Home > νέα > Εγκεκριμένη χρηματοδότηση5.299.200 ευρώ για 2.087επιχειρήσεις στο Ν. Δράμας-Στοιχεία απορρόφησης από τον ΕΦΕΠΑΕ στην ΑΜΘ

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση5.299.200 ευρώ για 2.087επιχειρήσεις στο Ν. Δράμας-Στοιχεία απορρόφησης από τον ΕΦΕΠΑΕ στην ΑΜΘ

Στοιχεία απορρόφησης από τον ΕΦΕΠΑΕ στην ΑΜΘ

Εγκεκριμένη χρηματοδότηση

5.299.200 ευρώ για 2.087

επιχειρήσεις στο Ν. Δράμας

12.284 επιχειρήσεις εγκρίθηκαν στην ΑΜΘ και έχει εγκριθεί δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ

 

 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκονται ακόμα, αλλά με σημαντική βελτίωση της απορρόφησης οι διαδικασίες διαχείρισης των κορωνοαποζημιώσεων χωρίς επιστροφή από τον ΕΦΕΠΑΕ Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Πρόκειται για το γνωστό πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στα πλαίσια της ενίσχυσης επιχειρήσεων στην επικράτεια της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, που οι επιχειρηματίες έχουν υποβάλει αιτήσεις από το φθινόπωρο του 2020.

Αναλυτικά στοιχεία για τις μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις των επιχειρήσεων στο Νομό Δράμας, είχε δημοσιεύσει ο «Πρωινός Τύπος» στις 9 Οκτωβρίου, ενώ ήδη χθες, ο ΕΦΕΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα νεότερα στοιχεία, τονίζοντας ότι παρουσιάζεται «σημαντική βελτίωση της απορρόφησης και των διαδικασιών διαχείρισης των δράσεων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις στο 1ο τρίμηνο λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ».

Όπως αναφέρεται μάλιστα και σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την συμπλήρωση τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης του διαχειριστικού έργου «παρέχοντας μια αναγκαία ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας».

Όπως ανακοινώνεται λοιπόν από τον ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, «σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και του ΕΠΑνΕΚ στο διάστημα αυτών των τριών μηνών επιτεύχθηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

  1. Δράση ΑΜΘ 100 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19».

Α) Εκκίνησε και ολοκληρώθηκε από το υποκατάστημα στο πλαίσιο της δράσης η αξιολόγηση 15.199 Αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν έως και 30/9/21.

Στις 11/10/21 η Περιφέρεια ΑΜ&Θ δημοσίευσε την 3 η απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις (Δικαιούχοι) που εντάχθηκαν θα πρέπει εντός του επόμενου εξαμήνου και έως την 01.05.2022 να υποβάλλουν αίτημα καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης.

Για τις επιχειρήσεις που έχει απορριφθεί το αίτημα τους υπενθυμίζεται ότι έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης προς εκ νέου εξέταση από τον ΕΦ, έως την 01.11.2021 και ώρα 15.00 μμ ή υποβολής ένστασης».

Η κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πλέον έχουμε την παρακάτω κατανομή ανά Π.Ε. στην ΑΜΘ.

Π.Ε. Καβάλας

Πλήθος υποβολών: 3.045.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 8.246.500 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 2.387.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 6.264.600 ευρώ.

Θάσος

Πλήθος υποβολών: 1.243.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 2.656.200 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 1.020.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 2.142.100 ευρώ.

Π.Ε Δράμας

Πλήθος υποβολών: 2.579.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 6.872.300 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 2.087.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 5.299.200 ευρώ.

Π.Ε. Ξάνθης

Πλήθος υποβολών: 2.433.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 8.105.225 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 1.992.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 6.292.525 ευρώ.

Π.Ε. Ροδόπης

Πλήθος υποβολών: 2.524.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 6.428.000 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 2.058.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 5.094.200 ευρώ.

Π.Ε. Έβρου

Πλήθος υποβολών: 3.375.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 8.895.605 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 2.740.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 6.926.000 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ:

Πλήθος υποβολών: 15.199.

Αιτούμενη δημόσια δαπάνη: 41.203.830 ευρώ.

Πλήθος ενταγμένων επιχειρήσεων: 12.284.

Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη: 31.018.625 ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταθεί συνολικά στη Δράση 21.184 επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 54.414.825 ευρώ.

Έως και 13 Οκτωβρίου, έχουν ολοκληρωθεί 2.617 έλεγχοι αιτήσεων και έχουν εκταμιευθεί 6.560.191 ευρώ.

Δράσεις ΕΠΑνΕΚ

Για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ο απολογισμός έργου του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στη διάρκεια της τρίμηνης λειτουργίας του αποτυπώνεται συνοπτικά ως εξής: εκταμιεύσεις 3.599.317,11 ευρώ για τις ενέργειες, Επιστολές Ελλείψεων Αιτημάτων Δικαιούχων, Εκθέσεις Πιστοποίησης Δαπανών, Αξιολόγηση Αιτημάτων Τροποποίησης, Επιτόπιες Επαληθεύσεις σε επιχειρήσεις και Αιτήματα Πίστωσης για καταβολή ΔΔ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι επιπλέον των ανωτέρω, με αποκλειστική εργασία του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχουν ενταχθεί στη δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών» 807 επιχειρήσεις της ΑΜΘ και έχουν ήδη καταβληθεί 5.275.343 €.

Στη Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων, στο τρίμηνο λειτουργίας του υποκαταστήματος εκταμιεύθηκαν 124.660,80€ σε 82 επιχειρήσεις της Σαμοθράκης και της Θάσου συνολικά, ενώ αναμένεται η πληρωμή επιπλέον 41.691,61€ για 4 επιχειρήσεις των δυο νησιών.

Στην τρέχουσα φάση υποβολών στο μέτρο (1η αίτηση για το 2021), η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11/10/21, υποβλήθηκαν 80 αιτήσεις προς χρηματοδότηση, με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 128.946,51 €.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτων Μαρλαφέκας: «Αναλάβαμε ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι προχωρά στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που το σύνολο του διαχειριστικού έργου, απαρτιζόμενο από πολλαπλές δράσεις, μεταφέρεται από ένα φορέα σε έναν άλλο και αυτό υλοποιείται με επιτυχία, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που είχε μια τέτοια απόφαση.

Η θετική εικόνα που καταγράφεται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και βασίζεται στην αποφασιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, την καλή συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές αρχές, την πλήρη στήριξη της διοίκησης του ΕΦΕΠΑΕ και φυσικά τη συστηματική εργασία των στελεχών του υποκαταστήματος, τους οποίους και ευχαριστώ για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν. Ασφαλώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».