Home > νέα > «Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Θύματά της και οι δωρητές του Δήμου;»

«Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Θύματά της και οι δωρητές του Δήμου;»

Από τη δημοτική παράταξη «Πόλη+Ζωή»

 «Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Θύματά της

και οι δωρητές του Δήμου;»

 

 

 

ΣΟΒΑΡΟΥΣ προβληματισμούς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η δωρεά της μελέτης της εταιρείας Raycap του Κολυμβητηρίου προς το Δήμο Δράμας, θέτει η δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης «Πόλη+Ζωή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη, και με τίτλο: «Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Θύματά της και οι δωρητές του Δήμου;», επισημαίνεται ότι «στη σύμβαση που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να υπογραφεί και από τον δωρητή, προβλέπονται εντελώς διαφορετικοί όροι από αυτούς που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία !!!»

Και όπως αναφέρεται σε κάποιο σημείο, «από τον Δήμο Δράμας δεν συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη επιτροπή για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, δεν έγινε έρευνα αγοράς με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας και καταλληλότερης προσφοράς και την υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, δεν αναφέρεται στη σύμβαση ότι τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του Δήμου, κ.ά.»

Να σημειωθεί εδώ, ότι, ο «Πρωινός Τύπος» επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη Καψημάλη, ο οποίος αρχικά σημείωσε ότι δεν γνώριζε την σχετική ανακοίνωση της παράταξης «Πόλη+Ζωή» και τόνισε ότι θα ενημερωθεί και θα απαντούσε. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν υπήρξε καμία απάντηση, ούτε από τον ίδιο, ούτε συνολικά από τη δημοτική αρχή, αν και όπως φαίνεται, η δημοτική αρχή είχε ενημερωθεί από τις 3 Μαρτίου.

Η «Πόλη+Ζωή» στην ανακοίνωσή της, αναφέρεται στο ιστορικό της δωρεάς, ότι δηλαδή ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στις 25 Φεβρουαρίου και συζήτησε μεταξύ άλλων ως κατεπείγον το θέμα: «Αποδοχή δωρεάς και έγκριση σχεδίου της σύμβασης δωρεάς για την εκτέλεση των υπηρεσιών και μελετών: ‘καθαίρεση υφιστάμενης παλαιάς στέγης, κερκίδων και αποδυτηρίων & Μελέτη κατασκευής νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας».

KOLYM

Αναλυτικότερα αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση:

[Συμμετέχοντας στη συνεδρίαση, παρά τις ενστάσεις μας για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και την αδυναμία να μελετηθεί σε βάθος, η παράταξή μας ψήφισε θετικά στην εισήγηση, δηλώνοντας ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε δωρεές που ανταποκρίνονται σε ανάγκες του Δήμου και οφείλουμε να εκφράζουμε έμπρακτα τις ευχαριστίες μας στη γενναιοδωρία των δωρητών του Δήμου μας, όπως η εταιρεία ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.

Μελετώντας εκ των υστέρων προσεκτικά την εισήγηση, διαπιστώσαμε ότι στη σύμβαση που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να υπογραφεί και από τον δωρητή, προβλέπονται εντελώς διαφορετικοί όροι από αυτούς που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία !!!

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τον Δήμο Δράμας δεν συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη επιτροπή για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, δεν έγινε έρευνα αγοράς με σκοπό την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας και καταλληλότερης προσφοράς και την υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, δεν αναφέρεται στη σύμβαση ότι τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του Δήμου, κ.ά.

Κατόπιν τούτων κρίνεται αναγκαία η διόρθωση της απόφασης και για το σκοπό αυτό αποστείλαμε στις 3 Μαρτίου σχετικό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Δράμας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμιά απάντηση.

Θεωρώντας ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε πλημμελώς ενημερωμένη για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και κυρίως επειδή θεωρούμε ότι ο δωρητής πρέπει να είναι απολύτως ενημερωμένος για τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, κάτι που δεν προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στο σχέδιο της σύμβασης που καλείται να συνυπογράψει, οφείλουμε με απόλυτη ειλικρίνεια να κάνουμε γνωστή στον δωρητή, που τόσο απλόχερα μας έχει δείξει τη γενναιοδωρία του, κάθε διάσταση και λεπτομέρεια που διέπει τη χορηγία του προς το Δήμο και να μην δημιουργούμε δεδομένα που τοποθετούνται σε λάθος βάσεις και μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην υλοποίηση της δωρεάς και προβλήματα στον Δήμο ή και στον ίδιο τον δωρητή.

Σεβόμενοι τους Δραμινούς και την αγωνία τους για την κατασκευή ενός Κολυμβητηρίου αντάξιου των προσδοκιών τους, καλούμε και δημόσια την δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το έγγραφό μας, για να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις προκύψουν από την λάθος απόφαση.]