Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ – ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ – Η διοίκησις του σωματείου Χειριστών Δράμας, δια τηλεγραφήματος της, προς την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων και τους κ.κ. πρόεδρον Κυβερνήσεως και υπουργόν Βιομηχανίας, διαμαρτύρεται εντόνως δια την υπογραφήν του νέου Βασιλικού Διατάγματος, καταδικάζον ως τονίζεται εις τα τηλεγραφήματα, τον κλάδον εις αφανισμόν.

Εις τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι την 29ην τρέχοντος, ήτοι μεθαύριον Τρίτην θα κατέλθουν εις απεργίαν διαμαρτυρίας διαρκείας, εφ’ όσον δεν ληφθή μέριμνα προς ικανοποίησιν του κλάδου των χειριστών.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ – ΘΑ ΠΕΡΑΤΩΘΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΠΑΔΩΝ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – Ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του Νομού μας κ. Χριστ. Μπλάτσιος, μετέβη χθες και επεθεώρησε τας εργασίας της επί του ποταμού Νέστου κατασκευαζομένης γεφύρας παρά το χωρίον Παπάδες.

Ο κ. διευθυντής διεπίστωσεν ότι αι εργασίαι κατασκευής του προς Δράμαν ακροβάθρου της γεφύρας επερατώθησαν ήδη, εντός δε των ημερών θα περατωθούν και αι τοιαύται του μεσοβάθρου.

Επίσης, αι εργασίαι του προς Σιδηρόνερον ακροβάθρου της γεφύρας συνεχίζονται ικανοποιητικώς και πιστεύεται ότι το συντομότερον θα περατωθούν.

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ – ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 1964 ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗ Η ΚΟΙΝ. ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ – Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Χρυσοκεφάλου, δι’ αναφοράς του, προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας παρακαλεί όπως εις το πρόγραμμα κοινωφελών Έργων 1964 συμπεριληφθούν τα κάτωθι έργα.

Κατασκευή υδροαρδευτικού έργου και ποτίστρας εις θέσιν «Καϊνάκι» της Κοινότητος.

Δια την κατασκευήν του υδροαρδευτικού έργου απαιτείται και η τοιαύτη νέου δικτύου υδρεύσεως προς ύδρευσιν των κατοίκων αλλά και προς άρδευσιν των καπνοφυτωρίων.

Ο πρόεδρος της εν λόγω Κοινότητος, εξ άλλου, δι΄ετέρας αναφοράς του προς την Διεύθυνσιν Γεωργίας, ζητεί την σύνταξιν Γεωργοοικονομικής μελέτης υδροαρδευτικού έργου εις την Κοινότητα του.