Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια Archives - Page 5 of 6 - Πρωινός Τύπος
Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια (Page 5)

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – Γενομένων αρχαιρεσιών της Ενώσεως Συνταξιουχων ργατών καπνού Δράμας και πέρατος της διαλογής των ψηφοδελτίων, προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:΅ Ήτοι, δια την Διοίκησιν εξελέγησαν οι κ.κ. Βασ. Παπαθεοδώρου, Στεφ. Εμφιετζόγλου, Μηνάς Καρατισίδης, Χαράλ. Δεληγιαννίδης, Αναρτ. Ρίτογλου, Αλέξ.

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ  Πριν 55 Χρόνια 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΕΔΟΘΗ ΗΔΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ – ΑΘΗΝΑΙ – Ο βουλευτής Δράμας κ. Τσίμπας επεσκέφθη τον υπουργόν Γεωργίας και εζήτησε την επίσπευσιν των διατυπώσεων δια την ανέγερσιν του εργοστασίου παστεριώσεως γάλακτος εν Δράμα. Επί

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΕΣΤΗ ΚΑΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ – Παρουσία του Νομάρχου κ. Αθαν. Γαϊταντζή, του Διευθυντού Γεωργίας κ. Γρηγ. Σκλαβούνου, του Τμηματάρχου Γεωργικών Εφαρμογών κ. Αντ. Σαραφίδη, του Γεωπόνου κ. Παν. Σαμακοβίτη, αρχών και

Read More

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια -3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια -3 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΧΘΕΣ Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 43 Κ.Τ.Ε.Λ. ΔΡΑΜΑΣ – Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΛΑΒΕ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ – Εις την αίθουσαν συνελεύσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της πόλεως μας επραγματοποιήθη την μεσημβρίαν χθες η προαναγγελθείσα γενική συνέλευσις των μελών μετοχών του 43ου ΚΤΕΛ

Read More

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια -1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια -1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1962   ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ – ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒ/ΣΙΝ – Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων Καβάλας, Παγγαίου, Χρυσουπόλεως, Δράμας και Ξάνθης απέστειλαν το κτώτερο τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τους Υποργούς Συντονισμού, Οικονομικών, γεωργίας

Read More

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια – 23 Φεβρουαρίου 1962

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962   ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΟΙΚ. ΜΕΛΗ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΕ – Εις το υπ’ αριθ. 22/10-2-62 ΦΕΚ, τεύχος Αον, εδημοσιεύθη το υπ’ αριθ, 81/2-2-62 Βασιλικόν Διάταγμα, περί επεκτάσεως της Νοσοκομειακής περιθάλψεως και εις τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία ησφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΤΕΒΕ,

Read More

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια – 22 Φεβρουαρίου 1962

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962   ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ – Το ερασιτεχνικόν συγκρότημα του φιλιπροοδευτικού Συλλόγου «Κομνηνοί» συνοδευόμενον υπό του προέδρου του κ. Νικ. Γεωργιάδη και άλλων μελών του Δ. Συμβουλίου, αναχωρεί σήμερον δι’ Αλεξανδρούπολιν κατόπιν προσκλήσεως της εκεί λέσχης Ποντίων. Εις την Αλεξανδρούπολιν

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ – ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΙΝ ΤΩΝ – Μετά το προκύψαν ζήτημα εκ των αθρόων απολύσεων των μεταλλωρύχων του μεταλλείου Σκαλιστήρη, η διοίκησις του σωματείου των η «Νίκη» προήλθεν εις την απόφασιν όπως ο πρόεδρος της κ. Ηλίας Μιχαήλ

Read More

Ο «Πρωινός Τύπος» πριν 55 χρόνια – 18 Φεβρουαρίου 1962

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962   ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – Την Τρίτην 20ην τρέχ. και ώραν 7.30 μ.μ. θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον πόλεως μας προκειμένου να συζητήση και λάβη αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. του ως ακολούθως: Ορισμός εκτελεστέου έργου εκ της

Read More

Ο Π.Τ. πριν 55 χρόνια – 17 Φεβρουαρίου 1962

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1962   Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – Χθες το εσπέρας έλαβε χώραν πρωτοβουλία του Διοικητού Χωρ/κης της πόλεως μας αντ/χου κ. Ρούγα εις τα Γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών σύσκεψις, εις ην μετέσχον οι Πρόεδροι και Γεν. Γραμματείς των Σωματείων της

Read More
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com