Home > νέα > Τις επόμενες ημέρες οι προθέσεις του Δήμου Δράμας για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων

Τις επόμενες ημέρες οι προθέσεις του Δήμου Δράμας για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων

Ενημέρωση για το Δίκτυο Πράσινων Σημείων στην ΑΜΘ

Τις επόμενες ημέρες οι προθέσεις

του Δήμου Δράμας για

τη δημιουργία Πράσινων Σημείων

► Τι προβλέπεται για τα Πράσινα Σημεία στους Δήμους και τι υλικά θα περιλαμβάνει

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και παρουσίαση για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωση στην Αν. Μακεδονία και Θράκη στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας την περασμένη Δευτέρα 9 Μαρτίου, έκανε η εξωτερική συνεργάτιδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κα. Χατζηγεωργίου Γεωργία.

Η κα. Χατζηγεωργίου, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Δράμας σχετικά με τη νέα πρόσκληση που ανοίγει από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενδιαφέρει άμεσα και το Δήμο Δράμας, για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και τη δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ).

Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων του Ταμείου Συνοχής και ο θεματικός στόχος του είναι η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Η επενδυτική προτεραιότητα του έργου ανήκει στις επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω επενδύσεις.

Ο ειδικός στόχος του έργου είναι στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Όπως εξήγησε η κα. Χατζηγεωργίου, η παρουσίαση και ενημέρωση του προγράμματος έγινε μετά από το ενδιαφέρον που έδειξε ο Δήμος Δράμας για το πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η κα. Χατζηγεωργίου ως πράσινο σημείο ορίζεται ένας οργανωμένος χώρος από τον ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμοι), ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Τα Πράσινα Σημεία διακρίνονται σε μικρά και μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν.  Επίσης, στα Πράσινα Σημεία (Π.Σ.), δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Γενικότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα Π.Σ. μπορούν  να ανακυκλώνονται τα εξής υλικά: Χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυάλινες συσκευασίες, σύνθετες συσκευασίες, βρώσιμα λύπη και έλαια, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ξύλινες συσκευασίες, απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, βιοαποδόσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσει οικιών και ογκώδη αντικείμενα.

Η συνολική χρηματοδοτούμενη δαπάνη της πρόσκλησης αγγίζει τα 5.194.118 ευρώ και η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων είναι μέχρι και 30 Απριλίου 2020 και γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη συνέχεια, ο επικεφαλής της παράταξης «Project Δράμα 2020» κ. Τσιαμπούσης, ζήτησε να γίνει άμεσα μια συνάντηση για να καθοριστεί η στρατηγική του Δήμου Δράμας, αν δηλαδή αποφασίσει για κινητό Πράσινο Σημείο, σε μικρό ή σε μεγάλο. Όπως είπε, «η Δράμα μπορεί να έχει δύο Π.Σ., οπότε φαντάζομαι ότι μπορούμε να έχουμε ένα κινητό και ένα συγκεκριμένο μεγάλο Π.Σ., το οποίο είναι βασικό γιατί περιλαμβάνει τα ογκώδη αντικείμενα».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Μήτρου τόνισε ότι η δημοτική αρχή θα έπρεπε να αναφερθεί και στο  πώς σκέφτεται για το θέμα αυτό, ενώ ο πρόεδρος του σώματος εξήγησε ότι πρόκειται μόνο για ενημέρωση και δεν επρόκειτο να παρθούν κάποιες αποφάσεις.

Ο κ. Μήτρου αναρωτήθηκε το ποιοι θα λειτουργήσουν το Π.Σ., «οι εργαζόμενοι του Δήμου ή κάποιος ιδιώτης. Θα γίνει εμπόριο των ανακυκλώσιμων ή κάτι άλλο; Η συλλογή των ανακυκλώσιμων ούτως ή άλλως γίνεται, και άρα αναρωτιέμαι τι άλλο μας προσφέρει το Π.Σ. Θα έβλεπα χρήσιμο να γίνουν ένα ή δύο Πράσινα Σημεία όπου θα πηγαίνουν για παράδειγμα κλαδιά κτλ., ή θα πηγαίνουν τα μπάζα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις η κα. Χατζηγεωργίου, σημείωσε ότι τα υλικά που θα συγκεντρώνονται σε ένα Π.Σ. καθορίζεται από το πόσο μικρό ή μεγάλο θα είναι αυτό και έχει την έννοα ότι «οι δημότες για τις ροές, οι οποίες δεν καλύπτονται από τη διαλογή στην πηγή, από τον κάδο που είναι έξω από το σπίτι του, θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα υλικά, θα είναι σε πιο καθαρή μορφή, οπότε θα είναι πιο εύκολο να ανακυκλωθούν και θα είναι ποιοτικότερη η ανακύκλωση. Για τη μεταφορά των αντικειμένων, θα προβλέπονται ειδικοί κάδοι».