Home > Πρώτο Θέμα > Ομόφωνα η πρόταση χρηματοδότησης για την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου της Δράμας

Ομόφωνα η πρόταση χρηματοδότησης για την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου της Δράμας

Με έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Ομόφωνα η πρόταση χρηματοδότησης

για την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου

Προϋπολογισμός 568.000 € με ΦΠΑ – 360.844,80 €  από το Δήμο και 207.155,20 € από το «Πράσινο Ταμείο»

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΟΜΟΦΩΝΑ πέρασε από την έκτακτη και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, η πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας για την κατασκευή της παιδικής χαράς στο δημοτικό κήπο μέσω σχετικής πρόσκλησης από το «Πράσινο Ταμείο».

Με την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου της Δράμας, ο «Πρωινός Τύπος» έχει ασχοληθεί με πολλά δημοσιεύματα παλαιότερα. Το τελευταίο, ήταν αυτό που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2020, όπου γινόταν μια περιγραφή για το τι θα περιλαμβάνει.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου, σε έκτακτο και δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασε ομόφωνα η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας προς το «Πράσινο Ταμείο».

Κατά την ψηφοφορία, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πόλη+Ζωή» κ. Μλεκάνης, ψήφισε ναι στην εισήγηση, με την επιφύλαξη για την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και ο κ. Μελισσινός από την ίδια παράταξη, ο οποίος ψήφισε ναι στην εισήγηση με την επιφύλαξη επίσης για την αρμοδιότητα του θέματος από το Δ.Σ., «επειδή μάλλον εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Project Δράμα 2020» ψήφισαν θετικά, με την επιφύλαξη ότι ίσως έπρεπε να έχει περάσει πρώτα από την Οικονομική Επιτροπή.

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή της πρότασης ένταξης του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», Α΄ Πρόσκληση, Μέτρο 2 για το έργο με τίτλο «Κατασκευή παιδικής χαράς στο Δημοτικό Κήπο Δράμας» με τα στοιχεία της μελέτης που επισυνάπτονται.

Ενέκρινε επίσης τη συνημμένη μελέτη προς χρηματοδότηση από το ανωτέρο πρόγραμμα και ενέκρινε την κάλυψη χρηματοδότησης του τυχόντος επιπλέον ποσού (μέχρι το μέγιστο ύψος 360.844,80 ευρώ) από πόρους του Δήμου.

Αναλυτικότερα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, έχει συντάξει μελέτη με προϋπολογισμό 568.000 ευρώ με ΦΠΑ. Μέρος του συνολικού ποσού, που είναι οι 360.844,80 ευρώ θα καλυφθούν από σχετικό κωδικό του Δήμου Δράμας, ενώ το υπόλοιπο ποσό, 207.155,20 ευρώ θα καλυφθούν από χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου».

 

Το έργο

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, λόγω της φύσης του ιστορικού της θέσης του έργου, όπου υπήρχε παλαιά δεξαμενή (πισίνα), η οποία επιχώθηκε τη δεκαετία του 1960, παρουσιάζονται συστηματικά σημεία με υψηλή στάθμη υπογείου ύδατος και εικόνα λάσπης. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός δικτύου στραγγιστηρίων συλλογής και αποστράγγισης του υπογείου ύδατος στη θέση της παιδικής χαράς, καθώς επίσης και ενός συστήματος περιμετρικών καναλιών για συλλογή και αποστράγγιση των επιφανειακών ομβρίων υδάτων.

Κατά τη δημιουργία της παιδικής χαράς, προβλέπεται να τοποθετηθούν σύγχρονα όργανα παιδικής χαράς, με δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφόρων ηλικιακών ομάδων και παιδιών ΑμεΑ, επί υποδομής χυτού ελαστικού δαπέδου διαφόρου πάχους, στοιχεία αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες, φωτιστικά σώματα LED, μεταλλική περίφραξη ικανού ύψους και διαμόρφωσης για εξασφάλιση σε ανεξέλεγκτη πρόσβαση από και προς την παιδική χαρά, μεταλλικές θύρες περίφραξης, πινακίδες σήμανσης κτλ.

Ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί για να τοποθετηθεί, περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων. Για τις ηλικίες υποπεριοχή παίδων από 3 έως 6 ετών: κούνιες, εναέρια ταλάντωση, πολυσύνθετο όργανο παίδων, χοροδικτύωμα, τραμπολίνο, αναρριχητικό όργανο και όργανο ταλάντωσης.

Υποπεριοχή νηπίων από 1 έως 3 ετών: Κούνιες, τραμπάλα, πολυσύνθετο όργανο, όργανο ισορροπίας, διαδραστικά παιχνίδια.

Περιοχή ΑμεΑ: Μύλος και θέσεις για αμαξίδια, τραμπάλα για αμαξίδιο, κούνια για αμαξίδιο.

Αστικός εξοπλισμός: Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν καθιστικά, ένας νέος τύπος φωτιζόμενου ταλαντευόμενου καθιστικού, κάδοι, καθιστικά, βρύσες και πληροφοριακά πινακίδια. Επίσης, όλος ο χώρος θα περιφραχθεί κατάλληλα και θα υπάρχουν δύο είσοδοι.

Για την πλήρωση των χώρων ασφαλείας θα αξιοποιηθεί χυτό ελαστικό δαπέδων, όχι πλάκες, που θα διαστρωθεί επάνω σε κατάλληλη υπόβαση σκυροδέματος».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τη διοργάνωση της Ονειρούπολης, ο χώρος της παιδικής χαράς του δημοτικού κήπου δεν χαλάει και δεν θα αποξηλώνεται κατά την περίοδο της διοργάνωσης της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής, τουλάχιστον για όσες επόμενες φορές η Ονειρούπολη φιλοξενηθεί στον χώρο αυτόν.