Home > νέα > Η Ένωση Κυριών Δράμας – ΣΑΦ και ο Δήμος Δράμας συμμετέχουν στα βραβεία «Bravo Sustainability Awards 2019» Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού

Η Ένωση Κυριών Δράμας – ΣΑΦ και ο Δήμος Δράμας συμμετέχουν στα βραβεία «Bravo Sustainability Awards 2019» Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού

 Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού

Η Ένωση Κυριών Δράμας – ΣΑΦ και ο

Δήμος Δράμας συμμετέχουν στα βραβεία

«Bravo Sustainability Awards 2019»

 

Της Σουζάνας Θεοδωρίδου

 Στα βραβεία «Bravo Sustainability Awards 2019», συμμετέχουν η Ένωση Κυριών Δράμας – ΣΑΦ και ο Δήμος Δράμας, και η ψηφοφορία είναι ανοιχτή στο κοινό.

Η Ένωση Κυριών Δράμας – ΣΑΦ, συμμετέχει στα φετινά βραβεία στην Θεματική Ενότητα «Ενημέρωση και Εκπαίδευση», με δυο πρωτοβουλίες, το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» και το «Mobile School». Αντίστοιχα, ο Δήμος Δράμας συμμετέχει στην Θεματική Ενότητα: «Κινητικότητα και Μεταφορές», με την πρωτοβουλία: «Ποδήλατα Φορτίου Αλλάζουν την Πόλη».

Ο θεσμός Bravo, αποτελεί τον μεγαλύτερο κοινωνικό διάλογο για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσεται στη χώρα μας, με βάση τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από Φορείς-Επιχειρήσεις-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία Πολιτών.

BRAVO 1

Τα ποδήλατα φορτίου του Δήμου Δράμας

 

  • Ένωση Κυριών Δράμας, Κοινωνικό Φροντιστήριο

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, ιδρύθηκε το 2015, και από τότε έως σήμερα αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού τομέα. Ομάδα στόχου της συγκεκριμένης δράσης, είναι τα παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του σχολείου.

Τα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα από εθελοντές δασκάλους και καθηγητές, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, καθημερινές και Σαββατοκύριακα.

Τα μαθήματα, πραγματοποιούνται σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους. Οι οικογένειες των παιδιών, υποστηρίζονται ολικά μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων που υλοποιεί ο Φορέας. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, πραγματοποιούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Η καινοτομία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, έγκειται στο γεγονός, πως δεν αφορά μόνο την φροντιστηριακή μάθηση των παιδιών αλλά και την ψυχο-κοινωνική τους αναπτέρωση.

Για το λόγο αυτό, πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις που έχουν στόχο την περιβαλλοντική συνείδηση και την οικολογία, διαγενεακές δράσεις, εκπαιδευτικούς περιπάτους στην πόλη, ενώ από το 2019 δημιουργήθηκε τμήμα παιδικής όπερας, το οποίο έχει ως στόχο την αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας των παιδιών, μετατρέποντας το τραγούδι της όπερας σε μια προσιτή και τακτική δραστηριότητα,  την εξάσκηση των αγγλικών,  την αναζήτηση ταλέντων, αλλά και την προβολή των θεραπευτικών ιδιοτήτων της εκμάθησης της όπερας.

Ο στόχος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, είναι τριπλός. Αρχικά, η φροντιστηριακή μάθηση παιδιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος και οικονομικών συνθηκών αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του σχολείου. Επιπλέον, στόχος είναι η ολική υποστήριξη των οικογενειών των παιδιών, με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, με τη διανομή ειδών ένδυσης, υπόδησης, σχολικών ειδών και την παροχή δωρεάν νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Τέλος, στόχο αποτελεί η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών αυτών, μέσω των παράλληλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο, υλοποιείται φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά, καθώς ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015. Τα τέσσερα αυτά σχολικά έτη, παρακολούθησαν μαθήματα σαράντα πέντε μαθητές κατά μέσο όρο, ενώ η δράση υποστηρίχθηκε κατά μέσο όρο από δεκαεφτά εθελοντές εκπαιδευτικούς. Κατά τα σχολικά έτη 2015-2019, πραγματοποιήθηκαν τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις ώρες Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

BRAVO 2

Το Mobile School της Ένωσης Κυριών Δράμας

  • Ένωση Κυριών Δράμας, Mobile School

Το Mobile School είναι μια τροχήλατη, πτυσσόμενη κατασκευή που φτάνει σε πλήρη έκταση τα 6 μέτρα. Είναι κατασκευασμένο από μαυροπίνακες πάνω στους οποίους τοποθετούνται εκπαιδευτικά πάνελ. Από τα 350 πάνελ που υπάρχουν, κάποια περιλαμβάνουν ασκήσεις σχολικού τύπου (όπως γλώσσα, αριθμητική κτλ.), ενώ άλλα αφορούν συζήτηση σε θεματικές της διαφορετικότητας, του ρατσισμού, της υγιεινής κ.ο.κ. Τα πάνελ, έχουν τρεις βαθμούς δυσκολίας και αλλάζουν ανά παρέμβαση.

Η δράση του Μobile School, βασίζεται στον εθελοντισμό και στην πρωτοτυπία. Η εθελοντική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας, απαρτίζεται από είκοσι εθελοντές διάφορων ειδικοτήτων (Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους κ.α.) και από έναν συντονιστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των κάθε παρεμβάσεων. Σε κάθε παρέμβαση, τουλάχιστον πέντε εθελοντές μαζί με τον συντονιστή αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν την δράση.

Το κινητό σχολείο, δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το συμβατό σχολείο γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις γίνονται μεσημεριανές ώρες. Εκτός από την εκπαίδευση, το κινητό σχολείο αλλά και οι εθελοντές έχουν ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των παιδιών. Στόχος, είναι να χτιστεί στον δρόμο μια στέρεη βάση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης. Ο βασικός στόχος του Προγράμματος, είναι η ενδυνάμωση των παιδιών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων τους και η ψυχο-κοινωνική τους αναπτέρωση, μέσα από τις παρεμβάσεις του mobile school.

Η πρωτοπορία του Mobile School, έγκειται όχι μόνο στη συνεργασία μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτών αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτών.

Η ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας, ήδη από τον Μάιο του 2015 άρχισε έρευνα με στόχο να υπολογίσει τη σχολική διαρροή στο νομό της Δράμας και τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Σε συνέχεια, με μια σειρά εκπαιδεύσεων από την ΜΚΟ PRAKSIS και από στελέχη του Mobile School Organization καθώς επίσης και με συνεχή επικοινωνία με τον Βέλγικο οργανισμό Mobile School Organization κατάφερε τόσο να εκπαιδεύσει τα στελέχη και τους εθελοντές, αλλά και να αποκτήσει ένα Mobile School τον Φεβρουάριο του 2017.

Οι πρώτες παρεμβάσεις, ξεκίνησαν ήδη από τον Ιανουάριο του 2016 πριν την απόκτηση του εργαλείου. Οι παρεμβάσεις, λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία βάση τόσο σε καταυλισμούς των Ρομά όσο και στον Δημοτικό Κήπο Δράμας.

Για τη σχεδίαση και υλοποίηση της δράσης, η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης του Mobile School, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών της Ένωσης Κυριών Δράμας, τη διαχειριστική ευθύνη, τις παρεμβάσεις συνεργάστηκαν 6 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 20 εθελοντές.

To Mobile School μόνο για το έτος 2017, έχει προσεγγίσει περισσότερα από 1500 παιδιά. Τα περισσότερα από αυτά, περιμένουν με ανυπομονησία καθώς η επιστημονική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας, αναπτύσσει το Mobile School στους χώρους των παρεμβάσεων και εκμεταλλεύονται τον διαθέσιμο χρόνο τους στην εναλλακτική εκπαίδευση του Mobile School.

Παρατηρήθηκε επίσης ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών, προσωρινή διακοπή της επαιτείας, καθώς επίσης και πιστοποίηση των εθελοντών ως street workers.

  • Δήμος Δράμας, Ποδήλατα Φορτίου Αλλάζουν την Πόλη

Το έργο, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό  3.808.645,63 € και κατανέμεται σε 20 εταίρους.

Η αυξανόμενη χρήση των ποδηλάτων φορτίου και των τρέιλερ ποδήλατων έχει τη δυνατότητα, να αλλάξει εντελώς το πρόσωπο των πόλεων μας. Τα ποδήλατα φορτίου έχουν μια εκπληκτικά υψηλή δυνατότητα για να αντικαταστήσουν το ποσοστό των μηχανοκίνητων μετακινήσεων στις αστικές περιοχές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ως εξής: 23-25% των εμπορικών παραδόσεων στις πόλεις, 50% των εμπορικών υπηρεσιών και μετακινήσεων, και 77% των ιδιωτικών μετακινήσεων  (ψώνια, αναψυχή, μεταφορά παιδιού).

Με βάση αυτό το τεράστιο δυναμικό, είναι σαφές ότι η αύξηση της χρήσης ποδηλάτου φορτίου μπορεί να επιφέρει διάφορα πλεονεκτήματα για τις πόλεις μεταξύ των οποίων: μείωση των εκπομπών και του θορύβου, αύξηση των δημόσιων χώρων και γενικά αύξηση στο επίπεδο της ποιότητα ζωής.

Επίσης μπορούν  να διαδραματίσουν  έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη μετατροπή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε δημόσιο χώρο για χρήση των πεζών. Τα ποδήλατα φορτίου μπορούν να  χρησιμοποιηθούν  ως κινητός εξοπλισμός δρόμου, ως καθίσματα για τους περαστικούς, ως μια επέκταση για ένα καφέ στο δρόμο, ως  μια κινητή παιδική χαρά ή να χρησιμοποιηθεί ως μία κινητή κουζίνα, κ.λπ.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι πόλεις που μετέχουν στο εταιρικό σχήμα θα εφαρμόσουν  μέτρα που θα επιτρέψουν περαιτέρω: τις εμπορικές και ιδιωτικές μεταφορές  και τον αστικό εξοπλισμό. Επιπλέον οι πόλεις  με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε συγκεκριμένες  εφαρμογές που θα αποτελέσουν καλές πρακτικές για λοιπές πόλεις της χώρας τους.

Ο Δήμος Δράμας, έχει συντάξει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, δίνοντας προτεραιότητα στη βάδιση και τη χρήση ποδηλάτου. Καθώς η πόλη ενδείκνυται για τη χρήση ποδηλάτων φορτίου ειδικά για τις εμπορικές επιχειρήσεις του κέντρου της πόλης, η ευαισθητοποίηση για τη χρήση τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του θορύβου, της συμφόρησης και τη μείωση των εκπομπών και κατά συνέπεια τη δημιουργία ενός ελκυστικότερου δημόσιου περιβάλλοντος.