Home > νέα > Από το Παρανέστι ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης του κουνουπιών στη Δράμα

Από το Παρανέστι ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης του κουνουπιών στη Δράμα

Επίσκεψη του αντιπεριφερειάρχη Δράμας Γ. Παπαδόπουλου στο Παρανέστι

Από το Παρανέστι ξεκίνησε το πρόγραμμα

καταπολέμησης του κουνουπιών στη Δράμα

 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από την προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Δράμας κα Αλεξάνδρα Μπουραζάνη, καθώς και από το δήμαρχο Παρανεστίου κ. Αναστάσιο Καγιάογλου και τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου κ. Ηρακλή Αλαγκιοζίδη.

Η επίσκεψη έγινε ενόψει της έναρξης του “Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών” στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν επί του πεδίου οι υφιστάμενες επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (εστίες αναπαραγωγής και ανάπτυξης κουνουπιών, όπως στο κατάντη του ποταμού Νέστου, στο χώρο διάθεσης λυμάτων κ.λ.π.) στο Παρανέστι.

Στόχος είναι η αγαστή συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με τον Δήμο Παρανεστίου, προκειμένου να ληφθούν μέτρα περιβαλλοντικής υγιεινής και εξυγίανσης περιβάλλοντος (εργασίες όπως, εξυγίανση των κοιλοτήτων όπου συλλέγονται στάσιμα ύδατα, κ.λ.π.), που ουσιαστικά θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ευχέρειας του πολλαπλασιασμού των κουνουπιών  και επομένως στη μείωση του πληθυσμού αυτών, προς όφελος: της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος.

Paranesti koynoypia

Από την επίσκεψη του κ. Παπαδόπουλου στο Παρανέστι

Τα κουνούπια είναι διαβιβαστές λοιμογόνων παραγόντων για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών, ενώ σημαντικά δυσμενείς είναι και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσμοί κουνουπιών. Η εμφάνιση μάλιστα κατά τα τελευταία έτη περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, καθώς και η ύπαρξη κινδύνου εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με κουνούπια (π.χ. ιών Zika, Chikungunya, Δάγκειου πυρετού), καταδεικνύουν την ανάγκη της οργάνωσης και έγκαιρης εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης των εντόμων αυτών.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των νόσων που μεταδίδονται με κουνούπια βασίζεται στη μείωση του πληθυσμού τους, μέσω του περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους και στην παρεμπόδιση της επαφής μεταξύ διαβιβαστών και ανθρώπων.

Κάθε έτος, καλούνται οι Περιφέρειες μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών τους να εκπονήσουν «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Καταπολέμησης Κουνουπιών», σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακών Ενοτήτων, εξασφαλίζοντας εγκαίρως τις πιστώσεις.

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντας επιτυχίας ενός τέτοιου προγράμματος, που σκοπό έχει την αντιμετώπιση των κουνουπιών και κατ’ επέκταση την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων από αυτά σε μια περιοχή, είναι η στενή συνεργασία των Περιφερειακών Ενοτήτων που υλοποιούν τα εν λόγω προγράμματα και των Δήμων, οι οποίοι οφείλουν να συνδράμουν στη λήψη μέτρων για την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, την εξυγίανση του περιβάλλοντος, κλπ., προς επίτευξη των κοινών στόχων.

Εξέχουσα σημασία έχει η  εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής υγιεινής και εξυγίανσης του περιβάλλοντος, με τα οποία επιτυγχάνεται ο περιορισμός ή η εξάλειψη, όπου είναι δυνατόν, των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών (στάσιμα νερά). Τα μέτρα αυτά είναι από τα σημαντικότερα, καθώς προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος ελαχιστοποιώντας την ευχέρεια του πολλαπλασιασμού τους και επομένως μειώνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης των υψηλών πληθυσμών τους, για μεγάλο διάστημα, χωρίς τη χρήση βιοκτόνων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που βρίσκονται γύρω από τις κατοικημένες περιοχές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι : “Η μελέτη, καταγραφή και αντιμετώπιση των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγιεινής των κατοίκων του Παρανεστίου. Όχι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν, πλέον χωρίς κουνούπια, το μοναδικό σε φυσικό κάλλος οικοσύστημα του ποταμού Νέστου”.