Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964   ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – Το υπουργείον Συγκοινωνιών, δι’ εγγράφου του, προς την Νομαρχίαν Δράμας γνωρίζει ότι δεν εγκρίνει την αμοιβαίαν μετάθεσιν των υπ’ αριθ. 20935 και 69.054 αστικών λεωφορείων Μυτιλήνης και Δράμας, δια τον λόγον ότι η κυκλοφορία πολλών μεταχειρισμένων λεωφορείων εις Μυτιλήνην, επιδρά δυσμενώς επί

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964   Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ – ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ – Επί των εορτασμώ του Νέου Έτους θα ψαλή σήμερον και ώραν 11 π.μ. εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν επίσημος Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Φιλίππου. Εις την Δοξολογίαν εκλήθησαν όπως παραστούν άπασαι

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963   ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ – Υπό της ενταύθα Υπηρεσίας της ΤΥΔΚ συνετάγη μελέτη κοινοτικού καταστήματος Περιθωρίου, της δαπάνης της ανερχομένης εις το ποσόν των 240 χιλ. δραχμών. Η εν λόγω μελέτη συνετάγη κατόπιν εντολής του Νομάρχου κ. Παπαδημητρίου, η δε δαπάνη εκτελέσεως της θα εξευρεθή υπό του ιδίου.   ΑΡΜΟΔΙΟΙ

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963   ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΙΧΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΔΡΑΜΑΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ – Σήμερον την 11ην προμεσημβρινήν αναμένεται να αφιχθή εις την πόλιν μας ο υπουργός Βορ. Ελλάδος κ. Φραγκίστας. Ο κ. υπουργός θα συνεργασθή μετά του

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963 ΔΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ – ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ – Η διοίκησις του σωματείου Χειριστών Δράμας, δια τηλεγραφήματος της, προς την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων και τους κ.κ. πρόεδρον Κυβερνήσεως και υπουργόν Βιομηχανίας, διαμαρτύρεται εντόνως δια

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1963   ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΘΕΣΗ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ – Αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της πόλεως μας κ. Χαράλ. Καρυπίδης, όπου θα παραμείνη επί ολιγοήμερον και θα επισκεφθή

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1963   ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ & ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΦΑΓΕΙΑ – ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ – Προερχόμενος εξ Σερρών αφίκετο εις την πόλιν μας ο διευθυντής της αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας κ. Αναλυτής. Ο κ. Αναλυτής, άμα τη αφίξει του ενταύθα επεσκέφθη, μετά του προϊσταμένου της Νομοκτηνιατρικής υπηρεσίας κτηνιάτρου Παπανικολάου, τας

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 24 ΜΑΙΟΥ 1963

24 ΜΑΙΟΥ 1963   ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ «ΝΗΣΑΚΙ» - Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΩΝ – ΚΦΙ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – Το βράδυ της περασμένης Τρίτης εορτήν των Αγίων Κων/νου και Ελένης, εώρτασαν την σωματειακήν των επέτειον τα μέλη της Ενώσεως Επισιτιστών Δράμας. Κατ’ αρχήν εψάλη αρτοκλασία

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 10 ΜΑΙΟΥ 1963

10 ΜΑΙΟΥ 1963   ΛΑΜΠΡΑΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΘ κ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – Την 8.30 μ.μ. της Τρίτης εδόθη παρουσία των Διευθυντών της Νομαρχίας κ. Τσιακίρη, στρατ. Διοικητού κ. Λιαράκου και εκλεκτού ακροατηρίου εις την αίθουσαν της ΧΕΕΝ διάλεξις με ομιλητήν τον εκλεκτόν λογοτέχνην

Read More

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1963   Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ – Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΕΞΗΤΑΑΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΘΕΡΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΔΙ’ ΟΣΑ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ ΕΠΡΑΞΕΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ – ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΝΕΝΤΗ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ – ΚΑΒΑΛΑ (Του αντ/του μας). Ο υπουργός της Γεωργίας κ. Βουρδούμπας

Read More