Home > νέα > Ξεκινά η χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος στο Δ. Δοξάτου

Ξεκινά η χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος στο Δ. Δοξάτου

Ένα πρόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ για όλους τους Δήμους της χώρας

Ξεκινά η χορήγηση ειδικού βοηθήματος

επανασύνδεσης ρεύματος στο Δ. Δοξάτου

Δήμαρχος Δοξάτου: Το 30%-40% συνδημοτών μας δεν μπορεί να πληρώσει

τους λογαριασμούς της ΔΕΗ

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ με τους λογαριασμούς του ρεύματος, δεν είναι καινούριο φυσικά και έχει ιδιαίτερα ενταθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας και των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας. Φόροι, ανεργία, μειώσεις μισθών και συντάξεων, οδήγησαν τους συμπολίτες μας σε μια πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση, ώστε να μην μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να προχωρά κάθε τόσο η ΔΕΗ σε διακοπή του ρεύματος. Για να μπορέσει όμως να συνδεθεί κάποιος ξανά, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ποσό για την επανασύνδεση.

Και στο σημείο αυτό, έρχεται ένα νέο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η ΔΕΔΔΗΕ ανά Δήμο στη χώρα, ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν, τουλάχιστον ως προς την επανασύνδεση, αρκετοί συμπολίτες μας. Έτσι, στο πρόγραμμα αυτό, τουλάχιστον για το Νομό Δράμας, εισέρχεται πρώτος ο Δήμος Δοξάτου, και από τους πρώτους σε όλη τη χώρα.

Dalakakis

Μιλώντας για το θέμα αυτό στον «Πρωινό Τύπο» ο δήμαρχος Δοξάτου κ. Δαλακάκης, επεσήμανε ότι «για όσους από τους δημότες του Δήμου, έχει κοπεί το ρεύμα, δίνεται η δυνατότητα να συσταθεί μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ένα μέλος της ΔΕΔΔΗΕ, ένας μέλος του Δήμου Δοξάτου (ορίστηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής) και ένα μέλος της ΔΕΗ. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται παρακάτω και εφόσον δικαιούνται την συγκεκριμένη παροχή, τότε με απόφαση της επιτροπής, αναλαμβάνει η ΔΕΔΔΗΕ να πληρώσει τη ΔΕΗ και να γίνει η επανασύνδεση του ρεύματος».

Όπως εξηγεί ο κ. Δαλακάκης, «το πρόγραμμα αφορά σε όσους έχει κοπεί το ρεύμα και ενδιαφέρονται να κάνουν επανασύνδεση», ενώ τονίζει στο Δήμο Δοξάτου, «υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό συνδημοτών μου, που δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ. Και αυτό φαίνεται από τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 30%-40%. Τα τελευταία χρόνια είχαμε δώσει κάποια χρηματικά βοηθήματα σε κάποιους από τους κατοίκους μας, προκειμένου να μπορέσουν να πληρώσουν τις οφειλές τους στη ΔΕΗ. Από τη στιγμή που είδαμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί το παραπάνω πρόγραμμα, μπήκαμε ως Δήμος στο πρόγραμμα της ΔΕΔΔΗΕ».

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου

Ο Δήμος Δοξάτου, προχώρησε χθες σε μια ανακοίνωση, ενημερώνοντας του καταναλωτές συνδημότες του, με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να επανασυνδεθούν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/τ.Β./14-02-2018).

Δικαιούχοι

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

Α.  Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.

Β.  Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του δυνητικού δικαιούχου.

Γ.  Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Το  ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.

Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

  1. Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής.
  2. Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής.
  3. Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής.
  4. Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου στα τηλ. 2521352416 – 418 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ έως 15:00.