Home > νέα > Επανέρχεται το θέμα της εκκαθάρισης του παλιού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους-Στις 31 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Επανέρχεται το θέμα της εκκαθάρισης του παλιού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους-Στις 31 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Στις 31 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Επανέρχεται το θέμα της εκκαθάρισης

του παλιού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών από εγκαταλελειμμένους τάφους στο Α΄ και Β΄ Κοιμητήριο

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΤΗΝ ερχόμενη Τετάρτη 31 Μαρτίου και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Πρόκειται για τη 10η κατά σειρά τακτική συνεδρίαση του σώματος, στην οποία περιλαμβάνονται 16 τακτικά θέματα.

Από τα σπουδαιότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, η έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2015 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Εκκαθάριση Φεστιβάλ Ταινιών

Επίσης, θα γίνει επανεισαγωγή του θέματος της εκκαθάρισης της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» το λεγόμενο και «παλιό Φεστιβάλ».

Όπως είναι γνωστό, η επιχείρηση αυτή οδηγήθηκε σε λύση και εκκαθάριση πριν από μερικά χρόνια, ενώ με το κλείσιμό της έμειναν ορισμένες οφειλές σε επαγγελματίες της Δράμας. Οι άνθρωποι αυτοί, στη συνέχεια, διεκδίκησαν τις οφειλές τους δικαστικά και δικαιώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ορίζουν προς το Δήμο Δράμας να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του παλιού Φεστιβάλ.

Για να εξοφληθούν όμως αυτές οι οφειλές, θα πρέπει ο Δήμος Δράμας και το Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσει την έγκριση και αποδοχή της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, έγινε μια αρχική ενημέρωση από τον γενικό γραμματέα του Δήμου κ. Δαλακάκη, και το θέμα έρχεται πλέον να συζητηθεί ως τακτικό από το σώμα και να παρθεί μια απόφαση.

Ανακομιδή οστών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το θέμα με την αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών από εγκαταλελειμμένους τάφους στο Α΄ και Β΄ Κοιμητήριο. Όπως είναι γνωστό, και τα δύο νεκροταφεία της πόλης της Δράμας παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα χώρου, ενώ δεν υπάρχουν δυνατότητες επέκτασής τους, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Δήμος Δράμας, εδώ και πολλά χρόνια προωθεί τη δημιουργία νέων νεκροταφείων σε μια περιοχή ανάμεσα στη Χωριστή και στο Μικροχώρι, παρ’ όλα αυτά πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι, η αυτεπάγγελτη ανακομιδή οστών από τάφους που θεωρούνται εγκαταλελειμμένοι μέχρι σήμερα, θεωρείται πλέον αναγκαία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει, η δημοτική αρχή θα προχωρήσει σε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να υπάρξει δέσμευση ενός ποσού για την υλοποίηση σχετικής μελέτης, ώστε να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξουν και απαλλοτριώσεις, καθώς μέρος της έκτασης αυτής ανήκει σε ιδιώτες, ενώ άλλες ανήκουν στις κοινότητες Χωριστής και Μικροχωρίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, η διαδικασία αυτή διενεργείται για δεύτερη φορά και δεν είναι γενικά γνωστή στους δημότες, προτείνεται τα οστά αφού απολυμανθούν να φυλαχθούν κατά παρέκκλιση του Κανονισμού για δύο χρόνια μετά την ανακομιδή στο Οστεοφυλάκιο του Α΄ Κοιμητηρίου και με την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, εφόσον δεν αναζητηθούν, να τοποθετηθούν στο χωνευτήρι.

Μάζεμα κλαδιών

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης δύο θέματα: Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) με τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας του Δήμου να την εκτελέσει» και επίσης, έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», επίσης λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει.

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ταφής υπολειμμάτων κήπων και κλαδιών που προκύπτουν από κλαδέματα δέντρων. Προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να εξαλείψει το πρόβλημα, το προηγούμενο διάστημα είχε προχωρήσει στη καύση κλαδιών στην περιοχή του εγκαταλελειμμένου λατομείου στην περιοχή του Κορυλόβου. Εντούτοις, δημιουργήθηκε πρόβλημα με την καύση και η Οικολογική Κίνηση Δράμας κατέθεσε σχετική καταγγελία στην Εισαγγελία Δράμας. Η υπόθεση βρίσκεται προς διερεύνηση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στον ΧΥΤΑ Καβάλας όπου οι Δήμοι της Π.Ε. Δράμας μεταφέρουν τα σύμμικτα απορρίμματα, μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, στα οποία γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή (μπλε κάδοι) και τα διαχειρίζεται το εγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ. της Π.Ε. Δράμας. Στα παραπάνω απόβλητα δε συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα με γενικό κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 20 02 – απόβλητα κήπων και πάρκων.

Τα παραπάνω απόβλητα προέρχονται κατά κύριο λόγο από διάφορες κηποτεχνικές εργασίες των δημοτών (κλαδέματα, κουρέματα γκαζόν, καλλιέργεια λαχανόκηπων κλπ), τα οποία συχνά εναποτίθενται στο πεζοδρόμιο δίπλα στους κάδους απορριμμάτων ή σε άλλους αδόμητους ανοιχτούς χώρους δημιουργώντας έντονο πρόβλημα ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Ο Δήμος Δράμας, ελλείψει τεχνογνωσίας, τεχνικών μέσων, προσωπικού και κατάλληλα αδειοδοτημένου χώρου αδυνατεί για την περαιτέρω διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να οδηγηθούν σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους για περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία τους.