Πρόταση χρηματοδότησης του Δ. Δράμας από το Πράσινο Ταμείο για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στη Δράμα - Πρωινός Τύπος
Home > νέα > Πρόταση χρηματοδότησης του Δ. Δράμας από το Πράσινο Ταμείο για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στη Δράμα

Πρόταση χρηματοδότησης του Δ. Δράμας από το Πράσινο Ταμείο για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στη Δράμα

Με ομόφωνη απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δράμας

Πρόταση χρηματοδότησης του Δ. Δράμας

από το Πράσινο Ταμείο για φόρτιση

ηλεκτρικών οχημάτων στη Δράμα

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας στις 19 Νοεμβρίου, η πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας προς το Πράσινο Ταμείο για το έργο: «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ.

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, μπορούν να συμμετάσχουν οι Δήμοι όλης της χώρας, όπως ο Δήμος Δράμας, ο οποίος ανήκει στους Μητροπολιτικούς Δήμους, και σύμφωνα μ’ αυτή την απόφαση, η χρηματοδότηση του Σ.Φ.Η.Ο. ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ και με τον ΦΠΑ στις 74.400 ευρώ.

TASSOU

Όπως τονίζει στον «Πρωινό Τύπο» ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Τάσσου, «είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για καλή αξιολόγηση των προτάσεων του Δήμου στη 12η πρόσκληση του ‘Αντ. Τρίτσης’ για την ηλεκτροκίνηση. Γιατί, τα ζητήματα τα οποία ανοίγονται με την ηλεκτροκίνηση, δεν είναι απλά η αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους ΟΤΑ, αλλά πως θα προετοιμάσουμε την κοινωνία και τις υποδομές του Δήμου, ώστε να μπορούν να δεχθούν την ηλεκτροκίνηση, η οποία φαίνεται ότι την επόμενη πενταετία – δεκαετία θα μπει στη ζωή μας. Αυτό το λόγο έχει και η κατάρτιση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων».

Κατά την κατάρτιση των ΣΦΗΟ, ο κάθε Δήμος (ή σύνδεσμος όμορων Δήμων) καλείται να λάβει υπόψη του τα κυκλοφοριακά, χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευθύνης του, καθώς και τυχόν υφιστάμενα σχέδια, όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Στη συνέχεια και με βάση τις προβλέψεις για τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων σε κάθε Δήμο, θα υπολογίζεται ο αναγκαίος αριθμός δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτισης των κατοίκων και επισκεπτών και θα εκπονούνται εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης αυτών των υποδομών. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός τουλάχιστον σημείου φόρτισης ανά 1.000 κατοίκους του δήμου.

Για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης θα λαμβάνονται υπόψη –μεταξύ άλλων- οι απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών στο δίκτυο του Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Ο Διαχειριστής θα συνδράμει όσον αφορά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου και το κόστος σύνδεσης των υποδομών φόρτισης σε αυτό.

Τα σενάρια χωροθέτησης των υποδομών θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους τοπικούς επαγγελματικούς, συλλογικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και στη συνέχεια θα επιλέγεται το προσφορότερο εξ αυτών.