Home > νέα > «Μηδενική ανοχή» στην σεξουαλική παρενόχληση και σχέδιο δράσης του Δήμου Δράμας- Προτάσεις για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων

«Μηδενική ανοχή» στην σεξουαλική παρενόχληση και σχέδιο δράσης του Δήμου Δράμας- Προτάσεις για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων

Ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

«Μηδενική ανοχή» στην σεξουαλική

παρενόχληση και σχέδιο δράσης

του Δήμου Δράμας

Προτάσεις για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας το βράδυ της Δευτέρας 20 Σεπτεμβρίου, το θέμα με τίτλο: [Ψήφιση ή μη δημόσιας δέσμευσης για «Μηδενική Ανοχή» στην σεξουαλική παρενόχληση και σχέδιο δράσης του Δήμου Δράμας σε θέματα ισότητα των δύο φύλων.]

Το θέμα εισηγήθηκε η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Δράμας, αντιδήμαρχος κα. Αναστασία Τόλιου-Δάντζερα.

toliou_

Η εισήγηση αφορούσε σε ένα σχετικό ψήφισμα με τον τίτλο «Μηδενική Ανοχή» στην σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο απέστειλε προς όλους τους Δήμους η Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ, ζητώντας από τα Δημοτικά Συμβούλια να το ψηφίσουν.

Μετά από ολιγόλεπτη συζήτηση, το σώμα ενέκρινε τη δημόσια δέσμευση, η οποία είναι και η παρακάτω:

[Ο Δήμος Δράμας δεσμεύεται να καταπολεμήσει την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και στους χώρους που διαθέτει για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή. Οι εργαζόμενοι/ες και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα καταγγελίας και προτρέπονται να καταγγείλουν κάθε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται από αιρετούς, προϊσταμένους, συναδέλφους ή άλλους πολίτες που προσέρχονται στους χώρους του Δήμου ή που υποπίπτει στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η σεξουαλική παρενόχληση είτε από αιρετό είτε από εργαζόμενο συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος θα κάνει χρήση των σχετικών διατάξεων με στόχο την τιμωρία των δραστών.

Η σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με το άρθρο2 δ)Οδηγίας 2006/54 είναι η εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής , μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος .

Οι αιρετοί και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων του Δήμου έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν την πολιτική του Δήμου και να λαμβάνουν μέτρα για την συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με αυτή. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δε θα υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση.

Τέλος, οι εργαζόμενοι/ες έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με τον Νόμο και οφείλουν να μη προβαίνουν σε πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης και να αναφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες ή στα όργανα του Δήμου τυχόν πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε βάρος συναδέλφων ή πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες του Δήμου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος, οι εργαζόμενοι/ες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αποτροπής φαινομένων όπου οι συνάδελφοί τους καθίστανται αντικείμενα προσβλητικής συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης εντός της υπηρεσίας.]

Προτάσεις

Στο ίδιο θέμα, συζητήθηκαν επίσης προτάσεις για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες είναι:

 1. Διοργάνωση και διεξαγωγή δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη βία κατά των Ατόμων με Αναπηρία , την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των ανδρών.
 2. Δημιουργία ενός οδηγού που να συγκεντρώνει όλες τις Γραμμές Βοήθειας για τα θύματα της βίας , τις Δομές και τους Ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά και πραγματοποίηση δράσεων την 25η Νοεμβρίου, παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών.
 3. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες του Δήμου με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών.
 4. Δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου το οποίο θα στελεχώνεται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου που θα παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις γυναίκες.
 5. Λειτουργία απογευματινών τμημάτων σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με στόχο τη διευκόλυνση των γυναικών που εργάζονται κατά τις απογευματινές ώρες.
 6. Αποκατάσταση της φωταγώγησης σε δημόσιους χώρους ή σε απομονωμένες περιοχές.
 7. Διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης υπαλλήλων και αιρετών μέσω του ΕΚΔΔΑ και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με τον σύλλογο δημοτικών υπαλλήλων. Η επιμόρφωση όλων των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου περιλαμβάνει ενημέρωση σε θέματα όπως:

α. Οι μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, β. υπηρεσιακές ευθύνες σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται και γ. Τρόπος χειρισμού των περιστατικών με εχεμύθεια.

 1. Ορισμός ως χώρου θηλασμού, φροντίδας βρέφους και παιδιού όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014), ο χώρος αριστερά της εισόδου του παλαιού Δημαρχείου Δράμας.
 2. Συνδιοργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας για άνδρες και γυναίκες (Τμήμα Υγείας- ΚΕΠ Υγείας , Ιατρικός Σύλλογος, Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, ΤΟΜΥ, Ερυθρό Σταυρό κ.λ.π.).
 3. Διενέργεια μαθημάτων αυτοάμυνας από το πρόγραμμα Αθλητισμός για όλους του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας.
 4. Τροποποίηση διοικητικών εγγράφων για αποφυγή σεξισμού σε διοικητικά έγγραφα και συμπεριφορές υπαλλήλων.