Home > νέα > Η εξορυκτική βιομηχανία στην Ελλάδα αλλά και στη Δράμα-Ενδιαφέροντα αποσπάσματα από την ημερίδα της Δράμας

Η εξορυκτική βιομηχανία στην Ελλάδα αλλά και στη Δράμα-Ενδιαφέροντα αποσπάσματα από την ημερίδα της Δράμας

Ενδιαφέροντα αποσπάσματα από την ημερίδα της Δράμας

Η εξορυκτική βιομηχανία

στην Ελλάδα αλλά και στη Δράμα

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ στοιχεία κατατέθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην ημερίδα «Καινοτομία και Ψηφιακή μετάβαση στην Εξορυκτική Βιομηχανία – Εφαρμογές και Προκλήσεις» στη Δράμα.

Ο «Π.Τ.», έχει ήδη δημοσιεύσει στο χθεσινό φύλλο σχετικό ρεπορτάζ, ενώ αξίζει να αναφερθούμε σε μερικές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ακόμα.

Από τους σημαντικούς χαιρετισμούς στην ημερίδα, ήταν και αυτή του κ. Αρ. Αϊβαλιώτη, γενικού γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος παραβρέθηκε στη Δράμα και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι, «η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΝ, αναγνωρίζει ότι για μακρύ χρονικό διάστημα η υποστήριξη της Πολιτείας σε αυτό τον δυναμικό κλάδο δεν ήταν αντίστοιχη με τη δυνατότητά του κλάδου και γι’ αυτό αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση».

Όπως μάλιστα σημείωσε ιδιαίτερα ο κ. Αϊβαλιώτης, «έχουμε ήδη αναθέσει στις υπηρεσίες μας την επικαιροποίηση του Μεταλλευτικού Κώδικα που μετά από αρκετά χρόνια θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο ελκυστικός για επενδυτικούς σκοπούς».

Όπως τόνισε μάλιστα, «ο Μεταλλευτικός Κώδικας απαιτεί την ουσιαστική παρέμβασή μας ώστε να γίνει απλούστερη, ευκολότερη και συμβατή με τις απαιτήσεις των καιρών, η διαδικασία εκμίσθωσης των μεταλλευτικών χώρων. Για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα του παρελθόντος έχουμε ενεργοποιήσει μια Ομάδα Έργου που θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση για το Post Mining, δηλαδή ανενεργούς εξορυκτικούς χώρους και την αποκατάστασή τους ώστε να μην εγκαταλείπονται οι χώροι εξόρυξης, με απρόβλεπτες συνέπειες στο περιβάλλον.

Η ίδια ομάδα θα προτείνει σχέδιο νόμου για την φύλαξη, συντήρηση και εναλλακτική αξιοποίηση των χώρων αυτών με στόχο την αξιοποίησή τους με παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς. Όσον αφορά τις κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες, τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας για το μεταλλείο στους Μολάους είναι πολύ ενθαρρυντικά για την ύπαρξη Γερμανίου, ενώ προχωρούμε στην προκήρυξη διαγωνισμού για τα αποθέματα Αντιμονίου στη Χίο. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες παραγωγής Γαλλίου από τα βωξιτικά κοιτάσματα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα των μηχανισμών αδειοδοτήσεων για το οποίο τόνισε: «Πρόθεσή μας δεν είναι η ύπαρξη δύο διαφορετικών μηχανισμών αδειοδότησης, αλλά η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης, για όλες τις ορυκτές πρώτες ύλες».

Ενδιαφέροντα στοιχεία κατέθεσε επίσης ο κ. Ζ. Σισμάνης, διευθυντής Έργων Λατομείο Βώλακα της NORDIA SA αναφέροντας τα εξής: «Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών έχει μεταμορφώσει ριζικά τις μεθόδους εξόρυξης στα κοιτάσματα μαρμάρου και ειδικά την υπόγεια εξόρυξή τους. Η αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρικών μηχανημάτων (πριόνια, συρματοκοπές κ.α.) παρέχει τη δυνατότητα εξόρυξης με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους. Έτσι, η χρήση των εκρηκτικών δεν είναι απαραίτητη πλέον για την διάνοιξη στοών και έχει περιοριστεί σε δευτερογενή επεξεργασία στείρων».

Τέλος, ο κ. Χ. Αλμπανόπουλος, Διευθυντής Λατομείων της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ, αναφέρθηκε «στο σύστημα «INSPIRER», ένα ολοκληρωμένο σύστημα επίβλεψης της επιφανειακής και υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες Γεω-εντοπισμού, Ίντερνετ των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (ΒΙ) για την διασύνδεση και παρακολούθηση λειτουργίας των επιμέρους μηχανημάτων και εξοπλισμού παραγωγής του λατομείου.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που συνεργάστηκε με την εταιρεία προκειμένου να το λειτουργήσουν στο υπόγειο λατομείο μαρμάρου της εταιρείας που βρίσκεται στη θέση Λεπτοκαρυές του Βώλακα.

Μετά τη συλλογή των δεδομένων αυτά πηγαίνουν σε μια πλατφόρμα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, όλη αυτή η πληροφορία να μετατρέπεται σε χρήσιμη γνώση και, ανάλογα με τις ανάγκες, μεταφέρεται σε εφαρμογή στα κινητά των εργαζομένων, ώστε να αναλαμβάνουν δράση».