Home > Αρθρα > Καθαριότητα και πολίτες με σεβασμό στο περιβάλλον Του Αθανάσιου Κάππα

Καθαριότητα και πολίτες με σεβασμό στο περιβάλλον Του Αθανάσιου Κάππα

Καθαριότητα και πολίτες

με σεβασμό στο περιβάλλον

 

Του Αθανάσιου Κάππα *

Η πόλη στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε, διασκεδάζουμε πρέπει να είναι βιώσιμη και φιλική προς εμάς και τα παιδιά μας, να διευκολύνει και να μην επιβαρύνει την καθημερινότητά μας. Έχουμε δικαίωμα στους χώρους πρασίνου και αναψυχής, στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί κεντρικό άξονα κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής. Η δημοτική αρχή οφείλει να μεριμνά συνεχώς για τη δημιουργία καινούργιων χώρων πρασίνου και αναψυχής, την ανάπλαση, συντήρηση και τη φροντίδα των υπαρχόντων. Τούτο όμως δεν αρκεί. Συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μας. Αναπτύσσουμε περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση, υιοθετούμε φιλική προς το περιβάλλον στάση ζωής, κάνουμε λελογισμένη χρήση των διαφόρων πηγών ενέργειας, εφαρμόζουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Αλλάζουμε νοοτροπία!
Η καθαριότητα είναι δείκτης πολιτισμού της πόλης και των ανθρώπων της. Μία πόλη καθαρή, πέρα από αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά, δείχνει ότι σέβεται και προστατεύει τη δημόσια υγεία. Η καθαριότητα δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του δήμου. Ο πολίτης πρέπει να είναι κοινωνός της προσπάθειας για να είναι και να διατηρείται η πόλη καθαρή. Πρέπει να σέβεται τον δημόσιο, τον κοινόχρηστο, χώρο, όπως ακριβώς τον ιδιωτικό. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλετε να πράξουμε τα κατωτέρω.

  • Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
  • Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας
  • Αξιοποίηση έμψυχου δυναμικού
  • Ανανέωση του στόλου μεταφοράς των απορριμμάτων
  • Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
  • Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων, τακτική απολύμανση κάδων
  • Τακτικός καθαρισμός δρόμων (ειδικά των κεντρικών αρτηριών και πεζοδρόμων)
  • Ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, πράσινα απορρίμματα / μείωση παραγόμενων απορριμμάτων με ανακύκλωση/ κομποστοποίηση)
  • Απόθεση απορριμμάτων από εμπορικά καταστήματα και γραφεία συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων και να μην δυσχεραίνεται η αποκομιδή

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής πρέπει να αποτελέσει  η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλει  την προτεραιότητα των προσπαθειών όλων των Δημοτικών παρατάξεων.

arthro Kappa

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αυτόνομη αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται. Μια προσπάθεια όπως αυτή με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες.

Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Δεν ζητάμε από τους πολίτες κάτι ανέφικτο και ουτοπικό. Μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, αν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα αποθέτουμε στους μπλε κάδους, βοηθάμε όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων. Στη συνέχεια, αν απορρίπτουμε τα μικροαντικείμενά μας στους κάδους και όχι κάτω στο δρόμο, η πόλη μας γίνεται αμέσως καθαρότερη. Επίσης, απορρίπτοντας τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους, βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης μας, εμποδίζουμε τις δυσάρεστες οσμές και γιατί όχι συνεισφέρουμε και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών, αυτοκινήτων και ποδηλάτων.

Είμαι σίγουρος ότι ο καθένας και η καθεμία από εμάς μπορεί – με την κατάλληλη ενημέρωση και βοήθεια από τον Δήμο- αν όχι να βελτιώσει, τουλάχιστον να μην επιδεινώσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες της Πόλης μας.

Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη δεν πρέπει να σταματάει ποτέ.

  • Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος