Home > Νέα > Εκδηλώσεις μνήμης στη Δράμα για τη Γενοκτονία των Θρακιωτών

Εκδηλώσεις μνήμης στη Δράμα για τη Γενοκτονία των Θρακιωτών

Εκδηλώσεις μνήμης στη Δράμα

για τη Γενοκτονία των Θρακιωτών

 

Διήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία των Θρακιωτών, διοργανώνουν η Θρακική Εστία Δράμας, το Ίδρυμα Χαριλάου Κ. Κεραμέως, η πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ρωμυλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, και ο Δήμος Δράμας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Απριλίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σάββατο 1 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Η Γενοκτονία των Θρακών και οι Θράκες στη Γενοκτονία». Ομιλητής, θα είναι ο διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για την Μελέτη των Γενοκτονιών, συγγραφέας κ. Θεοφάνης Μαλκίδης.

Στην εκδήλωση, θα συμμετέχουν η παραδοσιακή χορωδία της Θρακικής Εστίας Σερρών, με διδασκαλία – διεύθυνση την κα. Στέλλα Βλαχοπούλου, η παραδοσιακή χορωδία της Θρακικής Εστίας Δράμας, με διδασκαλία – διεύθυνση τον κ. Γεώργιο Καλαβρινό, και η παραδοσιακή ορχήστρα της Θρακικής Εστίας Δράμας, με διδασκαλία – διεύθυνση τον κ. Γεώργιο Καλαβρινό.

Ακολούθως, την Κυριακή 2 Απριλίου, στις 7.30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Δράμας, θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία Μνημοσύνου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού, χοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δράμας, κ.κ. Παύλου, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβα, Μαρώνεια και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονος.

Στη συνέχεια, το πανηγυρικό της ημέρας, θα εκφωνήσει ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μοναδικό μνημείο της Γενοκτονίας των Θρακιωτών στην Ελλάδα, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.

Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για την Μελέτη των Γενοκτονιών, συγγραφέας κ. Θεοφάνης Μαλκίδης

Ο Θε­ο­φά­νης Μαλ­κί­δης γεν­νή­θη­κε στην Α­λε­ξαν­δρού­πο­λη α­πό γο­νείς πρό­σφυ­γες α­πό την Αδρια­νού­πο­λη της Α­να­το­λι­κής Θρά­κης. Σπούδασε οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες και εί­ναι δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών του Παντείου Πανεπιστημίου και μέ­λος της Διε­θνούς Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε,  τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.

Έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει, ­εκτός και ε­ντός Ελ­λά­δας, εισηγήσεις για το ζή­τη­μα της Γε­νο­κτο­νί­ας των Ελ­λή­νων και των Αρ­με­νί­ων, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.

Μεταξύ αυτών, το 2009 μί­λη­σε στην πρώ­τη εκ­δή­λω­ση για τη Γενοκτονία που οργάνωσαν  τα Ελ­λη­νι­κά  προ­σφυ­γι­κά σω­μα­τεί­α και η Αρ­με­νι­κή κοι­νό­τη­τα  στο κτί­ριο του Ο­Η­Ε στην Νέ­α Υόρ­κη, επίσης το 2009  μίλησε για τη Γενοκτονία στην πρώτη κοινή εκδήλωση Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων στη Στοκχόλμη η οποία οδήγησε στην αναγνώριση το επόμενο έτος από το Σουηδικό Κοινοβούλιο της Γενοκτονίας, το 2010 προ­σκλή­θη­κε α­πό τη Δη­μο­κρα­τί­α της Αρ­με­νί­ας και μί­λη­σε στο Ερεβάν στο Διε­θνές Συ­νέ­δριο για τη Σύμ­βα­ση, την Πρό­λη­ψη και την Κα­τα­στο­λή του Ε­γκλή­μα­τος της Γε­νο­κτο­νί­ας, ενώ το 2013 προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρμενίων και μίλησε στο Συνέδριό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
Τον Απρίλιο του  2015 προσκλήθηκε από τη Δημοκρατία της Αρμενίας για να μιλήσει στο παγκόσμιο φόρουμ για τις Γενοκτονίες, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.
Toν Απρίλιο του  2016 προσκλήθηκε στο  ιστορικής σημασίας πρώτο συνέδριο που έγινε στην Άγκυρα για το Ποντιακό ζήτημα και τη Γενοκτονία, του οποίου τα πρακτικά κυκλοφορούν στην τουρκική γλώσσα.