Home > Νέα > Ειδική μελέτη για επισκευή στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Δράμας

Ειδική μελέτη για επισκευή στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Δράμας

Ειδική μελέτη για επισκευή στο κτίριο

του Εργατικού Κέντρου Δράμας

 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ενέκρινε την ανάδειξη μειοδότη, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση «ειδικής μελέτης ελέγχου της θεμελίωσης και ανωδομής του κτιρίου του Εργατικού Κέντρου Δράμας», το οποίο είναι ιδιοκτησίας του.

Σκοπός της ειδικής αυτής μελέτης, είναι η επισκευή του κτιρίου. Η συνολική δαπάνη της μελέτη είναι 9.350 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 11.594 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Η επιχείρηση που αναδείχθηκε από τον σχετικό διαγωνισμό είναι η «ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ».

Η μελέτη θα περιλαμβάνει: Έλεγχο νομιμότητας του κτιρίου. Τεχνικό έλεγχο της θεμελίωσης του κτιρίου καθώς και έλεγχο της ανωδομής αυτού, χωρίς τραυματισμό των δομικών στοιχείων του φορέα (σκυρόδεμα και οπλισμός), με σύγχρονες μεθόδους.

Τεχνική Έκθεση με καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου και συσχετισμού αυτών με τη μελέτη ανέγερσης του κτιρίου.

Μελέτη βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την επισκευή και αποκατάσταση κυρίως της θεμελίωσης αυτού (σχέδια, τεύχος μελέτης).

Σύνταξη τευχών για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου με τίτλο: «επισκευή και αποκατάσταση θεμελίωσης του κτιρίου του Ε.Κ. Δράμας» (ήτοι: προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων, απαιτούμενα σχέδια, εκτός της διακήρυξης και της προκήρυξης του έργου). Στα τεύχη θα περιληφθούν οι προκύπτουσες από την παραπάνω διαδικασία επεμβατικές εργασίες στη θεμελίωση του κτιρίου, καθώς και όποιες προκύψουν για τον φορέα και γενικά για την επισκευή αυτού.

Έκδοση της απαιτούμενης άδειας δόμησης για την εκτέλεση των εργασιών, με τη συνδρομή και της Τεχνικής Υπηρεσίας, συντάσσοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς τούτο.