Home > Πρώτο Θέμα > Δωρεά προμελετών της Raycapγια ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Δράμας-Η εταιρεία Raycap για τον εκσυγχρονισμό της πόλης!

Δωρεά προμελετών της Raycapγια ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Δράμας-Η εταιρεία Raycap για τον εκσυγχρονισμό της πόλης!

Η εταιρεία Raycap για τον εκσυγχρονισμό της πόλης!

Δωρεά προμελετών της Raycap

για ολοκληρωμένη ανάπλαση

κοινόχρηστων χώρων της Δράμας

Η δωρεά πέρασε με ομόφωνη απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας

Οι επιφυλάξεις των αντιπολιτεύσεων για το μέλλον

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΙΑ ΝΕΑ μεγάλη δωρεά από την εταιρεία  Raycap και το Δραμινό επιχειρηματία κ. Κώστα Αποστολίδη, έρχεται να δώσει μια νέα διάσταση στην πόλη της Δράμας στο μέλλον. Πρόκειται για μια νέα σημαντική δωρεά προμελετών που ετοιμάζει η εταιρεία Raycap, μέσω των οποίων θα προβλέπεται η ανάπλαση διαφόρων κοινόχρηστων χώρων στο κέντρο της πόλης της Δράμας.

Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας στις 20 Οκτωβρίου 2021, πέρασε ομόφωνα αν και με παρατηρήσεις, αποδοχή δωρεάς και έγκριση εκπόνησης τεχνικών προμελετών για το έργο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων του  κέντρου της πόλης της Δράμας».

Η εταιρεία Raycap, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να προβεί στη δωρεά προς το Δήμο Δράμας των απαιτούμενων μελετών, όπως: Τοπογραφική μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη, Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Υδραυλική μελέτη των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτλ. για μια ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της πόλης, στην Κοινότητα του Δήμου Δράμας.

Σύμφωνα με την αποδοχή της δωρεάς, «οι αμοιβές θα καταβληθούν απευθείας από το δωρητή στον οικονομικό φορέα – πάροχο  υπηρεσιών που θα αναλάβει την εκτέλεση των αναγκαίων υπηρεσιών, ενώ καμία αμοιβή ή οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα και εύνοια δεν πρόκειται να παρασχεθεί στο δωρητή ή στην ομάδα μελέτης εξαιτίας της δωρεάς αυτής, πλην της δημόσιας δήλωσης ευχαριστίας ή ανάλογης ηθικής επιβράβευσης, που θα γίνει με απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου Δράμας».

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί εδώ  ότι, για να  υπάρξουν πλήρεις μελέτες στη συνέχεια, θα πρέπει να συνεχίσει ο Δήμος τα υπόλοιπα, ενώ προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα, θα πρέπει να ενταχθούν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ, ένα δεύτερο έργο ΒΑΑ το οποίο θα ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια, αλλά και μέσω μελλοντικών προγραμμάτων όπως το «Φιλόδημος» ή το «Αντ. Τρίτσης» του Υπ. Εσωτερικών και άλλα. Πράγμα που σημαίνει ότι, για να μπορέσουν όλα αυτά να υλοποιηθούν ίσως και αν κάποτε, θα περάσουν μερικά χρόνια.

Το αντικείμενο των μελετών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σχετικά με τη δωρεά, αυτή θα περιλαμβάνει τρία τμήματα ως υποέργα, τα οποία θα έχουν αυτοτέλεια, με ανεξάρτητο προϋπολογισμό το κάθε ένα από αυτά. Ο διαχωρισμός του έργου σε αυτοτελή τμήματα, έχει ως σκοπό την διατήρηση των προϋπολογισμών των υποέργων σε επίπεδα τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητηθεί εργαλείο χρηματοδότησης για την κατασκευή τους, βάσει των έως τώρα δεδομένων από αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία και την εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου Δράμας σε παρεμφερείς πράξεις.

Τα τρία τμήματα- υποέργα που θα μελετηθούν αυτοτελώς και θα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας» περιγράφονται παρακάτω:

Υποέργο 1 – Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται και η οδός Εθνικής Αμύνης από την Πλατεία Ελευθερίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου.

Υποέργο 2 – Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Δράμας

Υποέργο 3 – Ανάπλαση οδού Εθνικής Αμύνης. (Πρoκαταρκτική μελέτη).

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται η οδός Εθνικής Αμύνης από τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, περιλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους της πόλης, εκατέρωθεν αυτής. Για τα υποέργα αυτά ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που διαμορφώνεται κατά τη σύνταξη των μελετών, θα μπορεί να γίνει σύμπτυξη τμημάτων τους ή περαιτέρω κατάτμησή τους, έτσι ώστε οι οριστικοί προϋπολογισμοί που θα προκύψουν να έχουν εύλογη τιμή για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση τους.

Όπως επίσης αναφέρεται, οι μελέτες αυτές θα συνταχθούν στο στάδιο της προμελέτης, δηλαδή της σύλληψης της ιδέας γα το επιθυμητό αποτέλεσμα και την αποτύπωσή του σε  κατάλληλα μέσα.

Επειδή η εταιρεία Raycap διενεργεί τις μελέτες αυτές μέσω μελετητικού γραφείου στην Βρετανία, αυτές θα είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τμήματά της να υποβληθούν και στην ελληνική γλώσσα.

Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους των απαιτούμενων τίτλων σπουδών, που  έχει την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη την στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

Μελέτες χωρίς εφαρμογή

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η αντιπολίτευση που συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας, ψήφισε θετικά το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοποίηση των μελετών αυτών στη συνέχεια.

Από την πλευρά του, εκ μέρους της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «πόλη+ζωή» ο κ. Μλεκάνης, ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας ότι, «δεν  υπάρχει περίπτωση να σου δωρίζουν κάτι και να αρνείσαι να το παραλάβεις».

Παρ’ όλα αυτά, επεσήμανε ότι «μας έχουν δωρίσει και την προμελέτη της ανάπλασης της 19ης Μαΐου χώρια, μας έχουν δωρίσει και την προμελέτη της καπναποθήκης Περδίκκα και παρ’ ότι ξοδεύτηκαν χρήματα για να προετοιμαστούν αυτές, παραμένουν αχρησιμοποίητες και στην  ουσία δεν έχουν στον ορίζοντα τουλάχιστον προβλεπόμενη αξιοποίηση».

Όπως τόνισε ο ίδιος, «καλό θα ήταν για έργα που η υλοποίησή τους απαιτεί αρκετό χρόνο, η συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες να προηγείται ούτως ώστε να υπάρχει δέσμευση όσο το δυνατό μεγαλύτερη μεταξύ των παρατάξεων. Διότι σήμερα μιλάμε για μια προμελέτη της οποίας θα πρέπει να ακολουθήσει μελέτη και πολλά ακόμα θα πρέπει να ακολουθήσουν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε με θητεία αιρετοί, υπό την αίρεση δηλαδή της ψήφου των Δραμινών, και είναι κρίμα να συζητάμε και να αποδεχόμαστε προμελέτες ή και μελέτες για τις οποίες κάποιος έχει την ευχαρίστηση και την ευαρέσκεια να πληρώσει και εμείς να μην τις χρησιμοποιούμε, γιατί δεν έχουμε συζητήσει πιο πριν για την προτεραιότητα και για την σκοπιμότητα με την οποία πρέπει να σχεδιάζεται κάτι».

Ο Δήμος να προγραμματίζει το μέλλον

Με τη σειρά τους, τα μέλη της παράταξης «Project Δράμα 2020» κ.κ. Τσιαμπούσης και Χρυσοχοΐδης, ψήφισαν θετικά υπέρ της αποδοχής της δωρεάς, σημείωσαν όμως ότι, «σε κάθε περίπτωση ο Δήμος είναι αυτός που θα έπρεπε να προγραμματίζει το μέλλον αυτής της πόλης και των χωριών του, και αυτός και πάνω σε αυτό, να έρχεται σε συνεννόηση με τους ευεργέτες, οι οποίοι ούτως ή άλλως αυτό που κάνουν, το κάνουν επειδή θέλουν να βρουν μια καλύτερη Δράμα και εμείς να τους δείχνουμε τι πραγματικά χρειάζεται αυτός ο τόπος. Γιατί, μην ξεχνάμε, ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι εδώ και να έρχονται και να βλέπουν και οι ίδιοι τα προβλήματα, αλλά εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν ως Δήμος. Οπότε, εδώ γίνονται ανάποδα τα πράγματα, και φυσικά αυτό οφείλεται στο ότι είναι ανεπαρκής η δημοτική αρχή, και αποδεχόμαστε τις δωρεές στα κομμάτια που επιλέγουν οι ίδιοι οι ευεργέτες. Και ευτυχώς που γίνεται αυτό γιατί αλλιώς δεν θα γινότανε σχεδόν τίποτα στον Δήμο».