Home > Πρώτο Θέμα > “Diversifi3D” Ανταλλαγή Νέων στην Πετρούσα Δράμας 22-30 Αυγούστου

“Diversifi3D” Ανταλλαγή Νέων στην Πετρούσα Δράμας 22-30 Αυγούστου

“Diversifi3D”

Ανταλλαγή Νέων στην Πετρούσα

 

Στην Πετρούσα Δράμας θα πραγματοποιηθεί (από 22 έως 30 Αυγούστου) το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “Diversifi3D”, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιωματικής και μη τυπικής μάθησης, που φέρνει κοντά την Πολιτιστική Κληρονομιά με την τεχνολογία 3D printing. Κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την προϊστορία και την τέχνη της βραχογραφίας, θα παρουσιάσουν τα ευρήματα από διαφορετικές χώρες, θα συγκρίνουν τις μορφές της τέχνης και θα επισκεφθούν τις προϊστορικές βραχογραφίες του Κρυονερίου και του Παγγαίου. Στη συνέχεια θα περάσουν από βιωματική εκπαίδευση στην φωτογραφία, σχεδίαση και εκτύπωση σε 3D προϊστορικών ειδωλίων και εργαλείων. Στο τέλος, θα γίνει μια έκθεση με προϊστορικές βραχογραφίες, ειδώλια και εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας εκτυπωτές 3D.

Η Πυθία ΚΟΙΝΣΕΠ κατέβαλε και καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στην ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχή σε συνεργασία με Ευρωπαίους συνεργάτες.  Το 2018 έχει ανακηρυχτεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και υλοποιώντας αυτή τη δράση, στοχεύουμε στο να ενώσουμε το παρελθόν με το μέλλον και να διδάξουμε στους νέους την διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την συνεργασία.

Ο άνθρωπος πάντα είχε την ανάγκη να εκφράζεται μέσα από την τέχνη και έτσι ανέπτυξε, από τα προϊστορικά χρόνια, καλλιτεχνικές εκφράσεις σε βράχους και σπήλαια, τις λεγόμενες βραχογραφίες ή σπηλαιογραφίες. Τέτοιου είδους ευρήματα έχουν ανακαλυφθεί σε όλη την Ευρώπη,  υποδεικνύοντας την κοινή ιστορία και ταυτότητα των διαφορετικών πληθυσμών. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε πως οι άνθρωποι μπορεί να φαίνονται διαφορετικοί, με διαφορετικές κουλτούρες, συνήθειες ή και θρησκείες, όμως κουβαλούν τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αναζητήσεις και τις ίδιες προσδοκίες. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί και οι διαφορετικές θρησκείες είναι μέρος του ίδιου δέντρου της ανθρώπινης εξέλιξης.

Στόχος, λοιπόν, του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η σπουδή και εκπαίδευση πάνω στις προϊστορικές βραχογραφίες, χρησιμοποιώντας την βιωματική μάθηση και την τεχνολογία εκτύπωσης σε 3D, έτσι ώστε να προωθήσουμε την ανθρώπινη διαφορετικότητα και την πολιτισμική ποικιλία.

Poster

 

Συνεργάτες από την Ευρώπη

Οι συνεργάτες μας από την Ευρώπη είναι, η Asociación International Iniciatives for Cooperation Letur από την Ισπανία, η Asociacija Apkabink Europa από την Λιθουανία, η Human Rights Research Center από την Γεωργία and Asociatia Tinerii 3D από την Ρουμανία. Περισσότεροι από 45 νέους από τις παραπάνω χώρες και από την Ελλάδα, θα έρθουν στην Δράμα για να βουτήξουν τα χέρια τους στην ιστορία και την τεχνολογία 3D, δουλεύοντας πάνω στην διαφορετικότητα και τον πολυπολιτισμικό διάλογο.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Διαφορετικές δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την μεταφορά της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, κυρίως με μεθόδους μη τυπικής μάθησης, μάθησης μέσα από την πράξη και βιωματικές ασκήσεις.

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων

Η Ανταλλαγή Νέων απαρτίζεται από δέκα (10) ημέρες γεμάτες με δραστηριότητες που αφορούν τους συμμετέχοντες αλλά και την τοπική κοινωνία. Το συνοπτικό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε παρακάτω:

  1. Μέρες 1 – 3: Οι πρώτες μέρες είναι πάντα εισαγωγικές και κατατοπιστικές, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στην προϊστορία και την τέχνη της βραχογραφίας, θα παρουσιάσουν τα ευρήματα από διαφορετικές χώρες, θα συγκρίνουν τις μορφές της τέχνης και θα επισκεφθούν τις προϊστορικές βραχογραφίες του Κρυονερίου και του Παγγαίου.
  2. Μέρες 4 – 6: Σε αυτές τις μέρες οι συμμετέχοντες θα περάσουν από βιωματική εκπαίδευση στην φωτογραφία, σχεδίαση και εκτύπωση σε 3D προϊστορικών ειδωλίων και εργαλείων.
  3. Μέρες 7 – 9: Αυτές οι μέρες είναι αφιερωμένες στο στήσιμο μια δημόσιας έκθεσης με προϊστορικές βραχογραφίες, ειδώλια και εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας εκτυπωτές 3D. Ανοιχτή στο κοινό, στην έκθεση αυτή, νέοι από πέντε διαφορετικές χώρες θα μας παρουσιάσουν των πως το πολιτισμικό παρελθόν ενώνεται με το τεχνολογικό μέλλον.
  4. Μέρα 10: Θα γιορτάσουμε την λήξη του προγράμματος, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της και θα ετοιμάσουμε όλο το υλικό της διάχυσης του.

 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων Diversifi3D Youth Exchange, έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί πολλαπλά οφέλη στους συμμετέχοντες νέους, στους αρμόδιους οργανισμούς και στην τοπική κοινωνία. Θα έρθουν σε επαφή με νέα γνώση, ικανότητες και δεξιότητες και θα εξοικειωθούν με την προϊστορική περίοδο και την τεχνολογία της 3D εκτύπωση. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις αποτύπωσης, σχεδίασης και εκτύπωσης, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό τους προφίλ. Παράλληλα θα δουλέψουν πάνω στην κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα και θα είναι ικανότεροι να ανταποκριθούν σε αυτήν, διατηρώντας βέβαια την προσωπική τους ταυτότητα.

Ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών αναπτύσσεται μέσα από αυτή τη συνεργασία και αποσκοπεί στην ευόδωση των δράσεων της και την αειφορία των ενεργειών της. Αυτό το δίκτυο οργανισμών έχει κοινές αξίες και επιδιώξεις και σκοπεύει στην δημιουργία νέων προτάσεων και δράσεων πάνω στα θέματα της πολιτιστικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες & ερωτήσεις στο -> https://www.facebook.com/diversifi3D.pythia.edu.gr/  & https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-EL02-KA105-003911