Home > νέα > Έναρξη υποβολής προτάσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Έναρξη υποβολής προτάσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Στα 37 εκ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός

Έναρξη υποβολής προτάσεων

για επενδύσεις που συμβάλλουν

στην εξοικονόμηση ύδατος

► Μικρά φωτοβολταϊκά και αρδευτικός εξοπλισμός στις επιλέξιμες δαπάνες

► Δικαιούχοι είναι αγρότες, συνεταιρισμοί,  ΤΟΕΒ, ομάδες παραγωγών κ.α.

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΕΝΑ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης, άνοιξε από χθες, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για την πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 37 εκ. ευρώ.

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης που αφορούν την εξοικονόμηση ύδατος, εντάσσεσαι σε μια σειρά πρωτοβουλιών του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Οικονόμου που έχουν στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του περιβαλλοντικού προφίλ των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Μέσω της Δράσης 4.1.2. θα ενισχυθούν επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων γεωτρήσεις, δεξαμενές, εξοπλισμό για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης  μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων , ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας κ.α.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Zimpidis

Ζιμπίδης: Πολύ θετικό πρόγραμμα

Σε δηλώσεις του στον «Πρωινό Τύπο» σχετικά με τη νέα πρόσκληση, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Ζιμπίδης, σημειώνει αρχικά ότι το πρόγραμμα «δίνει αρχικά πολύ λίγο χρόνο για την υποβολή των προτάσεων, χρόνος πολύ μικρός προκειμένου κάποιος να ετοιμαστεί σχετικά».

Όπως τονίζει ο ίδιος, «πρόκειται για ένα πολύ καλό εργαλείο και πολύ καλό πρόγραμμα, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις αρδευτικές γεωτρήσεις, να προμηθευτούν υλικά για εξοικονόμηση άρδευσης και εξοικονόμησης νερού. Βασικό στοιχείο είναι επίσης τα μικρά φωτοβολταϊκά για την παραγωγή ρεύματος, και αυτό σημαίνει ότι έτσι μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια».

Να σημειωθεί εδώ ότι οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών και η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ.

Όπως τονίζει ο κ. Ζιμπίδης, τα συλλογικά σχήματα και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται, «μπορούν να είναι συνεταιρισμοί, ΤΟΕΒ και άλλες ομάδες παραγωγών». Παρ’ όλα αυτά σε ερώτηση αν μπορούν να είναι Δήμοι, ο κ. Ζιμπίδης το άφησε ανοιχτό  καθώς δεν υπάρχει κάποια διευκρίνιση επ’ αυτού.

Ο κ. Ζιμπίδης εξέφρασε επίσης τις επιφυλάξεις του εδώ, «για το ποιοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση και πόσοι θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα. Είναι καλό και θετικό μέτρο, το θέμα είναι βέβαια αν μπορέσουν να ωφεληθούν μικροί και μεσαίοι αγρότες. Το θέμα είναι ότι οι μικροί αγρότες δύσκολα θα έχουν την ανάλογη ετοιμότητα. Και πρέπει να υπάρξει ένας εύλογος χρόνος για να μπορέσουν να καταθέσουν έναν πλήρη φάκελο. Πάντως, φαντάζομαι ότι θα ωφεληθούν περισσότερο τα μεγάλα σχήματα παρά οι μικρότεροι αγρότες».

 

Οι επιλέξιμες επενδύσεις

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται από το πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:

1) Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

– Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και του κόστους της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

– Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).

– Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).

– Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

2) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού:

– Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους).

–    Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.)

– Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

– Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού.

3) Γενικές Δαπάνες (στις οποίες περιλαμβάνονται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας καθώς και υδρόμετρου συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η δαπάνη τοποθέτησης της).