Home > νέα > Ασαφές παραμένει το καθεστώς του υφιστάμενου κτιρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου

Ασαφές παραμένει το καθεστώς του υφιστάμενου κτιρίου του Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου

Επιστολή του βουλευτή Δράμας Δ. Κυριαζίδη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου

Ασαφές παραμένει το καθεστώς

του υφιστάμενου κτιρίου

του Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου

Απαντητική επιστολή της ΚΤΥΠ ΑΕ μέσω του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών μετά από ερώτηση στη Βουλή

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ φαίνεται να υπάρχουν στο ζήτημα του κτιρίου του Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου, αναφορικά με το ζήτημα των μελετών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή διατήρησης των παλαιών και συντήρησής τους.  Ο «Πρωινός Τύπος» έχει ασχοληθεί με δύο εκτενή δημοσιεύματα για το θέμα αυτό: στις 22 Μαρτίου και την 1η Ιουνίου 2018.

Αυτή τη στιγμή, οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλες μετά από παράπονα των γονέων. Μετά από σχετικές μελέτες που έγιναν, τον Σεπτέμβριο του 2015, αποδείχθηκε ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο για χρήση. Οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε δυο παλιά κλειστά Δημοτικά Σχολεία: αυτό του Καλαμπακίου και το αντίστοιχο της Αγίας Παρασκευής.

Στο δεύτερο δημοσίευμα, παρουσιάζαμε έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών ΑΕ, που ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και έχει την ευθύνη κατασκευής των Σχολείων σε όλη τη χώρα. Στο έγγραφο εκείνο, γινόταν αναφορά στην όλη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, προκειμένου να γίνουν οι μελέτες και η κατασκευή ενός σχολείου, ενώ αναφερόταν και σε συγκεκριμένη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί από το Δήμο Δοξάτου, για την κατασκευή του συγκεκριμένου κτιριακού συγκροτήματος.

 

Ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή

Στο μεταξύ, στις 30 Μαΐου, ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δ. Κυριαζίδης, (βλέπε «Πρωινός Τύπος» 1 Ιουνίου), κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή και προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας από τον υπουργό κ. Σπίρτζη, μια απάντηση σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζει η υπόθεση κατασκευής νέου Γυμνασίου – Λυκείου στο Καλαμπάκι. Ο κ. Κυριαζίδης ρωτούσε αν δύο χρόνια τώρα, έχει εκπονηθεί τελικά σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος και ποιο είναι το περιεχόμενό του.

 

Επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου

Στην ερώτηση του κ. Κυριαζίδη, απάντησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης, ο οποίος διαβιβάζει ως απάντηση, σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ), για ενημέρωση. Μετά απ’ αυτό, ο κ. Κυριαζίδης απέστειλε σχετική επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, καθώς και στο Τοπικό Συμβούλιο Καλαμπακίου.

Στην επιστολή του αυτή, ο κ. Κυριαζίδης επισημαίνει ότι, «υπεύθυνα και σοβαρά» πρέπει να εξεταστούν «και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου του Δήμου σας και αντίστοιχα η όποια μελλοντική εξέλιξη, προκειμένου να λάβει ένα τέλος η Οδύσσεια των μαθητών και των γονέων, και να παύσουν οι αίολες, απατηλές, φρούδες δεσμεύσεις – υποσχέσεις και ο εμπαιγμός της τοπικής κοινωνίας, καθόσον ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δια της συνημμένης αναλυτικής έκθεσης της Α.Ε. Κτιριακών Υποδομών του Δημοσίου, οριοθετεί και καταμαρτυρεί την πορεία, κατάσταση και προοπτική του όλου ζητήματος».

Στην επιστολή του ο κ. Κυριαζίδης αποστέλλει συνημμένα και την απάντηση της ΚΤΥΠ ΑΕ και σημειώνει:

[Α. Η ΚΤΥΠ Α.Ε. στο αίτημα του Δήμου Δοξάτου (ΑΠ 14223/10-10-2016) με την οποία αιτείται πρότυπη μελέτη, προκειμένου να υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση είτε για νέα κατασκευή είτε για επέμβαση στατικής ενίσχυσης του υφιστάμενου σχολείου βάση των εργασιών αποκατάστασης της στατικής επάρκειας, απαντά (υπ’ αριθμ. ΑΠ 15936/25-10/2016) στο Δήμο ότι, «πρέπει να τηρηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, ώστε να ανταποκριθεί η εταιρεία στο εν λόγω αίτημα».

Β. Η αναγκαία διαδικασία επαναλήφθηκε μετά δίμηνο κατά τη συνάντηση του κ. Δημάρχου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΤΥΠ Α.Ε. όπου «έγινε σαφές στο Δήμο Δοξάτου η κείμενη διαδικασία».

Γ. Η ΚΤΥΠ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. 6527/10-5-2018 έγγραφό προς τον Δήμο Δοξάτου αναφέρει ότι ο Δήμος συνεχίζει να μην αποσαφηνίζει την αναγκαιότητα για τη διατήρηση ή μη του υφιστάμενου κτίσματος του Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, συγκρότημα το οποίο δεν είναι πια σε λειτουργία, παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί πρωτόκολλο Επικινδυνότητας από την οικεία υπηρεσία Δόμησης, και ζητά αποσαφηνίσεις.]

Τέλος, ο κ. Κυριαζίδης, ζητά από τους δημοτικούς συμβούλους: «Οφείλετε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, έτσι, ώστε μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ώστε να γίνει από την ΚΤΥΠ Α.Ε. η αποδοχή παραχώρησης, εφ’ όσον, ως αναφέρει η ίδια, εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι χρηματοδότησης του εν λόγω έργου».

 

Η απάντηση από την ΚΤΥΠ ΑΕ

Η απάντηση των Κτιριακών Υποδομών ΑΕ (ΚΤΥΠ ΑΕ), αποτελείται από 4 πυκνογραμμένες σελίδες, όπου αναφέρεται όλο το ιστορικό, από το 2013 ακόμα, όπου ο Δήμος Δοξάτου αποστέλλει συνημμένα στον τότε Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ) για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή – μελέτη και προσθήκη στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Καλαμπακίου».

Σε κάποια σημείο της απάντηση της ΚΤΥΠ ΑΕ, αναφέρεται σχετικά: [Μετά από εξέταση όλων των ανωτέρω στοιχείων για την έναρξη της προμελέτης του παραπάνω έργου,  η ΚΤΥΠ ΑΕ με το ΑΠ 6527/10.05.2018 (σ.σ. σχετικό δημοσίευμα «Πρωινού Τύπου» 1 Ιουνίου 2018) έγγραφό της προς το Δήμο Δοξάτου, αναφέρει ότι συνεχίζει να μην αποσαφηνίζεται από το Δήμο Δοξάτου, η αναγκαιότητα για τη διατήρηση ή μη του υφισταμένου κτίσματος του Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, συγκρότημα το οποίο δεν είναι πια εν λειτουργία, παρ’ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί πρωτόκολλο επικινδύνου από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης.]

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, [στην περίπτωση που διατηρηθούν και τα δύο υφιστάμενα κτίρια, τηρώντας τις απαραίτητες κατά νόμο αποστάσεις από τα όρια, θα υπάρξει μεγάλο μείωση του αύλειου χώρου και κατακερματισμός του και θα περιοριστούν κατά πολύ οι δυνατότητες τοποθέτησης και ανάπτυξης του νέου κτιρίου. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν εξαιρετικά δυσεπίλυτα προβλήματα σε σχέση με τον προσανατολισμό, το διαμπερή φωτισμό και αερισμό των κύριων χώρων του, το ποσοστό φύτευσης, οι θεάσεις κτλ.

Αλλά σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προβεί η ΚΤΥΠ ΑΕ στη σύνταξη αρχιτεκτονικής προμελέτης για το συγκεκριμένο έργο, επιβάλλεται να αποσαφηνιστεί εάν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι το υφιστάμενο κτίσμα του Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου και ποια κατανομή των χώρων θα γίνει σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την υφιστάμενη από το 2002 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.]