Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια Archives - Page 4 of 6 - Πρωινός Τύπος
Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια (Page 4)

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962   ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΩΝ – ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ – Επανέκαμψεν εκ Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας κ. Ευθύμιος Παπαχρυσοστόμου. Ο κ. Παπαχρυσοστόμου εις Θεσσαλονίκην μετέσχε συσκέψεως όλων των κ.κ. προέδρων των Εργατικών Κέντρων Βορ. Ελλάδος, η οποία εκλήθη πρωτοβουλία του κέντρου

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΙΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΝ – Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ – Ο προϊστάμενος εκτελέσεως δημοσίων έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Νομού μας κ. διονυσόπουλος, μετέβη χθες εις την Κοινότητα Παρανεστίου, όπου παρηκολούθησε και παρέσχεν οδηγίας συνεχίσεως των εργασιών της κατασκευαζομένης επί του ποταμού

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962   ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ – Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Κ. ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ – ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΙΨΕΝ – Αι δυο παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος, το οποίον φιλοξενεί η πόλις μας από της Δευτέρας εσημείωσαν εξαιρετικήν επιτυχίαν από πλευράς προσελκύσεως του Κοινού και ήδη προπωλήθησαν σχεδόν και τα

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962   ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ – ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΜΑΝ – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ – Από του απογεύματος της προσεχούς Δευτέρας, 2ας Απριλίου το Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος θα κάμη έναρξιν των παραστάσεων του εις την πόλιν μας και εις την

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962   Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΛΠ. – Υπό της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών υπαλλήλων Ελλάδος κατετέθη αρμοδίως Συλλογική σύμβασις εργασίας προς καθορισμόν των μισθών και όρων εργασίας του προσωπικού το οποίον απασχολείται εις Γραφεία Οργανώσεων, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ερυθρού Σταυρού κλπ. το οποίον δεν συμπεριελαμβάνετο μέχρι σήμερν

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962   ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΔΙΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ – ΥΠΟ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – Ο Διευθυντής της Νομαρχίας Κ. Μεν. Τσακίρης και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χρ. Μπλάτσιος, μετέβησαν χθες εις την Κοινότητα Περιθωρίου, προς επιτόπιον εξέτασιν και διαπίστωσιν των ζημιών της γεφύρας Περιθωρίου εκ

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ – Ο Δήμαρχος κ. Χρυσοχόου επεκοινώνησε χθες μετά του διευθυντού του ΟΑΑΑ κ. Βάγια παρά του οποίου και επληροφορήθη ότι ενεκρίθη υπό του υπουργείου Εργασίας η σύμβασις μεταξύ Δήμου

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ – ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΙ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ – ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΝ» - Υποδοχήν άνευ προηγουμένου επεφύλαξεν ο

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΝ – ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗΝ – Την προσεχή Τετάρτην και ώραν 11.30 π.μ. αναμένεται να αφιχθή εις την πόλιν μας η Βασιλική Οικογένεια, προς την οποίαν επιφυλάσσεται ενθουσιώδης υποδοχή εκ μέρους του

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ ΘΑ ΕΦΟΔΙΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΟΥΝ – Η πανελλήνιος ομοσπονδία εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων παραγωγής, επεξεργασίας και πωλήσεως γάλακτος, δι’ εγγράφου της, προς το Εργατικόν Κέντρον της πόλεως μας, γνωρίζει τα κάτωθι. Η ομοσπονδία, ενεργούσα δια την

Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com