Home > νέα > Κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. η «Έξυπνη Πόλη»- Αντιδράσεις από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης με καταδεικτικές επισημάνσεις

Κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. η «Έξυπνη Πόλη»- Αντιδράσεις από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης με καταδεικτικές επισημάνσεις

Κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. η «Έξυπνη Πόλη»

Αντιδράσεις από τις μικρές

παρατάξεις της αντιπολίτευσης

με καταδεικτικές επισημάνσεις

Παρατηρήσεις από τις μείζονες αντιπολιτεύσεις για τον τρόπο που γίνεται η ανάθεση

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΚΑΤΑ πλειοψηφία εγκρίθηκε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, το έργο της ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εξειδίκευση δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη».

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν από τον εισηγητή αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Τάσσου, «οι συνθήκες της πανδημίας του Covid επιβάλλουν όσο ποτέ άλλοτε την εξειδίκευση δράσεων, μέσω των οποίων ο Δήμος Δράμας θα μπορέσει να μετασχηματιστεί σε «Έξυπνη Πόλη» (Smart City), αξιοποιώντας περαιτέρω τις Νέες Τεχνολογίες και βελτιώνοντας τη δομή και την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, δημότες και τις επιχειρήσεις. Μέσω των δράσεων θα διερευνηθεί και αποτυπωθεί το μοντέλο «Έξυπνης Πόλης» για το Δήμο Δράμας καθώς και ο Οδικός Χάρτης (σχέδιο δράσης), οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και το οργανωτικό/λειτουργικό μοντέλο για την υλοποίησή του».

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίες αφορούν στον προσδιορισμό της έννοιας και των χαρακτηριστικών της «Έξυπνης Πόλης», την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, την συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών στο Δήμο Δράμας, όπως και στην καταγραφή βέλτιστων εγχώριων και διεθνών πρακτικών.

Επίσης, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση δυνατότητας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης επιλεγμένων βέλτιστων πρακτικών από το Δήμο Δράμας  και η δημιουργία ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη».

Όσον αφορά την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εξειδίκευση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως “Έξυπνη Πόλη”» απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τα στελέχη του Δήμου και η οποία καθιστά υποχρεωτική τη συμβολή εξωτερικού, ανεξάρτητου και εξειδικευμένου γραφείου Συμβούλων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το ημερολογιακό έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 24.800  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία προβλέπει τα εξής:

  1. Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών «Έξυπνης Πόλης» σε Δήμο Δράμας. Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε Ελλάδα και εξωτερικό: 5.000 ευρώ.
  2. Δημιουργία ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη». Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης: 10.000 ευρώ.
  3. Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων και Αναφορά Ελέγχου Φακέλου Αίτησης προς υποβολή σε Πρόσκληση ΑΤ08 προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: 5.000 ευρώ.

 

Οι παρατηρήσεις των παρατάξεων

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Πόλη+Ζωή, ψήφισαν το θέμα, με την παρατήρηση ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση η δημοτική αρχή, να ανακοινώσει δημοσίως την πρόθεσή της για την ανάθεση και να έχει τουλάχιστον τρεις προσφορές από εταιρείες.

Επίσης, θετικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Porject Δράμα 2020», συμφωνώντας ότι  πρέπει να είναι έτοιμος ο Δήμος, για να πάρει τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Όπως είπαν, «ο Δήμαρχος έχει έξι συμβούλους και κατά τα τέσσερα έκτα έχουν προσληφθεί με πολιτικά κριτήρια και όχι τεχνοκρατικά. Δηλαδή πιστεύουν πως, ένας σύμβουλος για τις έξυπνες πόλεις, θα ήταν απαραίτητος για όλη την τετραετία». Τέλος σημείωσαν ότι, δεν  θέλουν να καταψηφίσουν το θέμα, αλλά δεν μπορούν να παραβλέψουν και αυτό το γεγονός.

Το θέμα καταψήφισε η δημοτική παράταξη «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» παραλληλίζοντας την «έξυπνη πόλη» με την «καθαρή πόλη». Όπως είπαν μάλιστα, «λέγοντας πως συμφωνούν να γίνουμε έξυπνη πόλη αλλά, μήπως πρέπει να γίνουμε και καθαρή πόλη; Δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τον Αντιδήμαρχο καθαριότητας, που προσπαθεί με όσα μέσα διαθέτει. Τι θα γίνει με αυτή την ανάθεση; Μια εταιρεία θα συγκεντρώσει καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο. Ο Δήμαρχος, έχει τόσους συμβούλους, που ούτε πατάνε στο Δημαρχείο και χρυσοπληρώνονται. Τόσο δύσκολο είναι να συγκεντρώσουν καλές πρακτικές και να δουν τι χρειάζεται η Δράμα; Προξενεί εντύπωση το ποσό των 20.000 ευρώ. Άρα κ. εισηγητά, τον άνθρωπο τον έχετε βρει ήδη και καλό θα ήταν να το πείτε. Αεριτζίδικες εταιρείες για υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν άνθρωποι που χρυσοπληρώνονται».

Μειοψήφησε επίσης η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», αφού συμφώνησε με την τοποθέτηση της «Αυτοδιοίκησης Πολιτών», σημείωσε πως «η χρήση της τεχνολογίας είναι θετική αλλά, από μόνη της η τεχνολογία, δεν λέει τίποτα. Μπορεί να είναι και αρνητική. Θα χρειάζονται λιγότεροι εργαζόμενοι. Μπορεί η τεχνολογία, να προκαλέσει και επιβολή φόρων , για να χρηματοδοτείται το κεφάλαιο».

Μειοψήφησε τέλος και η παράταξη «Προοπτική για τη Δράμα»,επισημαίνοντας: «Έξυπνες πόλεις. Εμείς, μάλλον είμαστε κοιμισμένη πόλη. Έξυπνες και κοιμισμένες διοικήσεις υπάρχουν. Εφόσον υπάρχουν τόσοι σύμβουλοι και δεν εργάζονται ενώ χρυσοπληρώνονται, καταψηφίζουμε».