Home > νέα > Ανάθεση κατάρτισης Σχεδίου για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δ. Δράμας-Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Ανάθεση κατάρτισης Σχεδίου για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δ. Δράμας-Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Ανάθεση κατάρτισης Σχεδίου

για την Στρατηγική Βιώσιμης

Αστικής Ανάπτυξης Δ. Δράμας

Στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΚΑΤΑ πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, η ανάθεση κατάρτισης Σχεδίου για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  (ΣΒΑΑ) Δήμου Δράμας. Η κατάρτιση του σχεδίου γίνεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 2021-2027 (το νέο ΕΣΠΑ).

Το συνολικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξης».

Οι προκλήσεις που ήδη καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστικές περιοχές της Περιφέρειας Α.Μ.Θ αφορούν σε κρίσιμα ζητήματα, που απορρέουν από την μακρόχρονη οικονομική ύφεση, καθώς και από την πανδημία του Covid-19. Ως τέτοια αναφέρονται τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αξιοποίηση και αναβάθμιση δημόσιων χώρων προς όφελος των κατοίκων, συνδυαστικά με την βελτίωση των συνθηκών αστικής κινητικότητας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Η επίλυσή τους επιχειρείται μέσα από δράσεις που αφορούν στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης κινητικότητας και στη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια οικονομία και κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων.

 

Ο Δήμος Δράμας

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, ο Δήμος Δράμας θα κληθεί από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ, να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο, στη βάση των εθνικών και περιφερειακών κατευθύνσεων για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Η διαδικασία  υποβολής δεν θα διαθέτει ανταγωνιστικό χαρακτήρα μεταξύ των  πόλεων, αλλά στη βάση προεπιλεγμένης κατανομής πόρων ανά αστικό κέντρο της ΠΑΜΘ.

Οι δράσεις και οι κατηγορίες πράξεων θα προσδιορισθούν κατά την εκπόνηση των αντίστοιχων Στρατηγικών, θα σχεδιαστούν βάσει της προσέγγισης Bottom up, με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που θα περιλαμβάνουν οι Στρατηγικές είναι:

– Ανάδειξη περιοχών ιστορικού, εμπορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

– Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός εμβληματικών κτιρίων (ιστορικών, χαρακτηρισμένων και μη) και απόδοση προς χρήση για όφελος των πολιτών

– Επανάχρηση εγκαταλελειμμένων απαξιωμένων δημοτικών κτηρίων όπως π.χ. Πολιτιστικά κέντρα, Στεγασμένες Στοές, Αποθήκες, Δημοτικά Λουτρά, Κολυμβητήρια, άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας όπως στρατώνες, ιστορικές κατοικίες που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία των Δήμων.

– Δημιουργία, Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός δημοτικών αγορών.

– Δημιουργία, Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός δημοτικών χώρων άθλησης & αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων χώρων σπορ και «παιδικών χαρών».

– Δημιουργία διαδρομών επίσκεψης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

– Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού.

– Υλική ανάπλαση και ασφάλεια δημόσιων χώρων, δημιουργία/αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής, πρασίνου και χώρων στάθμευσης, αξιοποίηση αδιαμόρφωτων ή/και εγκαταλελειμμένων – υποβαθμισμένων δημοτικών χώρων.

– Κατασκευή Αναβάθμιση υποδομών ασφάλειας πεζών – πεζοδρομήσεις – πεζογέφυρες –

– αλλά και πρόσβασης ασφάλειας εξυπηρέτησης ΑμεΑ.

– Κατασκευή/Επέκταση/Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων.

– Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών (σημειώνεται ότι οι επενδύσεις σε αστικές συγκοινωνίες θα βασίζονται στις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στα ΣΒΑΚ.

– Κατασκευή/Επέκταση/Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου με στόχο την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, την ασφάλεια των πολιτών.

– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εξοπλισμός εργασίες).

– Συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.

– Εγκαταστάσεις Συστήματα διαλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες είναι υποδομές μικρής κλίμακας όπως π.χ. πράσινες γωνιές, πράσινα σημεία, αρμοδιότητας των Δήμων.

Το ΠΕΚΑ θα χρηματοδοτήσει υποδομές όπως οι μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης (ΜΑΑ), όλες τις μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων (MEBA) συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (κάδοι – οχήματα συλλογής) και κάθε άλλη σχετική διαδημοτική εγκατάσταση (διαδημοτικούς σταθμούς μεταφόρτωσης και διαδημοτικά πράσινα σημεία), καθώς επίσης και Πράσινα Σημεία μόνο στην περίπτωση που αποτελούν ολοκληρωμένη δράση με άλλη δράση στερεών αποβλήτων που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα και εφόσον ως Δικαιούχος έχει οριστεί ΦοΔΣΑ.

– Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας και της διευθέτησης ρεμάτων.

– Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων.

– Εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων-εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.

– Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών αλλά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός.

– Δομές στήριξης επιχειρηματιών-επαγγελματιών και νέων.

– Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη στην κοινότητα.

– Εκπόνηση Τοπικών χωρικών και πολεοδομικών σχεδίων.

Η ανάθεση του έργου

Το έργο γίνεται με ανάθεση σε μελετητή με το ποσό σύμβασης να ανέρχεται στις 37.200 ευρώ με τον ΦΠΑ. Τα ελάχιστα παραδοτέα του αναδόχου που θα αναλάβει τη μελέτη είναι η ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αναγνώριση περιοχής μελέτης / διάγνωση θεμελιωδών ζητημάτων παρέμβασης – Υποστήριξη δημιουργίας Εταιρικού Σχήματος-Επιλογή δράσεων/έργων Στρατηγικής Βιώσιμής Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας – Σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμής Αστικής Ανάπτυξης – διαμόρφωση συνολικής πρότασης και Υποστηρικτικές ενέργειες ως προς την υποβολή της συνολικής Στρατηγικής προς τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Μετά από συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεση της μελέτης, ενώ μετά από πρόταση του προέδρου του σώματος, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας τρέχοντος οικονομικού έτους ύψους 60.000 ευρώ συν ΦΠΑ με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Κατάρτιση Σχεδίου της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας στο πλαίσιο του ΠΕΠ-ΑΜΘ 2021-2027».