Home > νέα > Η έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Δράμας με 1.461.107,81€

Η έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Δράμας με 1.461.107,81€

Στις 20 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Η έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής

Σύμβασης για την αναβάθμιση πολιτιστικών

υποδομών του Δήμου Δράμας με 1.461.107,81€

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν θέματα αναδοχής οφειλών της πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ και του παλαιού Φεστιβάλ

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 Φεβρουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας και ώρα 17.00 με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Από τα σπουδαιότερα θέματα είναι η αναδοχή των οφειλών της πρώην επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΦΚΑ και τρίτους από το Δήμο Δράμας, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχτεί τα χρέη που έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2011. Στα χρέη αυτά προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, ο Δήμος Δράμας μπορεί να κάνει χρήση τους, ώστε να διαγραφεί το 70% των παρεπομένων του κεφαλαίου χρεών, ενώ παράλληλα, εξοφλώντας τις τελεσίδικες αποφάσεις προς τρίτους, μπορεί να σταματήσει την τοκοφορία και αυτών των οφειλών.

Ένα άλλο αρκετά ενδιαφέρον θέμα, αφορά την έγκριση πληρωμής βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής της εκκαθαρισμένης επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους» (το παλιό Φεστιβάλ όπως αναφέρεται), προ τη Δ.Ο.Υ. Δράμας. Πρόκειται για φόρους και τέλη και το τελικό ποσό ανέρχεται στις 67.422,84 ευρώ και αναλύεται ως εξής: Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη μέχρι 31/12/2010, 50.333,95 ευρώ και μετά τις 31/12/2010, 17.088,89 ευρώ. Το συνολικό παραπάνω ποσό, περιορίζεται στο τελικό των 50.357,14 ευρώ, μετά από απαλοιφή του 70% των πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου

Σημαντικό  θέμα επίσης, όπως κάθε χρόνο, είναι η προκήρυξη του Μαθηματικού και Φυσικού Διαγωνισμού στη μνήμη του αδικοχαμένου Δραμινού επιστήμονα Βασίλη Ξανθόπουλου.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από το Δήμο Δράμας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και το Σύλλογο Θετικών Επιστημόνων Ν. Δράμας.

Για τους Δραμινούς μαθητές, ο διαγωνισμός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αναδείξουν τις ικανότητές τους στα δύο παραπάνω αντικείμενα και κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος σ’ αυτόν πολλοί μαθητές από τα Γυμνάσια και Λύκεια του Ν. Δράμας.

Σύμφωνα με το αίτημα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει αρχικά να προκηρύξει το διαγωνισμό για τις 26 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και θα γίνει στο κτίριο του 1ου Λυκείου Δράμας (ΑΡΡΕΝΩΝ) με ευθύνη του Συλλόγου Θετικών Επιστημών, ενώ η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου ενεστώτος έτους.

Τα βραβεία που παραχωρεί ο Δήμος Δράμας είναι: 300 ευρώ για τον πρώτο μαθητή ή μαθήτρια κάθε τάξης, 200 ευρώ για τον δεύτερο μαθητή ή μαθήτρια κάθε τάξης και 100 ευρώ για τον τρίτο μαθητή ή μαθήτρια κάθε τάξης.

Εφόσον εγκριθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού, θα ακολουθήσει η έγκριση της επιχορήγησης του Συλλόγου Θετικών Επιστημών Δράμας, με το ποσό των 2.700 ευρώ για τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

Αναβάθμιση Δημοτικού Ωδείου και «ΟΛΥΜΠΙΑ»

Από τα σημαντικά επίσης θέματα που έχει να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Δράμας, του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, για την αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών του Δήμου Δράμας που είναι το Δημοτικό Ωδείο και ο κινηματογράφος ΟΛΥΜΠΙΑ, με το συνολικό ποσό του 1.461.107,81 ευρώ.

Όπως ήδη έχει δημοσιεύσει πολλές φορές ο «Πρωινός Τύπος», πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, μέσα από το οποίο θα αναβαθμιστούν πλήρως και από όλες τις απόψεις οι δύο παραπάνω χώροι.

Πρόκειται για 3 υποέργα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του Δημοτικού Ωδείου και του Κινηματογράφου ΟΛΥΜΠΙΑ», προϋπολογισμού 1.357.807,81 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δράμας, για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού αντικατάστασης των υφιστάμενων ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού-αερισμού των δαπέδων και των καθισμάτων.

Το υποέργο 2, αφορά την «προμήθεια μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου»,  προϋπολογισμού 88.300,00 € με φορέα υλοποίησης, ως εταίρος, τον ΠΟΦΤΜΜΔ, για την προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπού μουσικού εξοπλισμού.

Τέλος, το υποέργο 3, αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη Διοίκηση του έργου με προϋπολογισμό  15.000,00 € με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Δράμας, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Δράμας και του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην προετοιμασία δημοπράτησης των ανωτέρω προμηθειών (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας), παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων που θα προκύψουν μέχρι και την ολοκλήρωση των υποέργων προμήθειας.

Επίσης, στο σύνολο του έργου, θα αναβαθμιστούν πλήρως οι χώροι με νέα καθίσματα, νέα δάπεδα, ενεργειακή αυτονόμηση των κτιρίων καθώς και νέος σύγχρονος φωτιστικός και ηχητικός εξοπλισμός.