Home > Νέα > Στο πλαίσιο προγράμματος δράσης των μαθητών της Ε΄ τάξης Ο Τοίχος της Καλοσύνης επισκέπτεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Στο πλαίσιο προγράμματος δράσης των μαθητών της Ε΄ τάξης Ο Τοίχος της Καλοσύνης επισκέπτεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Στο πλαίσιο προγράμματος δράσης των μαθητών της Ε΄ τάξης

Ο Τοίχος της Καλοσύνης

επισκέπτεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας

 

Δράση αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, και ανιδιοτέλειας, πρόκειται να υλοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου, στις 10:00-12:00, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας από τους μαθητές της Ε’ τάξης, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Ιωάννη Χατζηκυριάκου και κ. Γεώργιου Αθανασιάδη.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια ομάδα «ανήσυχων» Δραμινών, που δημιούργησε τοίχους καλοσύνης στην πόλη μας, εξαπλώνοντας έτσι το πνεύμα της αξιοπρέπειας μέσω της αλληλεγγύης και υλοποιεί συνεχώς νέες δράσεις που  βοηθούν τους συμπολίτες μας.

Οι μαθητές του σχολείου, θα βάψουν τον τοίχο της καλοσύνης και θα προσφέρουν το κολατσιό τους που θα φέρουν από το σπίτι, για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

«Ο Τοίχος της Καλοσύνης» είναι μια ιδέα, που ξεκίνησε στη βόρειο-ανατολική πόλη της Mashhad του Ιράν, όταν κάποιος (που παραμένει ακόμη και σήμερα ανώνυμος) έβαλε μερικές κρεμάστρες και άγκιστρα σε έναν τοίχο, γράφοντας δίπλα τα εξής: «Εάν δεν τα χρειάζεστε, αφήστε τα εδώ. Εάν τα χρειάζεστε, πάρτε τα».

Το παράδειγμα αυτό του Ιράν ήρθε και στη χώρα μας ξεκινώντας συγκεκριμένα από τη Λάρισα, όπου μια ομάδα φίλων αποφάσισε να σηκωθεί από τους καναπέδες και να λάβει δράση. Η ιδέα πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε και σε άλλες πόλεις της χώρας μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάμεσά τους και η πόλη της Δράμας.

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα που θα εκπονηθεί

Η μη τυπική μάθηση (non formal learning) στην οποία εντάσσεται το  προαναφερθέν σχέδιο δράσης αφορά προγράμματα προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης, που είναι οργανωμένα και συγκροτημένα και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εκτός του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης. Η μη τυπική μάθηση, διαφοροποιείται από την τυπική ως προς τους στόχους, τη διάρκεια, το περιεχόμενο, την οργανωτική λειτουργία και τους μηχανισμούς ελέγχου και συχνά πραγματοποιείται από εναλλακτικούς οργανισμούς (εθελοντικές ομάδες, οργανώσεις νεολαίας κτλ).

Σκοπός των εργαλείων μη τυπικής μάθησης είναι οι μαθητές:

να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν θέματα που άπτονται του εθελοντισμού, να ενημερωθούν για τα προβλήματα της κοινωνίας τους και να αποκτήσουν επίγνωση της ατομικής υπευθυνότητας για την κοινωνική αλλαγή.

Επιπλέον, σκοπός είναι οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν την κοινωνία τους και να συμβάλλουν στην προώθηση του εθελοντισμού ως πρόταση για την επίλυσή τους, να βρουν κίνητρα και να νιώσουν έτοιμοι να δράσουν με υπευθυνότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των συνανθρώπων τους, και να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους, ώστε να μπορούν να δίνουν λύσεις, να αποκτήσουν¡ αυτοπεποίθηση και να ασχοληθούν με συλλογικές δραστηριότητες και συνεργασίες

 Τα προτερήματα των εργαλείων μη τυπικής μάθησης

Εξαιτίας της βιωματικής τους διάστασης και της συναισθηματικής τους ανάμειξης, τα εργαλεία μη τυπικής μάθησης προσφέρουν ευχαρίστηση μέσα από τη συμμετοχή. Τα παιδιά, ακόμα και τα πιο συνεσταλμένα, ενεργοποιούνται από τα ερεθίσματα που δέχονται, με αποτέλεσμα να απελευθερώνουν την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την έκφρασή τους.

Μέσα από την ομαδική εργασία, μοιράζονται ευθύνες και γνώσεις, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν δράση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Τέλος, συμμετέχουν τα ίδια στη διαδικασία της μάθησης, καθώς εμπλέκονται στη συλλογή πληροφοριών, τη διατύπωση ιδεών, τη δράση, την κατανόηση και την αποτύπωση εννοιών.