Home > Πρώτο Θέμα > Ο αγροδιατροφικός τομέας κινητήριος δύναμη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο αγροδιατροφικός τομέας κινητήριος δύναμη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Τεχνική Συνάντηση Ενημέρωσης – Διαβούλευσης στη Δράμα

Ο αγροδιατροφικός τομέας κινητήριος δύναμη

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Μιλούν στον «Π.Τ.» ο προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΜΘ, κ. Β. Πιτσινίγκος, ο πρόεδρος του ΠΣΕΚ ΑΜΘ,

κ. Π. Μπότσαρης και ο πρόεδρος του ΕΒΕ Δράμας

 

Της Σουζάνας Θεοδωρίδου

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο ξενοδοχείο Κούρος στη Δράμα, η τεχνική συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης για την έκδοση «Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής», στο πλαίσιο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Την συνάντηση εργασίας, διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σχετικά με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας στο οικοσύστημα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ΠΑΜΘ, τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου της Αγροδιατροφής.

Ακόμη, συζητήθηκαν τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων και η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και οι επισημάνσεις και τα ευρήματα των αξιολογήσεων προηγούμενων προσκλήσεων.

AGRODIATROFH PAMTH (7)77

Από δεξιά οι κ.κ. Ι. Κεσανλής, Σ. Λαρίσης, Β. Πιτσινίγκος, Π. Μπότσαρης, και ο Π. Κουδουμάκης

Ο προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΜΘ, κ. Β. Πιτσινίγκος

AGRODIATROFH PAMTH (4)

Στην εφημερίδα μας μίλησε ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της ΠΑΜΘ, κ. Β. Πιτσινίγκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

«Πρόκειται για χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που ενσωματώνουν την καινοτομία και την έρευνα και αφορούν στην οικονομική αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Ο τομέας αυτός έχει μεγάλη βαρύτητα στην Περιφέρεια από πλευράς απασχόλησης και κύκλου εργασιών, είμαστε άλλωστε μια αγροτική κυρίως περιοχή. Έχει αναγνωριστεί η σημαντικότητά του από την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και γι’ αυτό ακριβώς δύναται να χρηματοδοτηθούν με σημαντικά ποσοστά, σχέδια επενδυτικά που ενσωματώνουν μέσα την καινοτομία. Η πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ, ενώ οι προτάσεις κυμαίνονται από 500.000 έως 300.000 ευρώ».

Η Έξυπνη Εξειδίκευση διατρέχει όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και για την περίοδο 2021-2027.

Η έξυπνη εξειδίκευση, όπως εξήγησε ο κ. Πιτσινίγκος, είναι η στρατηγική που οδηγεί στον εντοπισμό των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας και στη συγκέντρωση πόρων για την αξιοποίησή τους με δράσεις που ενσωματώνουν την έρευνα και την καινοτομία και στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας.

«Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συγκεντρώσουμε τους πόρους εκεί όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Να δίνονται οι πόροι στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για να πάνε ένα βήμα πιο πέρα, καινοτομώντας φυσικά».

Ακολούθως, ο κ. Πιτσινίγκος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του δείκτη καινοτομίας στην ΠΑΜΘ από το 2009 έως το 2017. Η ΠΑΜΘ βρίσκεται στο 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, και κατέχει την 10η θέση σε σχέση με τις λοιπές 13 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Ακόμη, κατέχει την 4η θέση σε ότι αφορά στη βελτίωση μεταξύ 2017 και 2015, ενώ έχει κατά το 2017 την υψηλότερη τιμή της περιόδου 2009-2017. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, όπως υποστήριξε ο κ. Πιτσινίγκος, ότι: «Αν και πραγματικά υπολειπόμαστε σαν Περιφέρεια πάρα πολύ, υπάρχει μια δυνατότητα βελτίωσης και μια προοπτική».

AGRODIATROFH PAMTH (2)1

Ο πρόεδρος του ΠΣΕΚ ΑΜΘ, κ. Π. Μπότσαρης

Από την πλευρά του ο καθηγητής του ΔΠΘ, και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΑΜΘ, κ. Π. Μπότσαρης, στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) στο οικοσύστημα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην ΠΑΜΘ.

Μίλησε για το νεοσύστατο, αλλά ιδρυθέν εδώ και ένα χρόνο όργανο της Περιφέρειας το ΠΣΕΚ. Αντίστοιχα Περιφερειακά Συμβούλια, έχουν δημιουργηθεί και στις κατά τόπους περιφέρειες ανά την Ελλάδα.

Ουσιαστικά είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του περιφερειάρχη. «Στόχο έχει να βοηθήσουμε στην συγκρότηση του οικοσυστήματος μεταξύ των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στη διατύπωση μιας κοινής γλώσσας, στην εύρεση των σημείων όπου οι δρόμοι μας διασταυρώνονται και σε μια καλύτερη επαφή».

Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, όπως σημείωσε ο κ. Μπότσαρης, είναι ότι το οικοσύστημα, η κουλτούρα η οποία έχουν όλες οι Περιφέρειες, δεν βοηθάει ώστε να γίνει αυτό μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. «Πρέπει να αλλάξει λίγο ο κώδικας επικοινωνίας και από τις δυο πλευρές. Σε αυτό έρχεται να βοηθήσει η έξυπνη εξειδίκευση αναδεικνύοντας τα δυνατά σημεία της κάθε Περιφέρειας. Η κοινή ομιλία και ο λόγος ο οποίος θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους δυο φορείς θα έχει λέξεις κλειδιά της RIS της Περιφέρειας, όπως για παράδειγμα, μάρμαρο, φρούτα, πρωτογενή τομέα, τουρισμό κ.α.

Αυτό για να γίνει δεν είναι εύκολο, καθώς δεν μπορεί να συμβεί από την μια στιγμή στην άλλη. Παλαιότερα αντί για το ΠΣΕΚ υπήρχε το ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), δηλαδή υπήρχε η έρευνα και η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, όλα είναι αλληλένδετα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μπότσαρης.

Κάτι καινοτόμο δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και κάτι νέο, αλλά μπορεί να είναι επαναδιατυπωμένο με άλλο τρόπο από το παλιό. «Όταν μεταφέρεται, όταν γίνεται δηλαδή μεταφορά τεχνογνωσίας σε μια επιχείρηση βοηθάμε την επιχείρηση αυτή να πρωτοτυπήσει και να βοηθήσει την βιωσιμότητά της στην περιοχή την οποία βρίσκεται.

Είναι μονόδρομος η συνεργασία. Είναι τραγικό επιχειρήσεις της Περιφέρειας να αναζητούν λύσεις σε ιδρύματα και κέντρα εκτός Περιφέρειας για αντικείμενα τα οποία θεραπεύει η Περιφέρεια».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Δράμας

Επιπλέον, σε δηλώσεις του στην εφημερίδας μας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης, επεσήμανε μεταξύ άλλων την αγαστή συνεργασία που έχει το Επιμελητήριο με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι πολύ σημαντικός για την περιοχή μας. «Στην πολιτική της RIS3 υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Ο κλάδος της αγροδιατροφής είναι ένα τεράστιο οικονομικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας. Πρόκειται για μια στοχευμένη δράση από την Περιφέρεια, η οποία αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής, με στόχο την καινοτομία».