Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ – ΕΚ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ – Η Διοίκησις του Εργατικού Κέντρου της πόλεώς μας κατά την προχθεσινήν εσπερινήν έκτακτον συνεδρίασιν της, συνεζήτησεν επί μακρόν τον τρόπον διανομής του εις αυτήν αποσταλέντος χρηματικού ποσού εξ 25 χιλ. δραχμών, υπέρ των δεινοπαθούντων εργατοϋπαλληλων.

Τελικώς απεφασίσθη όπως αγορασθούν διάφορα είδη τροφίμων πρώτης ανάγκης, να συσκευασθούν ταύτα εις δέματα αξίας από 80 μέχρι 180 δραχμών και διανεμηθούν κατόπιν εις τους πλέον απόρους και δεινοπαθούντας εργατοϋπαλλήλους συμπολίτας μας.

Σημειωτέον ότι δέματα δεν θα λάβουν οι επιδοτούμενοι και οι τυχόντες της εκτάκτου καπνεργατικής επιδοτήσεως, ήτοι των 45 ημερομισίων.

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ – Η Διοίκσηις του Εργατικού Κέντρου εκοινοποίησε, χθες προς τον πρόεδρον της Ενώσεως Ιδιωτικών Υπαλλήλων κ. Χαριουπολίτην και το Σωματείον Μυλεργατών απόσπασμα πρακτικών της υπό ημερομηνίαν 6/2/63 συνεδριάσεως της κατά την υπό αν ελήφθη η απόφασις περί διαγραφής του πρώτου ως αντιπροσώπου παρά τω Κέντρω ως μη απασχολουμένου εις εξηρτημένην εργασίαν και του δευτέρου εκ της δυνάμεως του Κέντρου ως παραβιάσαντος άρθρα του καταστατικού.

 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΡΙΨΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ – ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Κατόπιν επιμόνων και αλλεπαλλήλων ενεργειών του Νομάρχου Δράμας κ. Παπαδημητρίου, προς το υπουργείον Βορ. Ελλάδος, διετάχθη αρμοδίως και εγένετο ρίψις κτηνοτροφών, δι’ αεροπλάνου εξεδώθι του χωρίου Δέλτα της Κοινότητος Ποταμών προοριζομένων δια τας ανάγκας των κτηνοτρόφων της εν λόγω περιοχής.

Εν των μεταξύ ο Νομάρχης κ. Παπαδημητρίου, έδωσεν εντολήν αρμοδίως και ήδη προωθήθησαν εις την ως άνω περιοχήν διάφορα δέματα με είδη διατροής, προοριζόμενα δια τους δεινοπαθούντας κατοίκους.

 

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – Μετά διήμερον παραμονήν του ενταύθα ανεχώρησε την εσπέραν χθες επιστρέφων εις την εν Θεσσαλονίκη έδραν του ο επιθεωρητής Χωροφυλακής στρατηγός κ. Κων. Μήτσου.

Ο κ. Επιθεωρητής, κατά το διάστημα της παραμονής του ενταύθα επεσκέφθη τας υπηρεσίας Χωροφυλακής της πόλεως και της περιοχής μας.

Επίσης ο κ. Μήτσου επεσκέφθη επ’ ευκαιρία και εχαιρέτησε τους κ.κ. Νομάρχην και Δήμαρχον.