Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

 

ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ – Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ – ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ – Υπό του Νομαρχιακού Ταμείου Δράμας επρογραμματίσθη δια το 1963 η εκτέλεσις ωρισμένου αριθμού κοινωφελών έργων εις διαφόρους Κοινότητας του Νομού. Μεταξύ των έργων τούτων είναι η εκτέλεσις 19 εγγειοβελτικών συνολικής δαπάνης 4.630.000 δραχμών.

Η εκτέλεσις επίσης 9 έργων δια την αξιοποίησιν βοσκοτόπων δαπάνης 1.200.000, έργων υδρεύσεως 18 δαπάνης συνολικής 6.690.000 δραχμών, 21 αγροτικών οδών δαπάνης 3.750.000 δραχμών και 4 διαφόρων άλλων έργων δαπάνης 870.000 δραχμών.

Εις το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού γεωργίας επρογραματίσθη η εκτέλεσις γεωτρήσεων εις τας Κοινότητας Χωριστής, Φτελιάς, Καλαμπακίου, Αδριανής, Αγοράς, και Αρκαδικού.

Το πρόγραμμα εξ άλλου αναπτύξεως των περιοχών κλασσικών καπνών προβλέπει δια το 1963 την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας ύψους συνολικής δαπάνης 18.993.000 δραχμών η οποία καλύπτεται κατά 9.839.000 δρααχμάς από δανειοδότησιν και κατά το υπόλοιπον 9.153.200 δραχμών από αχρεωστήτως παρεχομένην επιδότησιν του Καπνικού Οργανισμού.

 

Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – Ο υφυπουργός Κοιν. Προνοίας κ. Ι. Ψαρρέας απαντών εις δημοσίευμα του τ. βουλευτού κ. Πελ. Πινάτση, υποδεικνύοντος την ανάγκην της, όσον ένεστι ταχύτερον, καταργήσεως του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΙΑΣ ως προς την παροχήν Νοσοκομειακής περιθάλψεως εις τους ησφαλισμένους εις τον ΟΓΑ αγρότας, κτηνοτρόφους, λαχανοκηπουρούς, δασοτεχνίτας κλπ. όπως άλλωστε και ο Νόμος 4169/60 προβλέπει, εγνώρισε εγγράφως τα κάτωθι:

«Η παροχή της νοσοκομειακής περιθάλψεως εις ολόκληρον τον αγροτικόν κόσμον τον εν ασφαλίσει διατελούνται εις τον ΟΓΑ, άνευ πιστοποιητικού απόρίας, θα αρχίση προσεχώς. Εξ άλλου εις τούτο αποβλέπει η ενεργούμενη διανομή των σχετικών βιβλιαρίων εις τους ησφαλισμένους, ώστε η αντικατάστασις του πιστοποιητικού απορίας δια των βιβλιαρίων να γίνη από ωρισμένης ημερομηνίας».

Κατόπιν της ως ανωτέρω επισήμου πληροφορίας παρεχομένης υπό του αρμοδίου και υπευθύνου υπουργού Προνοίας κ. Ψαρρέα, επιβάλλεται νομίζομεν να ευρεθή τρόπος προωθήσεως της συμπληρώσεως και της διανομής των ατομικών βιβλιαρίων των ησφαλισμένων και από τους Δήμους και τας μεγάλας Κοινότητας του Νομού μας, αι οποίαι λόγω φόρτου εργασίας και λόγω ελλείψεως επαρκούς προσωπικού δεν επροχώρησαν ακόμη εις την ολοκλήρωσιν της συμπληρώσεως των εν λόγω βιβλιαρίων.