Home > Αρθρα > Ελεγχόμενη Έξυπνη Στάθμευση- Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

Ελεγχόμενη Έξυπνη Στάθμευση- Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

Ελεγχόμενη

Έξυπνη  Στάθμευση

 

Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος

Ο αυξανόμενος αριθμός οχημάτων στο δρόμο, μαζί με την κακή διαχείριση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, οδηγεί σε προβλήματα σχετικά με την στάθμευση καθώς και σε αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη μας. Έτσι απαιτείται ιδιαίτερα να αναπτυχθεί ένα αυτοματοποιημένο έξυπνο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης που θα βοηθήσει τον οδηγό να βρει έναν κατάλληλο χώρο στάθμευσης για το όχημά του πολύ γρήγορα. Παρόλο που στην βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη ποσότητα ερευνητικών εργασιών για την ανάπτυξη έξυπνου συστήματος στάθμευσης, οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο του μη σωστού χώρου στάθμευσης και της αυτόματης συλλογής των τελών στάθμευσης.

Για να υπάρχει ανακούφιση από το προαναφερθέν πρόβλημα, προτείνεται  ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης, το οποίο βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν αυτόματα ελεύθερο χώρο στάθμευσης με ένα μικρότερο ποσό. Ο έξυπνος χώρος στάθμευσης περιλαμβάνει την χρήση αισθητήρα υπερήχων, μονάδας Wi-Fi και διακοσμητή Cloud. Η νέα προτεινόμενη πλατφόρμα στάθμευσης βασίζεται στο διαδίκτυο των πραγμάτων και επιτρέπει την σύνδεση, την ανάλυση και την αυτοματοποίηση δεδομένων που συλλέγονται από συσκευές και εκτελούν έξυπνη στάθμευση. Ο έξυπνος χώρος στάθμευσης θα επιτρέπει την παραμονή οχημάτων, την παρακολούθηση και την διαχείριση του διαθέσιμου χώρου στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική ρύπανση. Σήμερα μπορούμε να βρούμε πολλές έξυπνες εγκαταστάσεις στάθμευσης στις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Ο πελάτης και ο φορέας παροχής σταθμεύσεων επωφελούνται από την έξυπνη υπηρεσία σταθμεύσεως με διάφορους τρόπους:

  1. Η διαθεσιμότητα χώρου μπορεί να προσδιοριστεί πριν από την είσοδο στο χώρο στάθμευσης.
  2. Αυτός ο τύπος συστήματος μειώνει σημαντικά την κυκλοφορία και την ατμοσφαιρική ρύπανση – ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για τον εντοπισμό ελεύθερων θέσεων και ιδίως πέριξ της πλατείας.

iii. Τα μελλοντικά πρότυπα και οι τάσεις στάθμευσης μπορούν να προβλεφθούν από τα δεδομένα του συστήματος και αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι κλοπές οχημάτων, οι οποίες είναι ελάχιστες στον Δήμο μας.

  1. Οι απαιτήσεις προσωπικού για τον έλεγχο της κυκλοφορίας μειώνονται.
  2. Ο φορέας παροχής στάθμευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του συστήματος για να αναπτύξει ή να βελτιώσει τις στρατηγικές τιμολόγησης.

Τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 συστήματα ως εξής

  1. Συστήματα πληροφοριών καθοδήγησης στάθμευσης: παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης. Στις εισόδους, εγκαθίστανται ανιχνευτές οχημάτων για τη συλλογή και τον υπολογισμό του αριθμού των κατεχομένων και των διαθέσιμων χώρων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρυθρες, υπέρηχοι, καθώς και ανιχνευτές μικροκυμάτων. Σε διάφορα σημεία δίνονται πληροφορίες έτσι ώστε οι οδηγοί να μπορούν να αποφασίσουν καλύτερα.
  2. Πληροφοριακά συστήματα διαμετακόμισης: παρέχουν πληροφορίες χώρου στάθμευσης και χρονοδιαγράμματα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος σκοπός του συστήματος είναι να ενθαρρύνει τους μετακινούμενους να σταθμεύσουν τα οχήματά τους και να χρησιμοποιήσουν λεωφορεία ή τρένα για τη μεταφορά τους. Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και την κατανάλωση καυσίμων.

Γ. Έξυπνα συστήματα πληρωμών: χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες για την εφαρμογή συστημάτων πληρωμών αντί για συμβατικά μέτρα στάθμευσης. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη πληρωμή. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν μεθόδους επαφών (χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες), μεθόδους χωρίς επαφές (έξυπνες κάρτες)  και συσκευές κινητής επικοινωνίας (υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας). Η πληρωμή για συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κατειλημμένων χώρων στάθμευσης.

Δ. Ηλεκτρονική στάθμευση (E-Parking): χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για να συνδυάσει και να απλοποιήσει τα συστήματα κρατήσεων και πληρωμών στάθμευσης. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, ένας οδηγός θα μπορούσε να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα, να κάνει κράτηση χώρου στάθμευσης σε έναν συγκεκριμένο 3 προορισμό και να πληρώσει όταν φύγει. Το σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω κινητού τηλεφώνου, και διαδικτύου.

Ε. Αυτοματοποιημένος χώρος στάθμευσης: μηχανικό σύστημα που ελέγχεται από υπολογιστή και επιτρέπει στους πελάτες να οδηγούν τα αυτοκίνητά τους σε έναν από τους ελεύθερους χώρους στάθμευσης, να κλειδώνουν τα αυτοκίνητά τους και να αφήνουν τον υπολογιστή να κάνει τα υπόλοιπα. Για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, οι πελάτες χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης τους και έπειτα το μηχάνημα θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Τα συστήματα ενός έξυπνου Parking αποκτούν πληροφορία σχετικά με διαθέσιμες θέσεις Parking σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτή η διαδικασία εκτελείται σε πραγματικό χρόνο για την τοποθέτηση των οχημάτων σε διαθέσιμες θέσεις και περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες χαμηλού κόστους και αυτοματοποιημένα συστήματα πληρωμών με δυνατότητα κινητής τηλεφωνίας, που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν εκ των προτέρων κράτηση για στάθμευση. Η σημασία (σπουδαιότητα) της έξυπνης στάθμευσης είναι: 1. Ακριβής αίσθηση και πρόβλεψη της πληρότητας του χώρου των αυτοκινήτων σε πραγματικό χρόνο. 2. Καθοδήγηση κατοίκων και επισκεπτών στο διαθέσιμο σημείο στάθμευσης. 3. Βελτιστοποίηση χρήσης του χώρου στάθμευσης. 4. Απλοποίηση της εμπειρίας στάθμευσης και πρόσθεση αξίας για τους φορείς στάθμευσης, όπως οι έμποροι και οι οδηγοί. 5. Βοήθεια στην ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στην πόλη,

Σήμερα, υπάρχει ένα σημαντικό άνοιγμα για την εφαρμογή τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας φιλικότερης προς το χρήστη, αποτελεσματικής και πολύτιμης εμπειρίας στάθμευσης. Οι αλλαγές στις επιλογές στάθμευσης και η πραγματοποίηση κερδών δεν θα συμβούν τυχαία, αλλά η μετάβαση σε ένα έξυπνο περιβάλλον στάθμευσης θα απαιτήσει συντονισμό και συνεργασία μεταξύ διαφόρων παραγόντων: χειριστές, κυβερνήσεις, πάροχοι πληρωμών, εταιρείες τεχνολογίας και πολλά άλλα. Για όσους επιθυμούν όχι μόνο να εξετάσουν τις σημερινές ανάγκες αλλά και να προβλέψουν τις προκλήσεις του αύριο, μπορεί να διαπιστώσουν ότι η στάθμευση μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας του μέλλοντος της κινητικότητας

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com