Home > Πρώτο Θέμα > Σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για Αγία Σοφία και Αράπ Τζαμί ►Τον Ιανουάριο οι πρώτες εργασίες στο Αράπ Τζαμί για μετατροπή του σε κέντρο πολιτισμού της πόλης

Σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για Αγία Σοφία και Αράπ Τζαμί ►Τον Ιανουάριο οι πρώτες εργασίες στο Αράπ Τζαμί για μετατροπή του σε κέντρο πολιτισμού της πόλης

Τον Ιανουάριο οι πρώτες εργασίες

στο Αράπ Τζαμί για μετατροπή του

σε κέντρο πολιτισμού της πόλης

► Ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα του μνημείου και θα το αποδώσει για πολιτιστικές χρήσεις

► Σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για Αγία Σοφία και Αράπ Τζαμί

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΕΙΤΕ στα μέσα Δεκεμβρίου, είτε στις αρχές Ιανουαρίου 2020, αναμένονται να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες συντήρησης του γνωστού Αράπ Τζαμί, που βρίσκεται επί της πλατείας Δικαστηρίων στο κέντρο της πόλης της Δράμας.

Αυτό δήλωσε χθες στον «Πρωινό Τύπο», η προϊσταμένη της Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού κα. Μερτζάνη, η οποία και έχει αναλάβει την εκτέλεση του υποέργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ζωγραφικού διάκοσμου, μαρμάρινων, μεταλλικών και κεραμικών στοιχείων του πρώην μουσουλμανικού τεμένους Αράπ Τζαμί , πλατείας Δικαστηρίων Δράμας».

Μιλώντας στον «Πρωινό Τύπο» η κα. Μερτζάνη, σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα εξαιρετικό μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Δράμας και η αποκατάστασή του θα το μετατρέψει σε ένα χώρο πολιτισμού για το κοινό».

Όπως εξήγησε η κα. Μερτζάνη στον «Πρωινό Τύπο», ήδη έχει γίνει προκήρυξη για την πρόσληψη της ομάδας που θα ασχοληθεί με τα πρώτα έργα συντήρησης του Αράπ Τζαμί. Η προκήρυξη έχει γίνει από το Υπ. Πολιτισμού, καθώς το σύνολο του έργου το έχει αναλάβει αυτό.

Η πρώτη ομάδα για τη συντήρηση των έργων, αποτελείται από 8 άτομα με την ειδικότητα των συντηρητών και συγκεκριμένα:

– Δύο συντηρητές ΤΕ ειδικότητας ζωγραφικών έργων.

– Ένας συντηρητής ΤΕ ειδικότητας αρχαιολογικών έργων.

– Τέσσερις συντηρητές ΔΕ ειδικότητας ζωγραφικών έργων.

– Ένας συντηρητής ΔΕ ειδικότητας αρχαιολογικών έργων

Οι μήνες απασχόλησης για την παραπάνω ομάδα είναι 26, από τη στιγμή του ανοίγματος των εργασιών.

ARAP TZAMI 1

Το έργο της αποκατάστασης

Το συνολικό έργο της αποκατάστασης του Αράπ Τζαμί, εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονίας 2014-2020» με ημερομηνία έναρξης την 15 Ιουλίου 2019 και λήξη την 31 Δεκεμβρίου 2021 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.469.300 ευρώ

Οι εργασίες του υποέργου συντήρησης που θα εκτελεστούν αφορούν στη συντήρηση και αποκατάσταση του συνόλου των διακοσμητικών στοιχείων του μνημείου και συγκεκριμένα:

Ζωγραφικός διάκοσμος

Στο εσωτερικό, την πρόσοψη και το προστώο διατηρείται ζωγραφικός διάκοσμος ο οποίος εκτελέστηκε σε δυο χρονικές περιόδους, η πρώτη με την κατασκευή του και η δεύτερη πιθανόν με την αλλαγή χρήσεων του κτιρίου μετά το 1913.

ARAP TZAMI DRAMA 3

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της πρώτης φάσης (τέμενος) έχει νεοκλασικές επιρροές, εντάσσεται σε μεγάλα ορθογώνια πλαίσια στους κάθετους τοίχους και συνίσταται από γεωμετρικά και φυτικά κοσμήματα. Ο κεντρικός τρούλος φέρει κεντρικά, σε μια σειρά αποσπάσματα στην αραβική και σε επόμενη επαναλαμβανόμενα άνθη. Με κεντρική ροζέτα και φυτική διακόσμηση αποδίδεται η διακόσμηση στους θολίσκους.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της δεύτερης φάσης (χοροδιδασκαλείο) απαντάται στις επιφάνειες των τοίχων και στους θολίσκους του υπερώου. Αποτελείται από επαναλαμβανόμενα κοσμήματα σε σειρές, πύργους με πολεμίστρες που περιβάλλονται από αχνά λουλούδια.

Η ζωγραφική φάση που κυριαρχεί σήμερα στο τέμενος είναι η αρχική, αφού λόγω φθοράς ο νεότερος διάκοσμος εντοπίζεται σε περιορισμένη έκταση.

Μαρμάρινα στοιχεία

Τα μαρμάρινα στοιχεία του τεμένους ομαδοποιούνται ως εξής: α) εσωτερική διώροφη πεσσοστοιχία, β) πεσσοί και κίονες του προστώου, γ) δάπεδα των σοφάδων του προστώου και οι κλίμακες πρόσβασης τους, δ) περιθύρωμα και κατώφλι της εισόδου, ε) δάπεδα των εσωτερικών σοφάδων, στ) υφαψίδια, ζ) θυρώματα των παραθύρων και η) γωνιόλιθοι της εξωτερικής τοιχοποιίας

Μεταλλικά στοιχεία

Τα μεταλλικά στοιχεία είναι: α) σιδεριές των παραθύρων, β) χάλκινοι δακτύλιοι και ταινίες στους κίονες, τους πεσσούς του προστώου και τους άνω πεσσούς της εσωτερικής πεσσοστοιχίας, γ) αντισεισμικές ράβδοι και σιδερένια ράβδος στην άνω επιφάνεια της δοκού της εσωτερικής πεσσοστοιχίας και δ) εμφανή εξωτερικά ελάσματα αγκύρωσης.

Κεραμικά στοιχεία

Τα κεραμικά στοιχεία αφορούν στις πλάκες του δαπέδου του εσωτερικού χώρου.

Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω στοιχείων θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στο ζωγραφικό διάκοσμο, τα μαρμάρινα και μεταλλικά στοιχεία, ενώ στη δεύτερη φάση θα συνεχιστούν οι εργασίες στο ζωγραφικό διάκοσμο και θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης των κεραμικών στοιχείων.

Η εκτέλεση του υποέργου συντήρησης ξεκίνησε στις 15/07/2019 ενώ αναμένεται να παραδοθεί στις 15/9/2021 και ο προϋπολογισμός του που αφορά στις εργασίες συντήρησης είναι 469.300 ευρώ.