Home > νέα > Επέκταση του δικτύου ελέγχου διαρροών της ΔΕΥΑ Δράμας με 29 σταθμούς

Επέκταση του δικτύου ελέγχου διαρροών της ΔΕΥΑ Δράμας με 29 σταθμούς

Έργο συνολικής αξίας 1.735.714 ευρώ από το ΠΕΠ ΑΜΘ

Επέκταση του δικτύου ελέγχου διαρροών

της ΔΕΥΑ Δράμας με 29 σταθμούς

► Οι 29 σταθμοί θα ελέγχουν τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης στα χωριά του Δήμου

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΣΤΑ ΜΕΣΑ Απριλίου 2019, ο «Πρωινός Τύπος» είχε δημοσιεύσει σχετικό άρθρο, σύμφωνα με το οποίο είχαν ξεκινήσει οι προσπάθειες επέκτασης του δικτύου ελέγχου διαρροών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας από τη ΔΕΥΑΔ.

Όπως τόνιζε τότε στον «Π.Τ.» ο  πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ κ. Χατζηγιάννης, πρόκειται για ένα δίκτυο 29 νέων σταθμών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, οι οποίοι θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα ελέγχουν τα σημεία διαρροών στις περιοχές αυτές. Οι σταθμοί αυτοί θα περιλαμβάνουν μια κεντρική πλατφόρμα, η οποία θα ελέγχεται από το κεντρικό αντλιοστάσιο.

Τα νεότερα είναι ότι, ο διαγωνισμός εκείνος έχει ολοκληρωθεί και ήδη αυτές τις ημέρες, ο ανάδοχος θα υπογράψει την σύμβαση του έργου με το Δήμο Δράμας. Πρόκειται για έργο συνολικής αξίας 1.735.714 ευρώ με το οποίο η δημοτική επιχείρηση της ΔΕΥΑ προσδοκά να ελέγξει τα προβλήματα διαρροών στις κοινότητες του Δήμου Δράμας αφού μέσα στην πόλη το σύστημα αυτό είναι ήδη εγκατεστημένο.

DEYAD XHROPOTAMOS

Στο πλαίσιο λειτουργίας της επέκτασης του συστήματος θα υπάρχουν έξω από κάθε κοινότητα του Δήμου Δράμας μηχανισμοί μετρητών που θα ελέγχουν την ποσότητα νερού που στέλνει το αντλιοστάσιο σε σχέση με την ποσότητα που τελικά κοστολογεί η ΔΕΥΑΔ. Η διαφορά που τυχόν θα υπάρχει μεταξύ των δυο μεγεθών θα δείχνει και την απώλεια νερού που μπορεί να προκύπτει από διαρροές του δικτύου ή παράνομες δραστηριότητες.

Οι άνθρωποι της ΔΕΥΑΔ εκτιμούν ότι το έργο θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την δημοτική επιχείρηση, όσο και για τον τελικό καταναλωτή.

Όπως εξηγεί σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος, η χρηματοδότηση αυτή έχει ενταχθεί στην σχετική πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης και συνολικά περιλαμβάνει:

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού είκοσι εννέα (29) τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, λειτουργία αντλιών κλπ) οι οποίες θα παρακολουθούνται ασύρματα από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).

– Προμήθεια φορητού εξοπλισμού διαρροών (Φ.Σ.Ε.) αποτελούμενο από:

–  μία (1) διάταξη προγραμματισμού PLC και Data Logger,

– δέκα (10) διατάξεις In-line παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου,

–  ένα (1) φορητό μετρητή παροχής και

– δύο (2) διατάξεων επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών

–  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.),

– Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,

– Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία.

DEYAD ERGA (1)

–  Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3 μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Οι θέσεις των σταθμών ελέγχου έχουν επιλεγεί για την παρακολούθηση των τοπικών διαμερισμάτων που έως τώρα δεν διέθεταν αντίστοιχα συστήματα και συγκεκριμένα τους οικισμούς : Αγ Σάββα , Κουδουνιων, Μικροχωριου, Καλού Αγρού, Μυλοποτάμου, Υδατοπυργου Μυλοποτάμου, Νικοτσαρα, Μοναστηρακιου, Ταξιαρχών, Καλλιφυτου, Ξηροποταμου Θέση Αμπέλια, Πανοραματος, Γεωτρηση πρώην Συνδέσμου Μαυροβατου, κ.α.

Με την αναμενομένη ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Δράμας – ζώνη 2» η ΔΕΥΑΔ θα έχει ολοκληρώσει την αλλαγή όλου του δικτύου ύδρευσης της Δράμας καθώς και την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για την παρακολούθηση των διαρροών καθώς και αυτοματοποιημένης μέτρησης των ποιοτικών του χαρακτηριστικών.