Home > Πρώτο Θέμα > Σε «βιομηχανία» προσφυγών στα δημόσια έργα και στο Νομό μας αναφέρεται σε επιστολή του ο ΣΕΔΕ Δράμας Επιστολή του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών

Σε «βιομηχανία» προσφυγών στα δημόσια έργα και στο Νομό μας αναφέρεται σε επιστολή του ο ΣΕΔΕ Δράμας Επιστολή του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών

Σε «βιομηχανία» προσφυγών

στα δημόσια έργα και στο Νομό μας

αναφέρεται σε επιστολή του ο ΣΕΔΕ Δράμας

Επιστολή του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. και των Δήμων Δράμας

 

 

ΜΕ ΜΙΑ επιστολή η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά στον τρόπο με τον οποίο δημοπρατούνται τα δημόσια έργα, ο Σύνδεσμος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας, ζητάει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές ως προς την κατάσταση που επικρατεί.

Μιλώντας αρχικά στον «Π.Τ.» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας κ. Βουγιουκλής, εξηγεί αρχικά ότι «είχε δημιουργηθεί παλαιότερα μια Ανεξάρτητη Αρχή, με σκοπό να σταματήσουν οι καθυστερήσεις των έργων. Υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία δεν υπήρχαν ενστάσεις – όπως ήταν και η βούληση του Υπουργείου – ώστε τα έργα να προχωρούν γρήγορα, παρ’ όλα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια “βιομηχανία” προσφυγών. Κάποια δικηγορικά γραφεία έχουν βρει ορισμένα πατήματα – κενά στη νομοθεσία – και έχουν προσεγγίσει ορισμένους εργολάβους. Έτσι, έχουν ξεκινήσει πλέον προσφυγές, οι περισσότερες των οποίων είναι τυποποιημένες και παρόμοιες, ώστε να εξετάζονται οι προτάσεις όλων των υπόλοιπων εργολάβων για κάποιο έργο. Οι περιπτώσεις αυτές εκδικάζονται στη συνέχεια και πέρα από κάποια άλλα θέματα, ουσιαστικά καθυστερούν τα έργα για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι χάνονται και οι μεγαλύτερες εκπτώσεις για ένα έργο. Το ζήτημα είναι ότι οι εργολάβοι που κάνουν τις ενστάσεις αυτές, ορισμένες φορές δικαιώνονται, με αποτέλεσμα πέρα από τις καθυστερήσεις, να έχουμε και αυξήσεις του κόστους των έργων από το Δημόσιο».

Όπως εξηγεί ο κ. Βουγιουκλής, τέτοιες περιπτώσεις έχουμε και στη Δράμα, ενώ τονίζει ότι «σκοπός μας είναι με την επιστολή αυτή, είτε να βγουν κάποιες διευκρινιστικές εγκύκλιοι από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να κλείσουν αυτά τα κενά στη νομοθεσία και έτσι να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις, αλλά και να μπορούν οι εργολάβοι να δίνουν τις μεγαλύτερες δυνατές εκπτώσεις προς το Δημόσιο».

Αυτό που διευκρινίζει ο κ. Βουγιουκλής, είναι ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος παρουσιάζει κάποιες ασάφειες, στις οποίες πατάνε και δημιουργούνται προβλήματα».

Η επιστολή προς Τεχνικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας, απέστειλε σχετική επιστολή προς τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, και των Δήμων Δράμας, Δοξάτου, Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης.

Στη επιστολή αναφέρεται αρχικά ότι «μέλημα και επιδίωξη του ενωσιακού και εθνικού νομοθέτη αποτέλεσε η δημιουργία ενός συστήματος προστασίας των συμμετεχόντων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, στο στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, το οποίο μπορεί να αποτρέψει τις στρεβλώσεις και να επιτύχει ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των  αναφυόμενων διαφορών.

Προς εναρμόνιση των εθνικών κανόνων με τις επιταγές των δικονομικών Οδηγιών ιδρύθηκε μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (ΕΑΔΗΣΥ), με εχέγγυα ανεξαρτησίας, τόσο στο επίπεδο του οργάνου όσο και στο επίπεδο των μελών που το απαρτίζουν, αρμόδια για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών. Στόχος ήταν να αποτελέσει η ανεξάρτητη αυτή αρχή ένα αποτελεσματικό πλέγμα προστασίας σε κάθε πιθανή αυθαιρεσία και κακοδιοίκηση και να συμβάλλει στην επιτάχυνση επίλυσης των διαφορών, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ελάφρυνση του φόρτου των δικαστηρίων».

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια, «σήμερα διαπιστώνεται προσπάθεια χειραγώγησης του νομοθετικού πλαισίου, που καταλήγει στην στρέβλωση των αποτελεσμάτων των διαγωνιστικών διαδικασιών και εν τέλει πλήττει την αξιοπιστία του εθνικού συστήματος ανάδειξης του Αναδόχου μίας δημόσιας σύμβασης. Παρατηρείται σωρεία προδικαστικών προσφυγών με επίκληση σχηματικών και ουδόλως ουσιαστικών λόγων, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, που ως στόχο έχουν την καταστρατήγηση του νόμου και της διαγωνιστικής διαδικασίας».

Και στη Δράμα

Αυτό που επισημαίνει ο ΣΕΔΕ Δράμας, είναι ότι «παρόμοια φαινόμενα παρουσιάζονται, ολοένα με αυξανόμενο ρυθμό, και στον νομό μας. Συνέπεια της “βιομηχανίας” αυτής των προδικαστικών προσφυγών είναι η καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων με κίνδυνο απένταξης τους από τα χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς όλες οι χρηματοδοτήσεις ορίζουν και το πέρας ολοκλήρωσης των έργων. Σε άλλες περιπτώσεις όπως εργασίες σε σχολικές μονάδες όπου ο χρόνος εκτέλεσης είναι συγκεκριμένος, διάστημα μη λειτουργίας τους, καθυστέρηση λόγω των προσφυγών μπορεί να οδηγήσει στην μετάθεση εκτέλεσης των έργων σε επόμενα έτη λόγω μη επαρκούς χρόνου στο έτος δημοπράτησης ενός έργου.

Όμως και η μη παράδοση, έγκαιρα, έργων στις τοπικές κοινωνίες, προς χρήση, είναι επίσης βαρύνουσας σημασίας, όπως για παράδειγμα αναπλάσεις και αποπερατώσεις κτιρίων. Η δε συμβολή των έργων στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, που μαστίζεται από ανεργία, είναι επίσης ένας λόγος που πρέπει όλους σας που προΐσταστε των Τεχνικών Υπηρεσιών να είστε στον πλευρό μας και να επιδιώκεται την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση των τεχνικών έργων».

Οι προτάσεις

Στο πλαίσιο αυτό η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χ. Σταϊκούρα και την Πρόεδρο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Α. Θεοτοκάτου ζητάει την αναδιατύπωση των προτύπων εντύπων ΕΕΕΣ με ενσωμάτωση επεξηγηματικών σχολίων ώστε να καθίσταται ευχερής η κατανόηση και η ορθή συμπλήρωσή τους από τους υποψηφίους καθώς και την έκδοση νέας κατευθυντήριας οδηγίας από την ΕΑΔΗΣΥ με αναλυτική επεξήγηση όλων των πεδίων ΕΕΕΣ, ιδιαίτερα των πεδίων εκείνων που η συμπλήρωσή τους έχει οδηγήσει σε πληθώρα προδικαστικών προσφυγών και αντιφατικών αποφάσεων εκ μέρους της ΕΑΔΗΣΥ.

Επίσης θέτουν το ζήτημα της σύνταξης νέου απλοποιημένου πρότυπου διακήρυξης με στόχο την αποσαφήνιση των όρων και τον περιορισμό των λόγων αποκλεισμού της οικονομικής προσφοράς στους απολύτως αναγκαίους που εκπορεύονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, καθώς και την άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΕΑΔΗΣΥ με δειγματοληπτική έλεγχο των διακηρύξεων των Αναθετουσών Αρχών.

Όπως επισημαίνουν τέλος, «οι αντιφατικές αποφάσεις πλήττουν σοβαρά την αξιοπιστία και το κύρος της Αρχής δημιουργούν σύγχυση και πυροδοτούν αίσθημα ανασφάλειας δικαίου των ενδιαφερόμενων».