Home > Νέα > Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Δράμας Σύμφωνο συνεργασίας Επιμελητηρίων για μουσικά πνευματικά δικαιώματα

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Δράμας Σύμφωνο συνεργασίας Επιμελητηρίων για μουσικά πνευματικά δικαιώματα

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Δράμας

Σύμφωνο συνεργασίας Επιμελητηρίων

για μουσικά πνευματικά δικαιώματα

 

 

Tο Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι τη Δευτέρα,                     6 Φεβρουαρίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, υπεγράφη  Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – «η  Αυτοδιαχείριση».

Η συμφωνία αυτή έρχεται να ρυθμίσει το τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων για το διάστημα 2018-2022 και αφορά στην έκδοση της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής την οποία προμηθεύονται οι επιχειρήσεις.

Το εν λόγω Σύμφωνο Συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς πρωτοβουλιών της ΚΕΕΕ, μέσω της Θεματικής Επιτροπής Πνευματικών-Συγγενικών Δικαιωμάτων, και είναι η δεύτερη η οποία πραγματοποιείται, μετά από τη συμφωνία για τα συγγενικά δικαιώματα με τη GEA, η οποία έλαβε χώρα στις 9 Ιουνίου 2022 στα γραφεία της KEEE.

Στόχος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων οι οποίες θα επιτρέψουν την ομαλή συνεργασία και τη λειτουργία προς όφελος όλων των εμπλεκομένων – επιχειρήσεων και δικαιούχων των πνευματικών δικαιωμάτων, στιχουργών, μουσικοσυνθετών κ.ο.κ. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου και ανάπτυξης, ενώ θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας.

Βασικά σημεία της συμφωνίας ΚΕΕΕ με ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

  1. Έκπτωση 30% στα δικαιώματα ετών 2018, 2019, 2020, 2021.
  2. Έκπτωση 10% στα δικαιώματα έτους 2022.
  3. Τα δικαιώματα υπολογίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα αμοιβολόγια.
  4. Επιπλέον έκπτωση 5% επί του συνολικού ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής όλων των ετών.
  5. Δυνατότητα εξόφλησης σε άτοκες μηνιαίες δόσεις: για οφειλές από 300-1.000 ευρώ έως 6 δόσεις, από 1.000-2.000 ευρώ έως 9 δόσεις, για άνω των 2.000 ευρώ έως 12 δόσεις. εξόφληση ΦΠΑ τιμολογίου και πρώτη δόση την ημερομηνία προσχώρησης.
  6. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλεκτικής ρύθμισης κάποιων ετών για την ωφέλεια από τα ανωτέρω.
  7. Παραίτηση από τυχόν διεκδικήσεις πριν την 01/01/2018.
  8. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή υποβολής μήνυσης, υπάρχει δυνατότητα προσχώρησης, με επιβάρυνση των δικαστικών εξόδων: 300 ευρώ + ΦΠΑ για προσχωρήσεις 10 ημέρες προ της προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων ή εκδίκασης της μήνυσης και 500 ευρώ + ΦΠΑ για προσχωρήσεις μετά από την κατάθεση προτάσεων ή την έκδοση απόφασης επί της μήνυσης. Σε περίπτωση προσχώρησης μετά από την έκδοση απόφασης επί της αγωγής, αυτή εκτελείται κανονικά και η προσχώρηση επιτρέπεται μόνο για τα έτη που δεν περιλαμβάνονται στην αγωγή.
  9. Για να επωφεληθεί ένα μέλος από όλα τα παραπάνω πρέπει να κάνει την αίτηση, να στείλει την βεβαίωση από το επιμελητήριο και να είναι συνεπής με τις δόσεις, δηλαδή να μην καθυστερεί πάνω από 30 ημέρες, διαφορετικά η ρύθμιση χάνεται και η άδεια ανακαλείται.
  10. Τυχόν δικαστικές αποφάσεις κατά μελών που προσχωρούν στη συμφωνία εκτελούνται κανονικά και δεν δύνανται να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Διαδικασία εφαρμογής ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΕΕΕ 

Βήμα 1

Ο επωφελούμενος χρήστης προσχωρεί στο από 6-2-2023 σύμφωνο συνεργασίας, αφού προηγουμένως έχει αποσταλεί στην Αυτοδιαχείριση βεβαίωση του Επιμελητηρίου όπου ανήκει σχετικά με την πιστοποίηση της ιδιότητας του εν λόγω χρήστη ως μέλους του Επιμελητηρίου, αφού προηγουμένως το μέλος έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του στο Επιμελητήριο για το τρέχον έτος, με τους εξής τρόπους:

Α. Είτε εισέρχεται στο site της Αυτοδιαχείρισης και συμπληρώνει τη σχετική φόρμα ή επικοινωνεί με την Αυτοδιαχείριση ή με προστηθέντα της μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς είτε συμπληρώνει τη σχετική αίτηση σε επίσκεψή του από αντιπρόσωπο.

Β. Είτε το δηλώνει σε εκπρόσωπο της Αυτοδιαχείρισης ή σε προστηθέντα της που επικοινωνεί μαζί του τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail.

Γ. Είτε το δηλώνει μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς στην ΚΕΕΕ ή το Επιμελητήριο όπου ανήκει και εκείνοι προωθούν τη σχετική δήλωση στην Αυτοδιαχείριση ή σε προστηθέντα της.

Βήμα 2

Εντός 24 ωρών από της γνωστοποίησης της δήλωσης προσχώρησης στο παρόν από τον χρήστη και σε κάθε περίπτωση από την περιέλευση αυτής στην Αυτοδιαχείριση, αποστέλλεται απάντηση στον χρήστη με πιστοποίηση της αποδοχής ένταξης στο σύμφωνο συνεργασίας, τον υπολογισμό της συνολικής οφειλής, των τρόπων εξόφλησης αυτής και λοιπές σχετικές οδηγίες.

Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τη δήλωση του χρήστη, αποστέλλεται αιτιολογημένη απάντηση με τους λόγους διαφωνίας και άρνησης αποδοχής της δήλωσης και λαμβάνει χώρα επικοινωνία τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail με σκοπό την επίλυση των διαφωνιών και την ένταξη του χρήστη στο σύμφωνο συνεργασίας. Σε περίπτωση ανάγκης, ενεργοποιείται η Επιτροπή του άρθρου 6 του συμφώνου συνεργασίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών.

Βήμα 3

Ο χρήστης προβαίνει σε εξόφληση της οφειλής ή σε καταβολή της πρώτης δόσης πλέον του ΦΠΑ επί του τιμολογίου της συνολικής οφειλής και εντός της τρέχουσας εργάσιμης ημέρας λαμβάνει μέσω e-mail το τιμολόγιο και τη μη αποκλειστική άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής.

H αίτηση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Αυτοδιαχείρισης https://www.autodia.gr/

Πληροφορίες: ΟΣΔ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τμήμα Δημόσιας Εκτέλεσης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(Τηλ. 210 32151278, email: pubperf@autodia.gr)