Home > νέα > Πρόταση χρηματοδότησης για προσεισμικό έλεγχο στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Πρόταση χρηματοδότησης για προσεισμικό έλεγχο στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας

Πρόταση χρηματοδότησης για προσεισμικό

έλεγχο στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Διαφωνεί η αντιπολίτευση ότι το έργο θα δοθεί στη συνέχεια στη ΔΕΠΑΝ για ολοκλήρωση

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΕ ΤΗ διαδικασία του κατεπείγοντος πέρασε τελικά κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή, το θέμα της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Δράμας.

Το «ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Δράμας», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων, της υπαίθρου και των Οικισμών» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τις 818.400 ευρώ.

Ο Δήμος Δράμας, ετοίμασε και καταθέτει πρόταση χρηματοδότησης για το σχετικό πρόγραμμα, με τη διαφορά όμως, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό, το έργο στη συνέχεια θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ). Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της υπηρεσίας, ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, αντιμετωπίζει «έλλειψη απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας για την ωρίμανση και υλοποίηση του αντικειμένου της πρότασης καθώς αυτή απαιτεί μεγάλο όγκο ενεργειών και δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με σειρά έργων».

Σύμφωνα με την εισήγηση, «η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Ο προσεισμικός έλεγχος αποσκοπεί στην εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας που παρέχουν τα Δημόσια και κοινωφελή κτίρια έναντι των μέγιστων πιθανοτικά αναμενόμενων σεισμικών δράσεων στην περιοχή που ευρίσκονται. Κτίρια που στεγάζουν δομές υγείας, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, τηλεπικοινωνιακές μονάδες ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, υπάγονται στην κατηγορία των κοινωφελούς χρήσης κτιρίων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οποίο ευρίσκονται. Από τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα εξαρτηθεί η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του κοινού που συναθροίζεται σε αυτά και για την εξασφάλιση των κρίσιμων λειτουργιών τους».

Τα υποέργα

Το συνολικό έργο χωρίζεται σε 4 υποέργα: Υποέργο 1: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών». Στάδιο 1: Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών.

Στάδιο 2: Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης, προϋπολογισμού για τα στάδια 1,2: 148.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στάδιο 3: Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν και οριστικοποιηθούν αμέσως μετά το στάδιο 2, με ενδεικτικό προϋπολογισμό για το στάδιο 3: 620.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υποέργο 2: «Δράσεις Μέτρων Πρόληψης», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υποέργο 3: «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας» προϋπολογισμού 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Υποέργο 4: «Εκχώρηση αρμοδιότητας αναθέτουσας αρχής» προϋπολογισμού 0,00 ευρώ.

Οι διαφωνίες της αντιπολίτευσης

Η συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας στις 23 Μαρτίου. Τα μέλη της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «Πόλη+Ζωή» κ.κ. Μλεκάνης και Καλαϊτζίδης διαφώνησαν κατ’ αρχάς με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και ανέφεραν ότι «οι υποχρεώσεις του Δήμου, θα είναι περισσότερες από αυτές της ΔΕΠΑΝ».

Επισημαίνουν ακόμα, ότι, «η βεβαίωση της υπηρεσίας περί έλλειψης τεχνικής επάρκειας, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ένταξη έργων, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους καθώς και την απορρόφηση εγκεκριμένων πόρων και φυσικά, αδιαμφισβήτητα την ευθύνη έχει η δημοτική αρχή που δεν φρόντισε να την στελεχώσει». Στο τέλος πρότειναν την απόσυρση του θέματος και την επανεισαγωγή του άμεσα, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Από την πλευρά τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Project Δράμα 2020» κ.κ.Τσιαμπούσης και Χρυσοχοΐδης, συμφώνησαν με το γεγονός ότι πρέπει να προλάβει ο Δήμος να υποβάλλει προτάσεις, ενώ θεωρούν ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να ανταποκριθεί. Επίσης, δεν συμφωνούν με την παραχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων στη ΔΕΠΑΝ, «γιατί έτσι, όταν δηλαδή δεν διαχειρίζεται ο ίδιος ο Δήμος το διαγωνιστικό κομμάτι, κινδυνεύει και ο Δήμος και οι μελετητές».

Τελικά, το έργο για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Δράμας» πέρασε κατά πλειοψηφία. Το επόμενο στάδιο είναι η έγκριση της πρότασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η κατάθεση της πρότασης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Να σημειώσουμε ότι οι καταθέσεις των προτάσεων των Δήμων προς το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης έληγαν στις 31 Μαρτίου, και τελικά δόθηκε παράταση μέχρι και 30 Απριλίου.