Home > Πρώτο Θέμα > Επιτάχυνση και απλοποίηση με προέγκριση στην έκδοση οικοδομικών αδειών-Μιλάνε στον «Π.Τ.» ο πρόεδρος του ΤΕΕ Α.Μ. και ο πρόεδρος του Ν.Τ. ΤΕΕ Δράμας

Επιτάχυνση και απλοποίηση με προέγκριση στην έκδοση οικοδομικών αδειών-Μιλάνε στον «Π.Τ.» ο πρόεδρος του ΤΕΕ Α.Μ. και ο πρόεδρος του Ν.Τ. ΤΕΕ Δράμας

Μιλάνε στον «Π.Τ.» ο πρόεδρος του ΤΕΕ Α.Μ. και ο πρόεδρος του Ν.Τ. ΤΕΕ Δράμας

Επιτάχυνση και απλοποίηση

με προέγκριση στην έκδοση

οικοδομικών αδειών

  • Παυλίδης: Αλλάζουν πλέον τα δεδομένα για τις άδειες
  • Παράσχου: Οι συνταξιοδοτήσεις των μηχανικών στις υπηρεσίες βγάζουν προβλήματα τώρα

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΙΑ ΠΟΛΥ σημαντική εξέλιξη στο ζήτημα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών, είχαμε χθες. Συγκεκριμένα, με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ν. Ταγαρά, το σύστημα «e-Άδειες» αναβαθμίζεται προκειμένου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Στόχος είναι οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα και πιο απλά, χωρίς ταλαιπωρία για πολίτες, μηχανικούς και επενδυτές. Για αυτούς τους λόγους ενοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία έκδοσής τους με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευθύνης, αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στον έλεγχο των όρων, προϋποθέσεων και μεγεθών δόμησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των μηχανικών στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό των κατασκευών σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου.

«Κλειδί» στην όλη υπόθεση, είναι η προέγκριση των αδειών αυτών, καθώς από προαιρετική που ήταν, γίνεται πλέον υποχρεωτική, μέσω του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες».

tee245-1

Παυλίδης: Αλλάζουν πλέον τα δεδομένα για τις άδειες

Σχετικά με το θέμα μίλησε στον «Πρωινό Τύπο», ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ ΑΜ) κ. Απ. Παυλίδης.

Ο κ. Παυλίδης εξηγεί ότι «ήταν κάτι που συζητούνταν κατ’ επανάληψη στο παρελθόν και ήταν μια διαδικασία σε εξέλιξη, περιμένοντας και τυπικά να κυρωθεί. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αλλάζει, είναι η διαδικασία των προεγκρίσεων. Ήταν μάλιστα αντικείμενο διενέξεων μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών με τις υπηρεσίες, όπου ζητούσαν να λάβουν προέγκριση για κάποιες εργασίες που ήθελαν να κάνουν και επειδή ακριβώς δεν ήταν υποχρεωτική η προέγκριση, οι υπηρεσίες δόμησης ασχολούνταν με αυτά τα οποία ήταν υποχρεωτικά, προκειμένου να είναι συνεπείς οι υπηρεσίες με το χρονικό όριο των 2 μηνών στο οποίο πρέπει να απαντήσουν για μια άδεια. Έδιναν βάση περισσότερο στην έγκριση και όχι στην προέγκριση. Η οποία ήταν όμως κάτι που οι μηχανικοί το ζητούσαν επίμονα, ακριβώς γιατί τους ανοίγεται ο δρόμος για να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες χωρίς καθυστερήσεις».

Όπως επισημαίνει ο κ. Παυλίδης, «αυτό που μένει στη συνέχεια, είναι να προσαρμοστεί κατάλληλα το ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες, την επίβλεψη του οποίου έχει το ΤΕΕ. Επομένως μένει να γίνει μια διαπιστωτική πράξη του ΤΕΕ για να επισημοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η προσαρμογή του συστήματος στις νέες απαιτήσεις».

Όπως διευκρινίζει επίσης ο ίδιος, «και δεδομένου της υποστελέχωσης – γιατί όλα τα προβλήματα εκεί καταλήγουν – των υπηρεσιών, οι υπηρεσίες απαντούσαν ότι δεν προλάβαιναν να δουν και τις προεγκρίσεις, βλέπουμε μόνο τις άδειες. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα».

Parasxoy 02
Παράσχου: Οι συνταξιοδοτήσεις των μηχανικών

στις υπηρεσίες βγάζουν προβλήματα τώρα

Στον «Πρωινό Τύπο» μίλησε επίσης και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Δράμας του ΤΕΕ Α.Μ. κ. Κ. Παράσχου, σχετικά με την σημαντικότητα της νέας απόφασης.

Όπως τονίζει ο κ. Παράσχου, «η προέγκριση ήταν σημαντική για εμάς, καθώς αυτό γίνεται προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι στην έκδοση των αδειών. Ουσιαστικά, ελέγχει βασικά στοιχεία της άδειας, όπως το τοπογραφικό και το διάγραμμα δόμησης και βάσει αυτά δίνει την προέγκριση για την έγκριση της άδειας και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες μελέτες συμπληρώνονται με ευθύνη του μηχανικού, για να ξεμπλοκάρουν λίγο οι χρόνοι έκδοσης».

Ο κ. Παράσχου διευκρινίζει ότι «είχαμε θέματα σε πολλές υπηρεσίες λόγω έλλειψης υπαλλήλων. Η φιλοσοφία του νομοθέτη είναι ότι θέλει να επιταχύνει την έκδοση αδειών, λόγω και του ότι στην περιοχή μας ειδικά, έχουμε προγράμματα όπως το Leader για παράδειγμα, θα πρέπει να ξεμπλοκάρουν κάποιες καταστάσεις. Και ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει το προσωπικό που χρειάζεται και οι συνταξιοδοτήσεις των συναδέλφων μηχανικών, αρχίζουν και βγάζουν προβλήματα τώρα. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους χρόνους που απαιτούνται. Η λογική είναι ότι, σύντομα θα βγουν τα προγράμματα και θα πρέπει να αυτά να υλοποιηθούν στους απαιτούμενους χρόνους».

 

Η διαδικασία της προέγκρισης

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδεται πλέον υποχρεωτικά (ήταν προαιρετική), προέγκριση οικοδομικής άδειας για τις κατηγορίες τρόπου έκδοσης αδειών 1 και 2 (βάσει του ν.4495/2017).

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία προέγκρισης πραγματοποιείται και ο ουσιαστικός έλεγχος για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης τους. Στη συνέχεια, με ευθύνη του μηχανικού, υποβάλλονται οι απαραίτητες μελέτες, τα δικαιολογητικά και οι εγκρίσεις και κατόπιν οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Τότε, ο αριθμός οικοδομικής αδείας αναρτάται στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Για την κατηγορία 3, η προέγκριση παραμένει προαιρετική, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται η βεβαίωση όρων δόμησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Σε περίπτωση άδειας νομιμοποίησης, επισυνάπτεται κατά το στάδιο της προέγκρισης η έκθεση αυτοψίας, εφόσον υπάρχει, η απόφαση επιβολής προστίμου ή/και η σχετική δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου σε διατάξεις νόμων αναστολής επιβολής κυρώσεων.

Ειδικά για τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τον Διαχειριστή πριν από τον χρόνο λήξης της ισχύος της έγκρισης, για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ περί της ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.