Home > Νέα > Το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ για την Παγκόσμια Ημέρα  Περιβάλλοντος που εορτάζεται σήμερα 5 Ιουνίου, εξέδωσε το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ.

Το μήνυμα του ΓΕΩΤΕΕ,  αναφέρεται αρχικά ότι, για την «πρωτοφανή επίθεση που ασκείται στο περιβάλλον και στους ανανεώσιμους και μη φυσικούς πόρους, είναι χαρακτηριστικό πλέον γνώρισμα του ανθρώπινου πολιτισμού του 20ου και 21ου  αιώνα. Στις μέρες μας μάλιστα το εν λόγω ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία, λόγω του παγκόσμιου προβλήματος της ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος, που συμβαίνει είτε με συστηματικό και εις γνώση μας τρόπο είτε ως συνέπεια ατυχημάτων με τοπικές αλλά και παγκόσμιες επιπτώσεις για το Φυσικό Περιβάλλον».

Το μήνυμα του ΓΕΩΤΕΕ, κάνει μια ιστορική αναφορά από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι σήμερα, μιλάει για την υπερβολική κατανάλωση του φυσικού περιβάλλοντος, για την μονοκαλλιέργεια και την υπερβόσκηση, για τη μείωση ή υποβάθμιση του ωφέλιμου εδάφους αλλά και του υπεδάφους εξαιτίας των εκχερσώσεων και των εκτεταμένων εκμεταλλεύσεων αντίστοιχα, καταστροφή του υδάτινου πλούτου και των ποταμών κ.α. και επισημαίνει:

«Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά σήμερα μια νέα διάσταση. Η εκβιομηχάνιση έχει επεκταθεί σημαντικά σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη και έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, αφού άλλωστε μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και μπορεί πλέον να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουμε δημιουργήσει λόγω της βιομηχανικής και όχι μόνο ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως λόγω αυτής της δραστηριότητας η περιεκτικότητα σε CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία 200 έτη περισσότερο απ’ ότι είχε αυξηθεί τα προηγούμενα 20.000 χρόνια επιτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Μεγάλες καταστροφές έχει όμως υποστεί και ο δασικός πλούτος της χώρας μας. Πριν από 100 χρόνια τα δάση κάλυπταν το 50% της επιφάνειας της, σήμερα καλύπτουν μόνο το 12%. Πυρκαγιές, εκχερσώσεις, ανεξέλεγκτη βόσκηση, διάβρωση, νόμοι και δασική πολιτική ήταν οι βασικοί παράγοντες».

 

Χρήση φυτοφαρμάκων

Αναφερόμενο στο ζήτημα της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων επισημαίνει τους μεγάλους κινδύνους:

«Σε ότι αφορά τη γεωργική γη, είναι ορατοί πλέον οι κίνδυνοι παγκοσμίως από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων τοξικών ουσιών τόσο στο έδαφος όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, στην πανίδα, στις θάλασσες, στις λίμνες και στα ποτάμια. Αν και για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι κάποια μέτρα άρχισαν να λαμβάνονται ιδίως σε επίπεδο Ε.Ε. και εφαρμόζονται με τη βοήθεια των Γεωτεχνικών για να αποτραπούν επικίνδυνες καταστάσεις, δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε το ίδιο και για τον χείριστο εχθρό της Ελληνικής γεωργικής γης, που δεν είναι άλλος από την αλόγιστη αλλαγή της χρήσης αυτής. Έχουμε χρέος στη νέα γενιά της Ελλάδας να αφήσουμε γόνιμη και εύφορη γη για να την αξιοποιήσει στο διηνεκές, τώρα μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης που ο πρωτογενής τομέας συμβάλει ενεργά στην έξοδο μας από την κρίση».

 

70 φορές περισσότερη ενέργεια

Ο σύγχρονος άνθρωπος σε σχέση με παλαιότερα, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερες ενέργειες για να επιβιώσει και το ΓΕΩΤΕΕ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για να καλύψει ο σημερινός άνθρωπος τις βιοτικές του ανάγκες, χρειάζεται 70 φορές περισσότερη ενέργεια απ’ τον πρόγονό του των προϊστορικών χρόνων. Γεγονός που δημιουργεί επιτακτική την ανάγκη για την ορθολογική αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι η ηλιακή, η αιολική και η γεωθερμική.

Κι όμως, αν ήξερε ο σύγχρονος άνθρωπος τις πολύτιμες υπηρεσίες που αφιλοκερδώς και απρόσκοπτα μας παρέχει το περιβάλλον, τότε είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρούσε πολλές από τις απόψεις του για τον τρόπο χρήσης του. Το περιβάλλον δεν είναι ξεκομμένο από τον άνθρωπο, τις δραστηριότητες του, τις κοινωνικές και οικονομικές του σχέσεις. Υπάρχουν οργανικοί δεσμοί ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτό που αποτελεί τη φυσική του προέκταση. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος δεν μπορεί να μεταχειρίζεται τη φύση, μ’ οποιοδήποτε τρόπο και προπαντός δεν μπορεί να τη βλέπει εχθρικά σαν ένα μέσο που πρέπει να κατακτήσει, να υποτάξει και να κυριαρχήσει πάνω της».

Τέλος, το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει σχετικά: «Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ως φορέας όλων των γεωτεχνικών επιστημονικών κλάδων, Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων, και Ιχθυολόγων, έχει καθήκον και είναι αποφασισμένο να συμβάλλει στην προσπάθεια της προστασίας και βελτίωσης του φυσικού μας περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις των μελών του, για μια αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον που είναι απαραίτητο τόσο σε εμάς, όσο και στις επόμενες γενιές».