Home > νέα > Άγνωστο το μέλλον της κατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Κ. Νευροκοπίου Απάντηση του Υπ. Υποδομών σχετικά με τις παρατάσεις που ζήτησε ο ανάδοχος και τα παιχνίδια με την γραφειοκρατία

Άγνωστο το μέλλον της κατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Κ. Νευροκοπίου Απάντηση του Υπ. Υποδομών σχετικά με τις παρατάσεις που ζήτησε ο ανάδοχος και τα παιχνίδια με την γραφειοκρατία

Σε ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης»

Άγνωστο το μέλλον της κατασκευής

του Δημοτικού Σχολείου Κ. Νευροκοπίου

Απάντηση του Υπ. Υποδομών σχετικά με τις παρατάσεις

που ζήτησε ο ανάδοχος και τα παιχνίδια με την γραφειοκρατία

 

 

 

 

ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ του κ. Κωνσταντίνου Χήτα, βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της «Ελληνικής Λύσης» για το υπό κατασκευή Δημοτικό Σχολείο Κ. Νευροκοπίου, απαντάει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Χήτας, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση από τον Φεβρουάριο, αναφορικά με το ζήτημα της καθυστέρησης ανέγερσης του 12/θέσιου Βιοκλιματικού Δημοτικού Σχολείου

Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, και ζητούσε να μάθει τι μέλλει γενέσθαι.

Όπως είναι γνωστό, το έργο είχε ξεκινήσει και παράμεινε στα πρώτα θεμέλια, ενώ στη συνέχεια ο εργολάβος το εγκατέλειψε χωρίς να μπορεί να το συνεχίσει. «Οι εργασίες ανέγερσης του άνω σχολείου, διαφαίνονταν ότι, θα είχαν ολοκληρωθεί το τρέχον χρονικό διάστημα, με προοπτική να λειτουργήσει το σχολείο κατά το επόμενο σχολικό έτος. Δυστυχώς, όμως, για κάποιους λόγους, η ανέγερσή του είναι ορατό ότι δεν θα έχει αποπερατωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο», ανάφερε στην ερώτησή του ο κ. Χήτας.

NEYROKOPI SXOLEIO

Η απάντηση του Υπουργείου

Απαντώντας στην ερώτηση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνεται ότι η συνολικά δαπάνη ανέρχεται σε 1.979.100,02 ευρώ και ότι «η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου οριζόταν σε επτακόσιες τριάντα ημέρες (730) από την υπογραφή της Σύμβασης, με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16η.09.2020».

Όπως αναφέρεται από το Υπ. Υποδομών, «το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάζεται το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 57, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας, επί των οδών Φλογηταινών, Λ. Λαμπριανίδη, Αγ. Δημητρίου και Παλαιολόγου. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 7.492,07m2. Στο εν λόγω οικόπεδο υφίσταται και το εν ενεργεία δημοτικό σχολείο, διώροφο κτίσμα με στέγη, λιθόκτιστης κατασκευής με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος και επικάλυψη κεραμοσκεπής. Στον αύλειο χώρο του υφιστάμενου σχολείου προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με επεμβάσεις στην λιθόκτιστη περίφραξή του καθώς και με νέα τμήματα τοιχίων περίφραξης εσωτερικά του οικοπέδου.

Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του νέου Διδακτηρίου είναι 1.226,59m2, ενώ η συνολική επιφάνεια δόμησής του είναι 2.453,18m2. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο και στέγη με την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του. Το έργο εκτελείται με την υπ’ αρ. 809/15 και 4352/16 οικοδομική άδεια».

Παραδέχεται επίσης το Υπ. Υποδομών, ότι «από την έναρξη του έργου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου για τις οποίες η υπηρεσία προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3267/12.07.2019 ΕΥΔ_ΕΠ_ΑΜΘ της Διαχειριστικής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (αριθ. πρωτ. ΚΊΎΠ 10229/19.07.2019) ο ανάδοχος ζητά την διακοπή εργασιών του έργου λόγω ανάγκης τροποποίησης της στατικής μελέτης με εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-16 και αλλαγή κατηγορίας σκυροδέματος σε C30/37.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 10745/30.07.2019 απόφασή της η υπηρεσία απέρριψε την υπ’ αριθ. πρωτ. 9838/12.07.2019 διακοπή (μερική) εργασιών του έργου – όχληση κατά την έννοια του άρθρου 137 του Ν.4412/2016 του αναδόχου, κοινοποιώντας την με δικαστικό επιμελητή.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 12779/16.09.2019 έγγραφο, κοινοποιείται από την Διεύθυνση Κατασκευών στον ανάδοχο του έργου η εφαρμογή υψηλότερης ποιότητας σκυροδέματος για την κατασκευή του φέροντας οργανισμού του έργου με κατηγορία C30/37, αντί της προβλεπόμενης από την εγκεκριμένη μελέτη C25/30.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 14498/16.10.2019 έγγραφο, κοινοποιείται από την Διεύθυνση Κατασκευών στον ανάδοχο του έργου η άμεση επίσπευση των εργασιών και η αποκατάσταση κακοτεχνιών του έργου.

Ο ανάδοχος με την υπ’αρ. πρωτ. 16931/02.12.2019 Δήλωσή του ζητά την διακοπή εργασιών του έργου.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 17537/13.12.2019 έγγραφό της η Διεύθυνση Κατασκευών κοινοποίησε στον ανάδοχο με Δικαστικό επιμελητή την υπ’ αρ. πρωτ. 17492/13.12.2019 απόφασή της περί απόρριψης της από 02.12.2019 Δήλωσης του αναδόχου περί Διακοπής των Εργασιών.

Ο ανάδοχος με την υπ’αρ. πρωτ. 2745/17.02.2020 Ένσταση (κατ’άρθρο 174, V4412/2016) Ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 17492/13.12.2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κατασκευών της ΚΙΥΠ Α.Ε..

Ο ανάδοχος με το υπ’ αρ. πρωτ. 6319/11.05.2020 έγγραφό του αιτείται αναστολή εργασιών έως τις 18.05.2020, επικαλούμενος την υγειονομική κρίση.

Ο ανάδοχος με το υπ’ αρ. πρωτ. 6668/18.05.2020 έγγραφό του αιτήθηκε παράταση 427 ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως 19.11.2021.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 7371/01.06.2020 έγγραφο Ειδικής Πρόσκλησης, με ημερομηνία επίδοσης στον ανάδοχο 11.06.2020, η υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο να προβεί στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 9171/07.07.2020 έγγραφό της η υπηρεσία κοινοποιεί με Δικαστικό Επιμελητή στον ανάδοχο την υπ’ αρ. πρωτ. απόφαση 9120/06.07.2020 περί έκπτωσης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος με την υπ’ αρ. πρωτ. 10423/24.07.2020 Ένσταση Ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 9120/06.07.2020 απόφαση έκπτωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κατασκευών της ΚΊΥΠ Α.Ε..

Στις 18.09.2020 συζητήθηκε η υπόθεση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και η ανάδοχος εταιρεία άρχισε να εκτελεί εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου μπάσκετ, στην κατασκευή τοιχίου διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης και τμήματος περίφραξης και στην απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από το σκάμμα του νέου κτιρίου και τον υφιστάμενο αύλειο χώρο του σχολείου.

Με την υπ’ αρ. 269η/03.12.2020 (Θέμα 3°) απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. εγκρίθηκε το 1° ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την υπ’ αρ. 270η/08.12.2020 (Θέμα 2°) απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΊΥΠ Α.Ε. εγκρίθηκε παράταση 243 ημερολογιακών ημερών του έργου, ήτοι έως 17.05.2021.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 18013/22.12.2020 έγγραφό της η Διεύθυνση Κατασκευών κοινοποιεί στον ανάδοχο τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:

α) την υπ’αρ. πρωτ. 122330/08.12.2020 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ 17796/17.12.2020) αποδοχής της από 24.07.2020 ένστασης της εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ περί έκπτωσης του αναδόχου και

β) την υπ’ αρ. πρωτ. 122280/08.12.2020 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ 17797/17.12.2020) απόρριψης της από 17.02.2020 ένστασης της εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ περί διακοπής εργασιών.

Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες:

Εργασίες κτιρίων

Γενική εκσκαφή θεμελίωσης κτιρίων, εξυγίανση εδάφους και διάστρωση σκυροδέματος

καθαριότητας, (σε όλο το εμβαδό επιφάνειας).

Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού θεμελίωσης κτιρίων (γενική κοιτόστρωση), σε ποσοστό 33% του συνολικού εμβαδού της θεμελίωσης κτιρίων.

Τοποθέτηση ξυλοτύπου θεμελίωσης κτιρίων (γενική κοιτόστρωση), σε ποσοστό 33% του συνολικού εμβαδού της θεμελίωσης κτιρίων.

Τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης σε ποσοστό 33% του συνολικού εμβαδού της θεμελίωσης

κτιρίων.

Εργασίες περιβάλλοντα χώρου

Γενική εκσκαφή γηπέδου μπάσκετ και τοιχίων περίφραξης χώρου στάθμευσης.

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων περιμετρικά του γηπέδου μπάσκετ.

Διάστρωση και συμπύκνωση 3Α για την υπόβαση του ασφαλτοτάπητα της επιφάνειας του γηπέδου μπάσκετ.

Κατά συνέπεια, το έργο έχει συμβατική περαίωση, μέχρι στιγμής, την 17η.05.2021.

Ωστόσο, η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι ότι κατά την ως άνω ημερομηνία το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί».