Home > νέα > Η κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Δράμας, αποκατάσταση χειμάρρων και έργα οδοποιίας-Απολογισμός Πεπραγμένων Π.Ε. Δράμας

Η κατασκευή κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Δράμας, αποκατάσταση χειμάρρων και έργα οδοποιίας-Απολογισμός Πεπραγμένων Π.Ε. Δράμας

Απολογισμός Πεπραγμένων Π.Ε. Δράμας

Η κατασκευή κυκλικών κόμβων

στην Π.Ε. Δράμας, αποκατάσταση

χειμάρρων και έργα οδοποιίας

Δράσεις μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ στοιχεία δίνει στη δημοσιότητα ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Παπαεμμανουήλ, από τα πεπραγμένα της θητείας του κατά την περίοδο του 2022.

Όπως αναφέρεται, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ολοκληρώθηκαν, εκτελούνται και βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης σημαντικά τεχνικά έργα και παρεμβάσεις, που αφορούν την αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, την κατασκευή κυκλικών κόμβων, την οδική ασφάλεια, τον ηλεκτροφωτισμό και έργα στον τομέα της κτηνοτροφίας και της πυροπροστασίας.

Αναλυτικότερα, το 2022, περαιώθηκαν πολλά τεχνικά έργα, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής : «Ανακατασκευή του Κόμβου Ξηροποτάμου και μετατροπή του σε κυκλικό»,  ύψους 489.124,98 Ευρώ και «Συμπλήρωση – Έλεγχος-Επισκευή Μέτρων Πυροπροστασίας και Ανακατασκευής WC ΚΟΙΝΟΎ Δικαστικού Μεγάρου Δράμας» ύψους 131.969,44 Ευρώ.

Από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που εκτελούνται είναι τα παρακάτω : «Αποκατάσταση φορέων και βάθρων της Γέφυρας και Ποταμού Νέστου επί της Εθνική Οδού Νο 14 Δράμα-Παρανέστι όρια Ν. Δράμας – Ν. Ξάνθης, ύψους 1.248.112,06 Ευρώ, «Κατασκευή Γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας-Ξάνθη μετά των προσβάσεων», ύψους 3.574.044,49 Ευρώ, «Ανακατασκευή κόμβου SOFTEX και μετατροπή του σε κυκλικό», ύψους 900.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 10 από διασταύρωση Βώλακα έως Μικροκλεισούρα», ύψους 1.000.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 3 Δράμα-Σιδηρόνερο-Σκαλωτή από Δράμα-Σιδηρόνερο», ύψους 1.300.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τμημάτων των Χειμάρρων Λευκογείων-Χρυσοκέφαλου του Δήμου Νευροκοπίου Ν.Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Τμήματος του Χειμάρρου Δοξάτου Ν.Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Υποδομές Υποστήριξης της Κτηνοτροφίας του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές-Ομβροπλατείες-Ποτίστρες», ύψους 1.310.000,00 Ευρώ, «Οικοδομικές Εργασίες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», ύψους 2.860.000,00 Ευρώ.

Τα τεχνικά έργα που βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης και αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα είναι : «Βελτίωση -Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Ποταμοί-Μικρομηλιά», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν.Ξάνθης, ύψους 1.200.00,00 Ευρώ, «Αντικατάταση -Τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας, ύψους 100.000,00 Ευρώ, «Βελτίωση Βατότητας οδού πρόσβασης στην Λατομική Ζώνη Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)», ύψους 375.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Δράμας 2023-2024., «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τμημάτων των Χειμάρρων Βαθύτοπου-Κ.Βροντούς-Κ.Νευροκοπίου Δήμου Νευροκοπίου Ν. Δράμας», ύψους 800.000,00 Ευρώ, «Συντήρηση και Αποκατάσταση Τμήματος χειμάρρου Αγίας Βαρβάρας Ν.Δράμας», ύψους 500.000,00 Ευρώ, «Υγειονομική Αναβάθμιση των Εσωτερικών Χώρων των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», ύψους 2.000.000,00 Ευρώ και «Επισκευή -Συντήρηση κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Δράμας (Ενεργειακή Αναβάθμιση)», ύψους 950.000,00 Ευρώ.

Δράσεις μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Ιδιαίτερη ήταν η δραστηριότητα και η συνεισφορά του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, μέσω του σχεδιασμού και της εκπόνησης καινοτόμων προγραμμάτων στον τομέα, για τα οποία το τμήμα βραβεύτηκε. Αναλυτικότερα, αυτά έχουν ως εξής:

Σχεδίασε και υλοποίησε τη δράση «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΖΩΗ ΜΑΣ 2022», η οποία ήταν ενταγμένη στο ετήσιο πρόγραμμα δράσεων της ΠΑΜΘ. Συμμετείχαν και ευαισθητοποιήθηκαν περιβαλλοντικά 250 παιδιά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στη νέα γενιά.

Ανάπτυξη καινοτόμου, διαδικτυακής WebGIS εφαρμογής, σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Δράμας, με τίτλο «Προσφυγικός Συνοικισμός Κρατικών Δράμας-Προφορικές Ιστορίες», η οποία βραβεύτηκε στον διαγωνισμό «Education Leaders Awards» με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εικονικές Περιηγήσεις, Βιωματική Εκπαίδευση (Αθήνα Ιούνιος 2022, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού).

Συμμετοχή τεσσάρων υπαλλήλων της υπηρεσίας στην υλοποίηση του εργου-προγράμματος «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece), στο LIFE Integrated Projects Nature (LIFE IP 4 NATURA). Επιλογή πιλοτικής περιοχής εφαρμογής στην ΠΑΜΘ (Natura2000 Όρους Φαλακρό-ΠΕ Δράμας). Σχεδιασμός προγραμματισμός project visit προγράμματος στο Όρος Φαλακρό της ΠΕ Δράμας.

Σχεδίασε και  προκήρυξη και υλοποίηση προγράμματος EnvAquaLITY, που ήταν ενταγμένο στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων της ΠΑΜΘ (Σύστημα μέτρησης BOD,COD,NO3 κα στο νερό άμεσα στο πεδίο)

Συνέχεια λειτουργίας  καινοτόμου, διαδικτυακής εφαρμογής περιβαλλοντικού GIS , καθώς της εφαρμογής για την  ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού ύδατος σε τμήμα του  ΥΔ11 της ΠΑΜΘ.