Home > Νέα > «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020» Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη

«ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020» Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020»

Τοῦ

Δημητρίου Ἰ. Τσιανικλίδη

Δρος Θ.- Νομικοῦ

            Κυκλοφόρησε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὅπως κάθε χρόνο, τό νέο ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο γιά τό σωτήριο ἔτος 2020. Πρόκειται γιά μιά καλαίσθητη, ἀξιόλογη ἔκδοση  διαστάσεων 13cm X 9cm, πού ἀριθμεῖ 87 σελίδες καί  ἐκτυπώθηκε σέ τεραχρωμία τόν Αὔγουστο τοῦ σωτηρίου ἔτους 2019 ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο «ΜΕΛΙΣΣΑ». Στό ἐξώφυλλο, ὅπου  ἀναγράφεται ὁ τίτλος : « ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020», εἰκονίζεται ἐνδεδυμένος τόν ἀρχιερατικμανδύα κρατών ποιμαντορική ράβδο καί σταυρό εὐλογίας, ὁ Προηγούμενος τῆς ἁγιορείτικης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ἀείμνηστος  Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ἐνῶ στό ὀπισθόφυλλο ἀπεικονίζεται σέ πανοραμική θέα ἡ παλαίφατος ὡς ἄνω Μονή μέ φόντο τίς ἐπιβλητικές καί κρημνώδεις βουνοκορφές τοῦ ἁγιασμένου Ἄθωνα.

Τό ἡμερολόγιο, τό ὁποῖο ἐκδίδεται γιά δέκατη τέταρτη  χρονιά, ἄρχεται μέ τόν  ὡς ἄνω τίτλο καί εἶναι ἀφιερωμένο στόν ὡς ἄνω Προηγούμενο « τόν ἐκ Δράμας » ( σ. 1). Ἀκολουθοῦν, στή συνέχεια ὁ ὑπότιτλος : «Τί ἐστί  Πατριάρχης ; », μέ τό σύντομο ἀπόσπασμα ἀπό τό νομικό βιβλίο: «Ἐπαναγωγή» τοῦ  Βασιλείου Μακεδόνος καί Λέοντος Σοφοῦ(σ. 2), καθώς καί  ἡ φωτογραφία( Αὔγουστος τοῦ 2012)  τῆς Α.Θ.Π. τοῦ  οἰκουμενικοῦ πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου(σ. 3 ). Ἀκολούθως, ἕπονται οἱ πατρικές εὐχές καί ἡ εὐλογία τοῦ σεπτοῦ μας ποιμενάρχη κ. Παύλου γιά τό νέο ἔτος 2020(σ. 4), καθώς καί ἡ φωτογραφία του μέ ἀρχιερατικά ἄμφια (σ. 5 ). Ἀξιόλογο  ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν στή συνέχεια τά «Προλεγόμενα» (σσ.6-8) τοῦ κ. Παύλου, ὁ ὁποῖος μέ τρόπο  εὐσύνοπτο καί μεστό κατατοπίζει γιά τό περιεχόμενο τοῦ ἡμερολογίου τόν ἀναγνώστη μέ τά κάτωθι λόγια : « Ἐκπληρώνοντας ἱερό χρέος εὐγνωμοσύνης ἀφιερώνουμε τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2020 τῆς ἱερᾶς μητροπόλεώς μας στήν ὁσιακή μορφή τοῦ ἀοιδίμου προηγουμένου τῆς ἐν Ἄθῳ ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους τοῦ ἐκ Δράμας. Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία, καύχημα καί τιμή γιά τή μαρτυρική μας ἐπαρχία ὁ γέροντας  Χαράλαμπος. Ὁ ἀγωνιστής αὐτός τοῦ πνεύματος κουβαλοῦσε πάνω του ὅλη τήν πνευματικότητα τῆς ποντιακῆς Ρωμηοσύνης. Οἱ Πόντιοι χαρακτηρίζονται γιά τήν ὑπερβολή. Ἀσυμβίβαστος ὁ γέροντας στήν πνευματική ζωή ἀνακάλυψε τόν ἀσυμβίβαστο στά πνευματικά γέροντα Ἰωσήφ τόν Σπηλαιώτη, στόν ὁποῖον ὑποτάχθηκε σάν ἄλλος Παῦλος ὁ ἁπλοῦς στόν Μέγα Ἀντώνιο, παρά τήν ἐπίπονη δοκιμασία στήν ὁποία τόν ὑπέβαλε »(σ.6).  Κλείνοντας  στά «Προλεγόμενα» του ὁ  κ. Παῦλος, γιά τόν ἀείμνηστο ἁγιορείτη ἀσκητή  Χαράλαμπο ἀναφέρει τά ἑξῆς : « Κύριο γνώρισμα τοῦ γέροντα ὁ ἔρωτάς του γιά τόν Χριστό. Ἀγωνίστηκε νά κρατήσει μέσα του τήν εὐχή. Ἦταν ἡ τροφή, ἡ ἀναπνοή, ἡ ἐνίσχυση καί ἡ παρηγορία του. Αὐτό τό πνεῦμα μετέδωσε στή συνοδεία του, ἡ ὁποία μέ εὐλάβεια τό τηρεῖ»(σ. 8). Ἀκολούθως δημοσιεύεται ὁ «Πρόλογος» τοῦ νῦν Καθηγουμένου τῆς ὡς ἄνω ἁγιορείτικης Μονῆς κ. Πέτρου, ὅπου ἀναφέρεται ἐπιγραμματικά στή ζωή καί στό ἔργο τοῦ ὡς ἄνω Προηγουμένου ( σσ.9–13).

Ἀκολούθως, δημοσιεύεται τό ἑορτολόγιο πού ἀναφέρεται στούς 12 μῆνες τοῦ ἔτους 2020 καί μέ ἔγχρωμη καί ἔντονη γραφή ἐκτυπώνονται οἱ μνῆμες τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν, καθώς καί τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, ἐνῶ  στήν ἀπέναντι σελίδα ἀπό τά μηνολόγια καταγράφονται τά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν καί  μεγάλων ἑορτῶν. Κάτω ἀπό τά ἀναγνώσματα  παρουσιάζονται οἱ ἑορτάζοντες ἱεροί ναοί τῆς  ὡς ἄνω Μητρόπολης ( σσ.14-37). Ἀκολουθεῖ στή συνέχεια, σέ ρέουσα γλώσσα τή δημοτική ἕνα πολυσέλιδο κείμενο τῆς Ἀδελφότητας τῆς ὡς ἄνω Μονῆς ὑπό τόν τίτλο : « Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος (1910–2001)– Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου ἐκ Δράμας »(σσ.38–73), ὅπου παρέχονται ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν ὁσιακή  ζωή καί τό ἔργο τοῦ ὡς ἄνω μακαριστοῦ γέροντα( καταγωγή, σπουδές, 3η βουλγαρική κατοχή, ἀσκητικοί ἀγῶνες στό Ἅγιον Ὄρος, κ.ἄ.). Στή συνέχεια, μνημονεύεται συνοπτικά ἡ «  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ », ἡ ὁποία περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία τοῦ Σεβασμιωτάτου, τά ἐκκλησιαστικά συμβούλια, τίς διοικητικές ὑπηρεσίες, τίς ἱερές μονές, τήν πνευματική καί φιλανθρωπική διακονία, τίς τοπικές ἑορτές, τά  ἱερά λείψανα, καθώς καί τήν ἐκκλησιαστική τέχνη ( σσ. 74-80).  Ἀκολούθως,  ἕπεται τό τρισέλιδο ἐνημερωτικό γιά τίς περιόδους καί τίς ἡμέρες τῶν « νηστειῶν  καί  καταλύσεων » τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς καί τά χρονικά διαστήματα τελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου (σσ.81-83). Τέλος, τό ἡμερολόγιο κλείνει μέ τό ἐτήσιο «Ὡρολόγιον Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν » (σσ.84-85), μέ τόν τηλεφωνικό κατάλογο τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν  καί φορέων τῆς Δράμας (σ. 86), καθώς καί μέ τό μονοσέλιδο χῶρο γιά προσωπικά τηλέφωνα ( σ. 87). Τό παρόν ἡμερολόγιο μέ τήν ἄριστη τυποτεχνική του ἐμφάνιση διανθίζεται, ἀκόμη, μέ τό ἀπαραίτητο ἔγχρωμο καί  ἀσπρόμαυρο φωτογραφικό ὑλικό, πού φωτίζει ἄγνωστες πτυχές τῆς κατά Θεόν ζωῆς τοῦ ὡς ἄνω ἱερομονάχου.

Ἡ  Ἱερά Μητρόπολή μας στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μέριμνας διακονεῖ τόν φιλόχριστο λαό της μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, χάρη στίς ἄοκνες προσπάθειες καί στό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ ρέκτη ποιμενάρχη μας κ. Παύλου. Στά πραπάνω πλαίσια ἐντάσσεται καί ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος ἡμερολογίου, τό ὁποίο ἀφιερώνεται ὡς ἐλαχίστη τιμή στόν παραπάνω ἀγωνιστή τῆς πίστης ἱερομόναχο Χαράλαμπο, τόν Διονυσιάτη. Τό παρόν ἡμερολόγιο ἀναδεικνύει τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολής μας γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ποιμνίου της, ἐνῶ παράλληλα, ὁ μητροπολίτης μας κ. Παῦλος, ἐνημερώνει καί διαφωτίζει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τήν ὁσιακή μορφή τοῦ ὡς ἄνω ἁγιορείτη ἱερομονάχου. Πρόκειται γιά μιά πατερική μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας, γεμάτη ἀπό ἁγιοπνευματική ἐμπειρία βασισμένη στήν καθημερινή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό μέσω τῆς προσευχῆς καί τῆς Θείας Λατρείας. Κοσμοῦσε τήν ἁγιορείτικη πολιτεία ὡς ἄνθος εὐώδες, ὡς ἀνεκτίμητος μαργαρίτης καί ὡς πολύτιμος ἀδάμαντας, ὁ ὁποίος κατέστησε τήν ἱστορική καί κοινοβιακή ὥς ἄνω Μονή τόπο ἀσκητικότητας, προσφοράς, ψυχικῆς ἠρεμίας, γαλήνης καί ἁγιασμοῦ για τά πολυπληθῆ πνευματικά του τέκνα. Βίωσε τήν πλούσια ἑλληνορθόδοξη πνευματική παράδοση σέ Ἁγίους Γέροντες, οἱ ὁποίοι εἶχαν ὁσιακό τέλος. Γνώρισε τή ζωή καί τά παλαίσματα τῶν Μοναχῶν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους μέσα ἀπό τήν ἡσυχαστική καί νηπτική θεολογία τῶν Ἁγιορειτῶν  Πατέρων. Τό παρόν ἡμερολόγιο  καθίσταται ἕνας σύγχρονος ἡμεροδείκτης πρακτικός, ἀξιόλογος καί ὤφέλιμος, ἐνῶ παράλληλα, ἀποτελεῖ πολύτιμη πηγή τῶν πνευματικῶν διδαγμάτων  τῆς προσευχῆς, τῆς  σεμνοπρεποῦς ἀφάνειας, τῆς ἀσκητικῆς αὐταπάρνησης, τῆς ἁπλότητας καί τῆς ταπεινότητας.Οἱ βίοι τῶν Ὁσίων ἁγιορειτῶν πατέρων ἐνισχύουν τό ἠθικό καί τήν πίστη μας καί μᾶς παρακινοῦν στήν κατά Χριστό ζωή.  Σέ ἐποχές, ὅπου παρατηροῦνται κρίσεις ἀξιῶν καί θεσμῶν, ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια  στήν Ἱερά Μητρόπολη Δράμας, ἀφοῦ ὡς αὐθεντικός ἑρμηνευτής τῶν Θείων Γραφῶν καί τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, προβάλλει ὡς  πρότυπα τῆς ὀρθόδοξης  πίστης καί τῆς χριστιανικῆς εὐσέβειας, μορφές μέ γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα, μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη καί χριστομίμητη ἀνεξικακία.  Μιά τέτοια μορφή ἦταν καί ὁ ἀείμνηστος δραμινός, ἱερομόναχος Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ὁ ὁποίος πέρασε στήν ἱστορία ἀφήνοντας σέ μᾶς τούς νεώτερους τά ἴχνη μιᾶς ἁγιασμένης πορείας. Τήν ἁγιασμένη αὐτή πορεία θέλει νά μᾶς διδάξει τό παρόν ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2020, τό ὁποίο  διατίθεται ἀπό ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς καί Μονές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἐπαρχίας καί ἀξίζει νά τό προμηθευθοῦν ὅλοι οἱ δραμινοί.  Θά πρέπει νά καυχάται ἡ Δράμα, γιά τόν μακαριστό καθηγούμενο πατέρα Χαράλαμπο. Τέλος, ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια στόν μητροπολίτη μας κ. Παῦλο, πού μᾶς χαρίζει κάθε χρόνο μέ τόν ἡμερολογιακό δείκτη τῆς Μητρόπολής μας ἀγωνιστικές μορφές τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους μας, οἱ ὁποίες θά ἀποτελοῦν στήν καθημερινότητά μας χρήσιμα βοηθήματα πνευματικῆς στήριξης καί οἰκοδομῆς.