Home > νέα > Πρώτη συνεδρίαση της νέας Διοικούσας Επιτροπής- Διαμορφώθηκε το σχέδιο των επερχόμενων δράσεων του ΤΕΕ ΑΜ

Πρώτη συνεδρίαση της νέας Διοικούσας Επιτροπής- Διαμορφώθηκε το σχέδιο των επερχόμενων δράσεων του ΤΕΕ ΑΜ

 Πρώτη συνεδρίαση της νέας Διοικούσας Επιτροπής

Διαμορφώθηκε το σχέδιο

των επερχόμενων δράσεων του ΤΕΕ ΑΜ

 

Με αυξημένη απαρτία και με επιπλέον συμμετοχή και μελών της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, η πρώτη συνεδρίαση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, έλαβαν το λόγο και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων που αποτελούν μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, Απόστολος Παυλίδης (ΔΚΜ), Σωτήρης Λαζαρίδης (ΟΡΜΗ) και Δημήτρης Κυριαζίδης (Μηχανικοί Δράμας) καθώς και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση από τον Πρόεδρο Απόστολο Παυλίδη, του σχεδίου προγραμματισμένων δράσεων της Διοικούσας Επιτροπής, με αναφορά στο σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στο επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, έγινε εκτενή αναφορά στις ομάδες εργασίας που πρόκειται να συγκροτηθούν για την ηλεκτρονική αναβάθμιση της λειτουργίας του Τμήματος, των οργάνων διοίκησης και της αλληλεπίδρασης των μελών.

Επιπλέον, για την παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς που αφορούν τα αντικείμενα δραστηριότητας των μηχανικών, τη συνεργασία με τους Δήμους των δύο νομών Καβάλας και Δράμας, την Περιφέρεια, τα Υπουργεία και τη Δημόσια Διοίκηση, τα Προγράμματα, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους πρώτους μήνες του νέου έτους, πρόκειται να δημοσιευτεί πρόσκληση με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου μηχανικού, αφενός για την ένταξη στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Τμήματος και την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων μελών, και αφετέρου για τη συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ οι οποίες μελετούν τεχνικά θέματα και διαμορφώνουν θέσεις και προτάσεις του Τμήματος.

Ακόμη, διαμορφώθηκε η ατζέντα με τις εκδηλώσεις που θα επιδιωχθεί να οργανωθούν, και τις συναντήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες με Φορείς και Υπηρεσίες.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, στη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν και αυτό που αφορά στη συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη διαμόρφωση της πρότασης για την υποβολή αίτησης από το Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions, που έχει στόχο να παρέχει στις αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη πόρους, προκειμένου να δοκιμάσουν καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο, προσκλήθηκε από τη Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα. Έλενα Σαμουρκασίδου, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Δήμου Καβάλας,  και παραβρέθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το περίγραμμα και κάποια βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος δράσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην πρόταση του Δήμου Καβάλας για τη διάσωση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Παναγίας.

Ακολούθησαν στη συνέχεια, συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά ορίστηκε και νέα συνάντηση στις 19 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου με μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Καβάλας.

Η προθεσμία για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης έως τις 12 Δεκεμβρίου ήταν χρονικά ασφυκτικά πιεστική, ωστόσο το γεγονός πως το Πρόγραμμα προέβλεπε χρηματοδότηση σε ποσοστό 80%, οδήγησε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, που μεταξύ άλλων περιελάμβανε μελέτες, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της χερσονήσου της Παναγίας, τη διαμόρφωση του περιμετρικού μονοπατιού, την προσβασιμότητα ατόμων τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρία, τη διαχείριση του κτιριακού αποθέματος, την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Παλιάς Μουσικής, την αποκατάσταση του κτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην εγκρίνει την υποβολή της πρότασης ακύρωσε επί της ουσίας την προεργασία που είχε γίνει και στέρησε τη δυνατότητα στο Δήμο Καβάλας να διεκδικήσει πόρους που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, έχουν την επιστημονική γνώση και τα επαγγελματικά εφόδια για να μελετούν και να διαμορφώνουν προτάσεις με αναπτυξιακή προοπτική.

Περιμένουν, όπως επισημαίνεται από την πολιτεία, να αξιοποιεί τις προτάσεις και το επιστημονικό δυναμικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου, προκειμένου να γίνει πράξη η αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται ο τόπος.