκτόπουλος

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος! Αν και σε γενικές γραμμές κύλησε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μας προσφέρει μια καλή ευκαιρία να αναστοχαστούμε την εκπαιδευτική μας πορεία και να βελτιώσουμε τα λάθη και τις παραλήψεις μας.

Πλάι στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό τα σχολεία μας στελεχώθηκαν κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, για να καλύψουν τα διάφορα κενά που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο νομό Δράμας ανέρχονταν στο σύνολο τους τους 220. Από αυτούς οι 80 ήταν ειδικότητας δασκάλων (ΠΕ 70), οι 28 ειδικότητας νηπιαγωγών (ΠΕ 60), οι 26 ήταν Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), οι 12 Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ.), οι 17 Ειδικό Νοσηλευτικό Προσωπικό (ΕΝΠ) καθώς και 57 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικών, φυσικής αγωγής κλπ.). Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 80 αναπληρωτών δασκάλων οι 62 ήταν Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ 70, 71) για να προσφέρουν παράλληλη στήριξη σε μαθητές και από το σύνολο των 28 νηπιαγωγών οι 19 ήταν επίσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ 60) για παράλληλη στήριξη. Δύο νηπιαγωγεία στην πόλη της Δράμας, το 4ο και το 17ο, λειτούργησαν ως διευρυμένου ωραρίου.

Συνταξιοδοτήθηκαν 25 εκπαιδευτικοί και το 2024-2025 έρχονται με μετάθεση 29. Από αυτούς οι 26 είναι γενικής αγωγής (17 δάσκαλοι, 6 νηπιαγωγοί και 3 αγγλικής φιλολογίας) και 3 ειδικής αγωγής (2 δάσκαλοι και 1 νηπιαγωγός).

Λυπηρή είναι η διαπίστωση με την ολοκλήρωση των εγγραφών για το σχολικό έτος 2024-2025 ότι οι δείκτες του μαθητικού δυναμικού ανέδειξαν αισθητή μείωση της τάξεως των 180 μαθητών για τα Δημοτικά Σχολεία  και 56 για τα Νηπιαγωγεία. Δηλαδή με βάση τα στοιχεία αυτά είναι σαν να λειτουργεί για το 2024-2025 ένα 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και δύο Νηπιαγωγεία λιγότερα.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς διέπεται από δύο βασικές λειτουργίες:

  1. Την απολογιστική ή ανακεφαλαιωτική διαδικασία όπου οι σχολικές μονάδες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων αναλύουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έθεσαν και επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών, των μέσων και των εφαρμογών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον επιχειρούν να διατηρήσουν τις συνεργασίες και τις συμπράξεις με φορείς του κοινωνικού χώρου με τους οποίους πέτυχαν θετικά αποτελέσματα και γόνιμες βιωματικές εμπειρίες για τους μαθητές.
  2. Την διαδικασία του προγραμματισμού και επανασχεδιασμού της λειτουργίας της επόμενης σχολικής χρονιάς. Κατά το στάδιο αυτό κάθε σχολική μονάδα επαναδιατυπώνει τους στόχους που θεωρεί ότι είναι απαραίτητοι με βάση το γνωστικό, πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο του μαθητικού της δυναμικού.

Και στις δύο αυτές διαδικασίες η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας διατηρεί τον ρυθμιστικό, παρεμβατικό, καθοδηγητικό και ελεγκτικό της ρόλο, ώστε όλοι οι συντελεστές και τα στελέχη της να εναρμονίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις επιστημονικές αντιλήψεις.

Στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας συντελούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που σκοπό έχουν να ποσοτικοποιήσουν και να  προβλέψουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου και των λειτουργικών αναγκών όλων των σχολικών μονάδων. Είναι γεγονός ότι παρατηρείται ανάγκη για αύξηση του υποστηρικτικού, βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή. Στο πεδίο αυτό προστίθεται και η συνεχής ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής που είναι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο. Στις σχολικές αυτές μονάδες η περατούμενη χρονιά χαρακτηρίζεται από την μεταφορά του Ειδικού Νηπιαγωγείου σε αυτόνομο χώρο και η απόδοση επιπλέον χώρου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για εξέλιξη που υλοποιήθηκε με την συνδρομή του Δήμου Δράμας, των εκπαιδευτικών και άλλων παραγόντων. Στην προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες της Υπηρεσίας μας για στελέχωση αυτών των μονάδων με τις εξειδικευμένες ειδικότητες προσωπικού υποστήριξης.

Σημαντική εξέλιξη από κάθε άποψη είναι η θεμελίωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για το σύγχρονο Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου. Πρόκειται για ένα πρόβλημα χρόνων που βρήκε τη λύση του και αυτήν την στιγμή εκτελούνται οι κατασκευαστικές εργασίες στο πλαίσιο ενός απόλυτα προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε το έργο να παραδοθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Ανάμεσα στα μέτρα που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά την περατούμενη σχολική χρονιά είναι η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού όπου καταγράφονται περιστατικά αυτής της κατηγορίας και εν συνεχεία ελέγχονται και αντιμετωπίζονται με την συνδρομή συνεργαζόμενων υπηρεσιών. Για το ίδιο ζήτημα ορίστηκαν σε κάθε Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο εκπαιδευτικοί που έχουν ως έργο να αντιμετωπίζουν προβλήματα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού αμέσως μόλις εμφανιστούν ή ακόμη και να τα προβλέπουν παρατηρώντας και καταγράφοντας καθημερινά μικρογεγονότα της σχολικής ζωής. Είναι σαφές ότι οι διοικητικός εκσυγχρονισμός του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από τη λειτουργία ποικίλων ψηφιακών εφαρμογών με σκοπό να διευκολυνθεί η αποστολή και το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών και των οικογενειών τους.

Σε ότι αφορά τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες επιλογές που το ΥΠΑΙΘΑ καθορίζει αυτές έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση της αρχικής φάσης αξιολόγησης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και την σταδιακή επέκτασή της και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Τη δική του ξεχωριστή σημασία και ιδιαιτερότητα έχει το  γεγονός της λήξης των μαθημάτων στα σχολεία μέσα από πληθώρα εκδηλώσεων και δράσεων που με αγάπη και αφοσίωση φροντίζουν να προετοιμάσουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και να τις παρουσιάσουν σε ανοικτές γιορτές όπου πρωταγωνιστές είναι οι μαθητές.

Είναι γεγονός ότι τα σχολεία μας συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες παρουσιάζοντας στο έργο τους στην τοπική κοινωνία. Να αναφερθούν οι δραστηριότητες κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στην «Ονειρούπολη» Δράμας με την παρουσίαση σχολικών χορωδιών, θεατρικών δρώμενων, εικαστικών έργων, λαογραφικών εθίμων κλπ.

Κλείνοντας να αναφερθεί ότι προϋπόθεση επιτυχίας για την ερχόμενη σχολική χρονιά είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και κατανόησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε ο χώρος της εκπαίδευσης να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον ηρεμίας και δημιουργικής ανατροφοδότησης.