Home > Νέα > Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή Σχετικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων του Εξωτερικού

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή Σχετικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων του Εξωτερικού

 

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερώτηση Δ. Κυριαζίδη στη Βουλή

Σχετικά με την εκπαίδευση των Ελλήνων του Εξωτερικού

 

 

 

ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ του αν. Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Δράμας κ. Δ. Κυριαζίδη, και άλλων τεσσάρων βουλευτών του κόμματος, απάντησε ο υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Ζουράρις.

Το θέμα της ερώτησης ήταν η μέριμνα για την παιδεία των Ελλήνων του εξωτερικού, σχετικά δηλαδή με την εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού. Στην απάντησή του ο κ. Ζουράρις αναλίσκεται σε ιστορικά ζητήματα του θέματος, καταλήγει σε μια προθεσιολογία για το τι μέλλει γενέσθαι, αλλά και με έναν αριθμό συγκρότησης επιτροπών που θα επιληφθούν θεμάτων της εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας το υπό του λαού λεγόμενο ότι, «όταν δεν θέλουμε να επιλύσουμε ένα θέμα το παραπέμπουμε σε επιτροπές»

Όπως σημειώνει ο κ. Κυριαζίδης, «Ολοφάνερο είναι ότι η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και στον τομέα αυτό της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί μια κυβέρνηση διαχειριστών και όχι μεταρρυθμιστών, που μόνος σκοπός της απομένει η πολιτικής της επιβίωση, ενώ τα προβλήματα διαρκώς συσσωρεύονται.»

 

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Στην απάντηση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: [Επισημαίνεται ότι τα τελευταία δύο σχολικά έτη και ειδικότερα για πρώτη φορά φέτος, έπειτα από αρκετά χρόνια, εκπαιδευτικοί όλων των αιτούμενων ειδικοτήτων αποσπάσθηκαν και τοποθετήθηκα εγκαίρως πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Για την έκδοση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018 απαιτείται η δημοσίευσε σε ΦΕΗ Υπουργικούς Απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, η οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένου όμως ότι από την αρχή του σχολικού έτους έχουν αποσπασθεί και υπηρετούν περίπου 360 εκπαιδευτικοί με το ειδικό επιμίσθιο, η τριετής απόσπαση των οποίων λήγει στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019, προκύπτει σαφώς ότι ο αριθμός των αποσπάσεων για την επόμενη σχολική χρονιά θα υπολείπεται σημαντικά έναντι του αριθμού των ήδη υπηρετούντων.

Στο άρθρο 26 του ν. 4415/2016 καθορίζονται κριτήρια παρατάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών σε πλήρη εναρμόνιση της μετατροπής των αμιγώς ελληνικών σχολείων της περιοχής σε δίγλωσσα σχολεία από το σχολικό έτος 2018-2019 (άρθρο 26, παρ. 2).

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρούσα ερώτηση «αυθαίρετα κριτήρια» στο εν λόγω άρθρο, αυτά ορίζονται σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.]

[Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατ’ έτος αιτούνται είτε απόσπαση είτε παράταση απόσπασης είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν προβλέπονται παρατάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για προσωπικούς λόγους, παρά μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι της χώρας υποδοχής, παρά μόνον οι σύζυγοι αυτών, υπό προϋποθέσεις. Επ’ αφορμή αυτού και ακριβώς για λόγους ισονομίας και της ισοπολιτείας, έναντι πληθώρας εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό και οι «θέσεις» είναι πάντοτε «κρατημένες» σύμφωνα με προφορικές καταγγελίες νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάσθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, το ΥΠΕΠΘ προέβλεψε στο ν. 4415/2016, το άρθρο 26, παρ. 1.]

[Αναφορικά με την ανέγερση του σχολείου του Μονάχου, σας γνωρίζουμε ότι η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε δύο επίπεδα: αφενός με το Δήμο του Μονάχου ο οποίος έχει μια διαφορετική αντίληψη για το ακίνητο στο Berg am Laim και τη μελλοντική χρήση του και την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση αφετέρου, η οποία είναι εγγύτερα στις δικές μας θέσεις. Μετά από την πολυετή αδράνεια και τις εσφαλμένες ενέργειες προηγουμένων ετών, κατόπιν διαδοχικών ενεργειών του Υπ. Παιδείας και άλλων υπηρεσιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, με την ιδιαίτερη συμβολή της Πρεσβείας μας και του Προξενείου στο Μόναχο, είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη μιας επωφελούς για τις ελληνικές θέσεις λύσης, η οποία θα εμπεριέχει σε κάθε περίπτωση την εξασφάλιση της παρουσίας και της στέγασης του Ελληνικού Σχολείου και της ελληνικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Μόναχο. Η απολύτως αρνητική στάση του Δήμου Μονάχου φαίνεται να μεταστρέφεται και ήδη έχει διαγραφεί ένας «οδικός χάρτης» που θα καταλήγει σε αίσιο για μας αποτέλεσμα.]