Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια Archives - Page 3 of 6 - Πρωινός Τύπος
Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια (Page 3)

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 Οι γέροι και αι γερόντισαι της Αδριανής λαμβάνουν τα βιβλιάρια συντάξεώς των.

    8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962   ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ – ΑΔΡΙΑΝΗ – Την παρελθούσαν Κυριακή επραγματοποιήθη εν Αδριανή και έμπροσθεν του Κοινοτικού Καταστήματος, η απονομή των συνταξιοδοτικών βιβλιαρίων, εις τους δικαιούχους αγρότας υπό του ανταποκριτού του ΟΓΑ παρουσία του Προέδρου της Κοινότητος Ηλία Κρόκου των Κοινοτικών Συμβούλων, του Αστυνομικού

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962 -ΥΨΗΛΗ ΞΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ – Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΥΝΓΚΑΝΤΑ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑΣ

  24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962   ΥΨΗΛΗ ΞΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ – Η ΜΑΥΡΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΥΝΓΚΑΝΤΑ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΦΟΙΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΕΛΛΗΝ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΣΟΝ – Προερχομένη εξ Αθηνών αφίκετο το εσπέρας προχθές εις την πόλιν μας δι’ ολιγοήμερον παραμονήν της

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962   Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – Προερχόμενος εκ Καβάλας αφίκετο εις την πόλιν μας ο επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Καβάλας κ. Αρβανίτης, όστις μετά του προϊσταμένου εκτελέσεως Δημοσίων έργων της τεχνικής υπηρεσίας μηχανικού

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962   Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΗΝ Β. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ – Η Κοινότης Χρυσοκεφάλου δι’ εγγράφου της, ευχαριστεί θερμότατα τον Διευθυντήν της Βασιλικής Προνοίας τομέως Δράμας κ. Κριτ. Ελευθεριάδην, δια τον ζήλον του και το ενδιαφέρον του εις ζητήματα αρμοδιότητος του αφορώντα

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962   ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ – ΟΜΑΣ ΔΡΑΜΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ ΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΠΑΡΝΑΣΟΥ – ΠΟΙΟΙ ΕΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ – Με αρχηγόν της αποστολής τον κ. Γ. Καρακατσάνην ο ΕΟΣ Δράμας θα συμμετάσχη εις 22αν Πανελλήνιον Ορειβατική συγκέντρωσιν που θα λάβη χώραν την 20ην Ιουλίου, εοερτήν του

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 29 IOYNIOY 1962

29 IOYNIOY 1962   ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΒΑΘΜΟΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ – Επειδή μεταξύ ωρισμένων γονέων και κηδεμόνων εξακολουθεί να επικρατή η εντύπωσις ότι το Οικονομικόν Γυμνάσιον δεν είναι ισόβαθμον με τα άλλα τοιαύτα, η Διεύθυνσις της Σχολής μας παρεκάλεσε να πληροφορήσωμεν τους ενδιαφερομένους ότι 1) Το

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962 ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ – ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ – Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Κυργίων κ. Αλκ. Σπύρογλου και τα Συμβούλια των τεσσάρων Γεωργ. Συνεταιρισμών αυτής δια τηλεγραφήματος των προς τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλήν και προς τους υπουργούς Γεωργίας,

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΜΑΙΟΥ 1962

24 ΜΑΙΟΥ 1962 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – Εις το τελευταίως κυκλοφορήσαν φύλλον της εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος τρίτον) εδημοσιεύθησαν τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των διαγωνισθέντων δια την κατάληψιν ωρισμένων θέσεων εις το Γεν. Κρατικόν Νοσοκομείον της πόλεώς μας ως κάτωθι: Δια την κατάληψιν θέσεως λογιστού

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 10 ΜΑΙΟΥ 1962

10 ΜΑΙΟΥ 1962   ΛΕΖΑΝΤΑ: Με ζωηρόν ενδιαφέρον το ακροατήριον παρακολουθεί τον ομιλητήν της προχθεσινής διαφωτιστικής ομιλίας του κ. Χρ. Παπαχρυσοστόμου, η οποία εδόθη εις την αίθουσαν τελετών του Μητροπολιτικού Μεγάρου Δράμας, ωργανωθείσα υπό της Ενώσεως Εφέδρων Αξιωματικών.       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ – ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗΝ ΤΟΝ κ. Χ.

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962   ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ. – Εις τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου της πόλεως μας, επραγματοποιήθη την εσπέραν προχθές σύσκεψις όλων των κ.κ. προέδρων και γεν. γραμματέων των σωματείων της δυνάμεως του Κέντρου με μοναδικόν θέμα τον εορτασμόν της

Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com