Home > νέα > Με ενστάσεις ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για τα έργα στην Κοινότητα Δράμας για το 2020 ► Συνολικά έργα προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

Με ενστάσεις ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για τα έργα στην Κοινότητα Δράμας για το 2020 ► Συνολικά έργα προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

Κατά πλειοψηφία από το Συμβούλιο Κοινότητας Δράμας

Με ενστάσεις ψηφίστηκε το Τεχνικό

Πρόγραμμα για τα έργα

στην Κοινότητα Δράμας για το 2020

► Συνολικά έργα προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΚΑΤΑ πλειοψηφία πέρασε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Δράμας το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2019 για τα στενά όρια της πόλης. Πρόκειται για εννέα συνολικά έργα τα οποία προϋπολογίζονται στις 600.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικό δείγμα από τα έργα, αποτελεί αυτό της στεγάνωσης τμήματος της οροφής του 2ου Δημοτικού σχολείου Δράμας, για το οποίο δύο φορές υπήρξε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν δόθηκε απάντηση.

Το συγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας Δράμας, αποστέλλεται έγκαιρα προς συζήτηση και ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και τέλος εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, όπου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.

Τα έργα που προτείνονται είναι τα παρακάτω:

  1. Οδοποιία Κοινότητας Δράμας 200.000 €.
  2. Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 50.000 €.
  3. Κατασκευή WC ΑΜΕΑ στον Δημοτικό Κήπο Δράμας 20.000 €.
  4. Εργασίες αποκατάστασης στεγανότητας της στέγης της παλαιάς πτέρυγας του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας 50.000 €.
  5. Εργασίες στεγάνωσης τμήματος οροφής και επισκευής & συντήρησης στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας 40.000 €.
  6. Ανάπλαση αυλής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας 100.000 €.
  7. Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού 20.000 €.
  8. Κατασκευή στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο της Νέας Αμισού 20.000 €.
  9. Κατασκευή παιδικής χαράς στο Δημοτικό Κήπο Δράμας 100.000 €.

ΣΥΝΟΛΟ 600.000 €.

 

Η συζήτηση στο συμβούλιο

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και την ψηφοφορίας, μειοψήφησε το μέλος του σώματος κα. Γρηγορίου Χαρίκλεια, ενώ ο κ. Αποστολίδης Ιωάννης ψήφισε λευκό.

Αναλυτικότερα, η κα. Γρηγορίου καταψήφισε κυρίως δύο από τις παραπάνω προτάσεις. Την 4η πρόταση, η οποία αναφέρεται στο ζήτημα της αντικατάστασης και στεγάνωσης μέρους της οροφής του 2ου Δημοτικού σχολείου Δράμας. Όπως είπε μάλιστα, «θα έπρεπε να μας έχει δοθεί τεχνική μελέτη και πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας για το ύψος της δαπάνης αυτής», ενώ σημείωσε ιδιαίτερα ότι «έχει γίνει μια παράνομη διαδικασία αποκατάστασης μέρους της στέγης του 2ου Δ.Σ. και επειδή υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε υπόλογοι της δικαιοσύνης σε μια τέτοια ενέργεια καταψηφίζω την πρόταση».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η παράταξη «Πόλη+Ζωή» δύο φορές, σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου, ζήτησε εξηγήσεις για το συγκεκριμένο έργο από τη δημοτική αρχή, χωρίς όμως να πάρει οποιαδήποτε απάντηση.

Όπως λέχθηκε σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το έργο της στεγάνωσης μέρους της οροφής του 2ου Δημοτικού σχολείου Δράμας σε προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν από ενάμιση μήνα περίπου, χωρίς να ακολουθηθεί καμιά διαδικασία δέσμευσης ποσού ή ανάθεσης έργου σε εργολάβο. Όταν το έργο ολοκληρώθηκε, ο εργολάβος πήγε να ζητήσει τα χρήματά του και φυσικά δεν μπόρεσε να τα πάρει, γιατί δεν υπήρχε πουθενά κανένα τέτοιο έργο και καμιά ανάθεση στο όνομά του.

Η δημοτική αρχή δεν έδωσε επίσημες εξηγήσεις για το έργο, όπως ποιος και με ποιο τρόπο έδωσε εντολή για την ολοκλήρωση του έργου, ούτε και το πώς έγινε η ανάθεση. Απ’ ότι φαίνεται τελικά, τώρα η δημοτική αρχή προσπαθεί να το εντάξεις στα έργα της Κοινότητας Δράμας, προκειμένου να περάσει και εντός του 2020 να πληρωθεί ο εργολάβος.

Επίσης, η κα. Γρηγορίου καταψήφισε και την 6η πρόταση για την ανάπλαση της αυλής του 3ου Δημοτικού σχολείου, ζητώντας να γίνει ιεράρχηση βασικών αναγκών βάση της επικινδυνότητας των αύλειων χώρων των σχολείων, καθώς και μελέτη και αυτοψία των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για βελτιώσεις και διαμορφώσεις των σχολικών αυλών του 3ου, 12ου, 14ου,Δ. Σ. Ν. Αμισού και να διαμοιραστεί το ποσό στα εν λόγω σχολεία, βάση της αναγκαιότητας και προς όφελος των περισσότερων κατοίκων της Κοινότητας Δράμας. Αναπλάσεις αύλειων χώρων σχολείων μπορούν να εκπονηθούν από προγράμματα όπως το Φιλόδημο, συμπλήρωσε.

Ο κ. Αποστολίδης ψήφισε λευκό, επισημαίνοντας ότι συμφωνεί σε γενικές γραμμές συμφωνεί «με την οδοποιία με το 1ο θέμα, 2ο θέμα, 3ο θέμα. Στο 4ο θέμα στεγανότητας, έχουνε γίνει εργασίες αποκατάστασης, δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται και η αντικατάσταση στέγης αυτή τη στιγμή ή αν μπορεί να πάει σε επόμενο τεχνικό πρόγραμμα αλλά, σε κάθε περίπτωση δεν έχω αντίρρηση να γίνει και το 4ο . Στο 5ο συμφωνώ. Όσον αφορά τις αναπλάσεις, συμφωνώ ότι μπορούν να γίνουν, να χωριστούνε σε περισσότερα σχολεία, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των αύλειων χώρων. Στο 7ο συμφωνώ. Στο 8ο συμφωνώ. Στο 9ο που αφορά την παιδική χαρά πιστεύω ότι ένα τόσο μεγάλο έργο ,μπορεί να μεταφερθεί σε μεταγενέστερο τεχνικό πρόγραμμα και μπορεί να γίνουν άλλα μικρότερα έργα».

Ο κ. Ράδος ψήφισε θετικά όλες τις προτάσεις, ενώ ανέφερε σχετικά: «Το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα είναι προϊόν συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης όλων των παρατάξεων, των εκπροσώπων τέλος πάντων των παρατάξεων που μπόρεσαν και παρευρέθηκαν στις συναντήσεις που κάναμε με αυτό τον σκοπό, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο αφενός θα επιλύει κάποια προβλήματα που υπάρχουνε σε κτίρια και όχι μόνο της Δράμας, της Κοινότητας Δράμας και κατά δεύτερον ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί σίγουρα δεν είναι στο μέγιστο βαθμό, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερο θα ικανοποιεί όλο το συμβούλιο χωρίς να υπάρχουνε η διαμόρφωση αυτή και η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έγινε φυσικά μέσα από μία διαδικασία συζήτησης, συνδιαλλαγής απόψεων και προτάσεων όπως είθισται και όπως έπρεπε να γίνει, μερικές εντάσεις, ωστόσο πάντα με γνώμονα το καλό της πόλης μας, το καλό της κοινότητας, την ομαλή διεξαγωγή του συμβουλίου της κοινότητας και όχι προσωπικές ή άλλες παρεμβολές».

Τέλος ο κ. Καΐκης ψήφισε θετικά, επισημαίνοντας ότι συμφωνεί με το σύνολο των προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα ενώ τόνισε: «Να πω και εγώ όπως είπαν κι άλλοι προλαλήσαντες ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα όσα έχουμε στο μυαλό μας και όλα όσα υπάρχουνε σαν ανάγκες στην κοινότητα Δράμας, τα λεφτά είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με τα προβλήματα και επίσης όλα τα λεφτά να είχαμε πάλι νομίζω τα προβλήματα δε θα μπορούσαν με τη μία να λυθούν όλα».