Home > νέα > Μέτρα αναβάθμισης και ανάπλασης προβλέπει η διαχειριστική μελέτη του δημοτικού κήπου Δράμας

Μέτρα αναβάθμισης και ανάπλασης προβλέπει η διαχειριστική μελέτη του δημοτικού κήπου Δράμας

Πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Μέτρα αναβάθμισης και ανάπλασης

προβλέπει η διαχειριστική μελέτη

του δημοτικού κήπου Δράμας

Καραμπατζάκης: Αποτελεί τη βάση για μια σειρά εφαρμογών

και χωροθέτησης για τα επόμενα 10 χρόνια

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΟΜΟΦΩΝΑ πέρασε το βράδυ της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, η οριστική παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού κήπου της πόλης μας.

Η διαχειριστική μελέτη, έχει ήδη εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Δράμας και μέσω αυτής, ο Δήμος Δράμας δεσμεύεται ως προς τη διαχείριση του χώρου του δημοτικού κήπου. Η μελέτη αυτή, περιλαμβάνει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την περιγραφή του χώρου, την περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών, τις προτάσεις για έργα και υποδομές, προτάσεις για την βλάστηση και την αύξηση του ποσοστού της, εκτίμηση των ωφελειών στην πόλη και προτάσεις για διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα.

Όπως τονίζει στον «Πρωινό Τύπο» ο εντεταλμένος σύμβουλος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ. Δημήτρης Καραμπατζάκης, «προβλέπονται μέτρα για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του χώρου και αυτά θα γίνουν σύμφωνα με τα ποσοστά που πρέπει να διατηρηθούν του πράσινου σε σχέση με το τσιμέντο και τις άλλες παρεμβάσεις, ενώ αναφέρονται θέματα ιδιοκτησιών, αναβαθμίσεων, φωτισμού, ενώ βάζει τη σχέση την οποία έχει το  πάρκο, τόσο με τη διαχείρισή του από το Δήμο, την εποπτεία από το Δασαρχείο της Δράμας και την αξιοποίησή του ώστε να βελτιωθεί και να είναι πιο ελκυστική για τους πολίτες η περιοχή. Η διαχειριστική του δημοτικού κήπου, μαζί με την αντίστοιχη του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας, θα δημιουργήσει μια έκταση περίπου 150 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης, τα οποία σε πέντε χρόνια από τώρα, θα έχουν μια εντελώς διαφορετική μορφή για να γίνουν ακόμα περισσότερο βιώσιμα».

Η Ονειρούπολη

Ερωτώμενος αν και κατά πόσο επηρεάζεται το στήσιμο και η διοργάνωση της Ονειρούπολης κάθε χρόνο μετά από τη διαχειριστική μελέτη, ο κ. Καραμπατζάκης, εξηγεί ότι αρχικά «δεν αλλάζει κάτι» και εξηγεί:

«Βασικά, θα έπρεπε να έχουμε διαχειριστικό σχέδιο, προκειμένου να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι άλλες μελέτες για τον χώρο. Είναι η βάση των μελετών εφαρμογής. Επομένως, εφόσον έχει αποτυπωθεί η εικόνα του πάρκου αυτή τη στιγμή και όλα αυτά υπάρχουν και ηλεκτρονικά σε GIS, το πού βρίσκεται το κάθε δέντρο, που βρίσκονται οι διάδρομοι κτλ, από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν διάφορες μελέτες. Μία απ’ αυτές θα είναι για την χωροθέτηση της Ονειρούπολης, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν διάφορες υποδομές με την σύμφωνη γνώμη και του Δασαρχείου. Και να προετοιμαστούν επίσης οι χώροι, ώστε τα επόμενα χρόνια η φόρτιση που θα δέχεται ο κήπος από τη δραστηριότητα της Ονειρούπολης να είναι μικρότερη. Απλά, η αδειοδότηση κάθε χρόνο της χριστουγεννιάτικης αγοράς, γίνεται ξεχωριστά γι’ αυτό και μόνο το λόγο».

Η διαχειριστική μελέτη

Αναλυτικότερα, στην έγκριση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Δράμας, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Η χωροθέτηση και κατασκευή της παιδικής χαράς θα πρέπει να γίνει εντός των ορίων της ιδιοκτησίας του Δήμου. Εφόσον αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις υφίστανται και περιγράφονται με σαφήνεια στη μελέτη, τότε μπορεί να συμπεριληφθεί και η έκταση των 1.120 τμ ή μέρος αυτής στην παιδική χαρά.

Στη μελέτη γίνεται μια πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης βλάστησης και προτείνονται διάφοροι δασοκομικοί χειρισμοί. Για οποιαδήποτε υλοτομία – απομάκρυνση ιστάμενων δέντρων είναι απαραίτητο να κατατεθεί σχετικό αίτημα στο Δασαρχείο Δράμας που θα αξιολογηθεί και θα απαντηθεί ανάλογα με την έκδοση ή μη της σχετικής άδειας υλοτομίας.

Οι υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραμένουν, ανεξαρτήτως εάν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται από την αυτήν εφόσον ανεγέρθηκαν με τις προβλεπόμενες εγκρίσεις ή περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό του χώρου πρασίνου.

Στη μελέτη προτείνεται η προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα φωτιστικά με νέα που έχουν διαφορετικές τεχνικές δυνατότητες. Με άλλη μελέτη θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου η χωροθέτησή τους και αν αυτά δεν επαρκούν, τότε να εξεταστεί αν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση νέων, προκειμένου να αποφευχθεί η φωτορύπανση, αλλά και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ορνιθοπανίδας.

Στο τέλος κάθε χρόνου, ο Δήμος Δράμας θα πρέπει να καταθέτει εγγράφως στο Δασαρχείο Δράμας, υπόμνημα των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Στην περίπτωση μη επίτευξης κάποιων στόχων, ο Δήμος Δράμας θα πρέπει να ενημερώσει το Δασαρχείο Δράμας για τους λόγους αδυναμίας επίτευξης των ετήσιων στόχων.

Στο τεύχος της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού κήπου Δήμου Δράμας, συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικός προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό του 1.627.000 ευρώ. Τον έλεγχο εφαρμογής της διαχειριστικής μελέτης, θα ασκεί το Δασαρχείο Δράμας.

Επίσης, αυτή την στιγμή βρίσκεται στη Διεύθυνση Δασών Δράμας προς έγκριση, και η Διαχειριστική Μελέτη του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας.